Artikel

Bena ut vad din kompetens är

Många har en alldeles för snäv bild av vad kompetens är

Kompetens inte bara vad du tränat på, har erfarenhet av eller har lärt dig. Dina värderingar, drivkrafter och intressen är också en del av din kompetens.

Vi ser på kompetens som allt det som gör att du kan göra ett bra jobb.

Eftersom du inte gör ett bra jobb om du inte känner dig motiverad, så är vad du gillar och dina intressen också en del av din kompetens. Och eftersom väldigt få jobb utförs helt och hållet på egen hand, så måste du fungera tillsammans med andra – din förmåga att samarbeta, din attityd till andra och om du gillar de andra är därför också en del av din kompetens.

När vi presenterar oss i professionella sammanhang (och i privata för den delen) har vi tendens att fokusera på bara några delar av vad som egentligen är vår kompetens. Likaså när vi funderar över vår nästa utmaning eller var vår kompetens tas bäst tillvara – vi ser oftast bara en liten del av all den kompetens vi faktiskt har.

Här är fem typer av kompetens som du kan utgå ifrån när du försöker förstå dig själv, när du väljer vad du ska göra i framtiden och när du presenterar dig för andra:

1. Vad jag har kunskap om

En del av dina kompetenser består av sådant som du vet. Du kan till exempel ha kunskap som du fått med en utbildning, insikter i en bransch du samlat på dig, eller kännedom om en organisation eller dess konkurrenter. En del kan du ha läst dig till och en del kan du har lärt dig genom erfarenhet. När du läst den här artikeln så har du mer kunskap om begreppet kompetens.

2. Vad jag kan göra

Andra kompetenser har du i form av färdigheter eller förmågor. Du behöver kanske vara bra på att ta emot klienter, fatta beslut, redigera text, brygga öl eller skotta snö. Du blir bättre på vad du kan göra, i första hand genom att faktiskt göra det. Här är det även viktigt att bekräfta din kompetens i form av resultat, läs mer om hur du gör det här.

3. Hur jag är

Förutom att du kan en hel del, så är du också på ett visst sätt. Det kan vara alltifrån att du är kreativ, analytisk eller målinriktad, till att du jobbar bäst under press, är rolig eller är social. Ibland kallas det här för personliga egenskaper. De kan tränas upp, men är ofta en djupare del av vår personlighet. Du blir bättre på dem, men de är ändå relativt stabila livet igenom.

4. Var jag trivs

Olika människor trivs olika bra beroende på miljön de är i. Vissa trivs bäst när det är organiserat och finns tydliga riktlinjer, andra trivs i kreativa miljöer som är ombytliga och där struktur näst intill saknas. Det här hör samman med bland annat hur du är, men det täcker också in mycket mer. Några exempel på faktorer som kan vara viktiga (det finns många andra): Du trivs i offentlig, privat eller ideell verksamhet, du trivs där det är högt i tak, du trivs i mångfald, du trivs i stora, medelstora eller små organisationer, du trivs i en viss bransch, du trivs bäst med människor som är äldre än du själv.

5. Vad som är viktigt för mig

Vad vi tycker är viktigt och vad vi gillar skiljer sig från individ till individ. Det kan också förändras under livet – vi tycker ofta att det är viktigare med frihet och självständighet när vi är unga, men tenderar att värdesätta trygghet mer när vi blir äldre (även om det inte alls är så för alla). Vad som är viktigt för dig, är också en del av din kompetens. Liksom vad som intresserar dig, triggar igång dig och peppar dig. Är det viktigt för dig att människor behandlas lika, så kommer du trivas bättre och jobba bättre i en organisation där människor faktiskt behandlas lika. Är det viktigt för dig att alltid prova nya saker, så kommer du att fungera bäst i en roll och en organisation som låter dig prova nya saker. Är det viktigt för dig att leda andra, så kommer du självklart att få utdelning av att göra det. Är det roligaste du vet att göra analyser, så är det där du kommer att göra bäst ifrån dig. Är det bästa du vet att hjälpa andra människor, så är det när du gör det som du kommer att vara på topp.

En annan indelning av kompetens finns i boken Kompetens: vad är det? Av Kerstin Keen (2002). Hon delar upp kompetens i sju olika områden: Färdighet, Kunskaper, Erfarenheter, Kommunikation, Värderingar, Samordning, Styrning.


preview

Hitta och beskriv dina drivkrafter

Genom dina drivkrafter - hitta din riktning och nå dina mål.

preview

Så beskriver du vart du är på väg

…utan att skriva rakt ut att du söker jobb!

preview

Skapa dig ett härligare jobbliv!

Få tillgång till alla våra artiklar och guider om jobblivet utan kostnad.