Byt jobb, så mår du bättre och tjänar mer

GoMonday

Idag visar forskningen att det är högst fördelaktigt att vara rörlig på arbetsmarknaden. Den psykiska hälsan blir bättre av att man mentalt känner kontroll och inflytande över sin egen livssituation. Och privatekonomin mår bättre – man får mer pengar i plånboken. Ändå är det förhållandevis få som aktivt söker ett nytt arbete. Även om man är missnöjd på sin nuvarande arbetsplats kan det kännas svårt att lämna en trygg anställning.

Att få en statistisk överblick över hur många som vill bort från sin arbetsplats är förstås svårt. 2012 var siffran minst en tredjedel enligt en undersökning av Blocket Jobb. Året dessförinnan var siffran 75 procent.

Det som är klart är att väldigt många befinner sig på jobb som egentligen inte vill vara kvar på. Samtidigt är det väldigt få som gör något åt det. Bara en av tio tar tag i saken och söker aktivt efter ett nytt jobb.

Främst två grupper byter jobb

Enligt folkhälsovetaren Cathrine Reineholm, författare till rapporten “Psychosocial work conditions and aspects of health” är det två typer av yrkesmänniskor som byter jobb. Den ena gruppen är de som vill ha ett mer varierande jobb än det nuvarande. Den andra gruppen är de som vill utvecklas och göra karriär. Och gemensamt för de båda grupperna är att de är friskare än de som inte byter jobb.

Redan 2008 slog psykologen Mats Liljegren, bland annat verksam vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, fast i sin doktorsavhandling att de som något motvilligt väljer tryggheten med att stanna kvar på arbetsplatsen framför att söka sig vidare till ett jobb som passar dem bättre har sämst upplevd hälsa och är mest benägna att drabbas av utbrändhet.

Många fastnar i ekorrhjul

Det upplevs ofta svårt att byta jobb. Men att vara flexibel på arbetsmarknaden – som ofta innebär byte av arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetsort – är idag närmast oundvikligt för den karriärmedvetne. Det gäller att se jakten på ett nytt jobb som en fantastisk chans till karriärutveckling i stället för en flykt bort från känslan av att vara inlåst på fel arbetsplats eller i fel yrke.

Med tanke på att så många svenskar vill byta jobb, men så få faktiskt tar tag i sin situation, sätter onekligen många i riskzonen för att fastna i den falska och hälsofarliga trygghetsfällan av att löpa “nio-till-fem-arbetets” ekorrhjul. Man ska inte glömma att även för arbetsgivaren är det negativt med utbredd vantrivsel bland personalen. Det påverkar väsentliga faktorer som arbetsmiljö, prestation och social bekvämlighet.

Ekonomiskt fördelaktigt

Om du inte har någon önskan att stanna kvar på din nuvarande arbetsplats skadar det därför inte att redan nu planera att byta. Då minskar risken för att din vantrivsel ska orsaka eller bidra till en dålig stämning på arbetsplatsen – och i förlängningen ha en negativ inverkan på din psykiska hälsa.

Byter du jobb få du bättre hälsa. Och inte nog med det, det finns en till morot som lockar vid jobbyte: högre lön. Ett färskt exempel är från ingenjörsbranschen, där de som byter jobb i snitt får dubbelt så stor löneökning (not: länk borttagen) som de som inte gör det. Ju högre upp i befattningsskalan man kommer, desto lönsammare är det att byta jobb.

Så om du inte har någon önskan att stanna kvar på din nuvarande arbetsplats; börja ta dig därifrån. Då minskar risken för att din vantrivsel ska orsaka eller bidra till en dålig stämning på arbetsplatsen – och i förlängningen ha en negativ inverkan på din psykiska hälsa. Även din privatekonomi mår bättre av ett ombyte, särskilt för dig med en ansvarsfull befattning.


Vi hjälper dig med din jobbansökan

Snabbt och enkelt online