Guide | 4 Steps

Bestäm vart du är på väg

Hitta din väg att gå
Del 1

Hitta din väg att gå

Läs sammanfattning

Den här guiden är för dig som har en känsla av att det finns något mer där ute. Något som skulle vara annorlunda, mer givande, eller helt enkelt bättre, än det du gör idag. Du vill hitta din väg att gå i jobblivet.

För många människor kommer de där känslorna då och då hela livet. De kommer i vågor. Ibland är de starkare, ibland märker man knappt av dem. Men de finns där. Det kan vara en blandning av nyfikenhet, otålighet och ibland vilsenhet eller frustration. Ibland uppstår känslorna när något inte känns bra på det jobb du redan har – eller när du står inför en uppsägning eller redan har tappat jobbet. Men det behöver inte finnas några negativa känslor – ofta behöver man ju göra en förändring även om allt egentligen redan känns rätt bra. Ofta är det som allra svårast då, eftersom man lätt blir rädd att förlora något när man söker sig vidare.

Över en tredjedel av befolkningen funderar på om de verkligen är på rätt plats. Eller om de borde byta jobb och inriktning. Så du är inte ensam. Men hur gör man för att ta ut en ny riktning för sig själv? Eller bli tydligare med det man redan visste och landa i att det faktiskt är rätt väg att gå?

Ibland känns det som att ju mer man frågar sig vad man egentligen vill, desto mer vilsen och förvirrad blir man. Och det kanske inte är så konstigt. Det är inte så ofta som vi tillåter oss att ställa de djupare frågorna, så när vi väl gör det blir det som en kedjeeffekt: En fråga leder till nästa. Varje svar öppnar för nya frågor. Och en liten osäkerhet växer till flera. Vi inser snabbt att det är mycket mer mångbottnat och att det finns många fler dimensioner än vi ursprungligen anat.

Men det är inte så farligt att det är stort och spretigt. Låt tankarna gå åt olika håll och ha flera spår öppna. Det är inte ett exakt mål du ska söka efter och du behöver inte bestämma dig för en sak.

I den här guiden kommer du att staka ut en grov riktning framåt. För att börja i rätt ände ska vi först titta på hur det kan se ut.

Här är några exempel på vad vi menar med en riktning:

 • “Jag vill jobba mer praktiskt och tror därför att jag ska släppa projektledning och åter bli designer. “
 • “Jag vill vara kvar inom ekonomiområdet. Men jag vill komma i kontakt med fler olika sammanhang, så jag tror att jag ska jobba som ekonomikonsult istället för som anställd.” 
 • “Jag gillar mitt jobb på H&M men jag vill vidare, till ett annat stort företag, gärna inom mode, men där jag kan växa mer och få större ansvar. “ 
 • “Jag vill fortsätta som projektledare, inom offentlig sektor, men jag vill vara i en relativt liten och ny myndighet som ger mig möjlighet att vara med och bygga upp något innan alla rutiner är satta. “

Som du ser ger ingen av dem ett exakt svar på vad du ska söka för jobb eller vilken typ av företag du ska starta. Däremot ger dem en tydlig riktning för vad du ska leta efter – och vad du snarare ska hålla dig borta från.

Att ta ut en riktning handlar inte om att se exakt vad nästa jobb eller uppdrag är. Det är visserligen skönt men risken är att du står där igen och känner dig lite vilsen lite senare. Och att du begränsar dina val. Det du behöver är något att luta dig tillbaka på – som inte är skrivet i sten men som heller inte förändras alltför lätt. Det är bara då du kan börja känna att du vet vart du är på väg.

En bra riktning öppnar flera alternativ. Den ger en känsla av vilket håll du är på väg åt, men inte exakta svar. En bra riktning kommer att hjälpa dig att kunna se flera vägar framåt.

Här är ytterligare några exempel:

 • “Efter 12 år inom ett litet bolag har jag lärt mig att använda resurser på ett effektivt sätt. Mitt företag har helt enkelt inte råd annars. Det tvingar fram smarta lösningar och jag gillar det. Men jag har också sett att det begränsar vad vi kan åstadkomma. Jag vill nu ta med mig mina erfarenheter och jobba i en större organisation med större muskler. “
 • “Jag har varit på ett konsultbolag i några år. Gillar att få jobba med olika kunder och komma in i olika verksamheter. Men jag får också hela tiden sitta med i projekt som ligger lite utanför det jag allra helst vill göra. Jag kommer därför att starta eget alternativt söka mig till ett mycket större bolag där det finns mer utrymme för att fokusera på just min expertis."

En viktig sak att lägga märke till med de här riktningarna (och de tidigare exemplen) är att de alltid beskriver någon form av före och efter. Det är just vad vi menar med en riktning: Du är på väg från något till något. Det behöver inte betyda att du ska göra en jätteförändring, men det måste ändå vara en förändring.

“Jag vill fortsätta med det jag gör på samma sätt som idag” menar vi inte är en riktning. Det är inget fel i att gilla det man gör och vilja fortsätta med det. Men ska du komma över den där gnagande känslan av att du inte riktigt vet vart du är på väg, så måste du börja tänka i före och efter.

Det handlar dessutom inte bara om att det ska kännas bättre. Ännu viktigare: Det handlar om hur du ska ta dig dit. När du söker ett nytt jobb eller ett nytt uppdrag, är det nämligen genom att vara tydlig med vad du vill och vart du är på väg, som du kommer att till slut få det. De där formuleringarna av riktning är inte bara för dig själv – du kan också använda dem när du faktiskt söker ett jobb, pitchar om ett uppdrag eller presenterar dig för andra människor. Riktning inspirerar och hjälper andra att förstå dig och placera dig i ett sammanhang. 

En riktning visar på ambition, potential och vilja att lära.

Antag att du fick ett erbjudande nu idag om ett nytt jobb. Alltid smickrande förstås. Men hur skulle du tänka för att veta om det var rätt att hoppa på det? Du skulle förmodligen vilja veta mer om vad det innebär. Vad ingår i tjänsten? Vad är det du ska göra?

Du skulle förmodligen känna att en del av de saker du ska göra var helt rätt – och en del kanske mindre lockande. Du skulle självklart jämföra det med vad du har idag. Visst, den nya tjänsten innebär att du får ha mycket kundkontakt, vilket du gillar. Men du har ju redan mycket kundkontakt idag. Så frågan blir: Skulle du få mer kundkontakt än du redan har? Och kanske finns det annat du också vill göra mer av än tidigare?

Att ta ut en bra riktning är att svara på de frågorna i förväg. Innan du får erbjudandet. Alltså att veta vad du egentligen skulle vilja göra mer. Alltså:

 • Vad vill du göra mer av? Troligen skulle du inte stanna vid frågorna om vad du ska göra. Du skulle också vara nyfiken på sammanhanget. Vem skulle du jobba med? Hur stor är organisationen och vad innebär det för dig? Hur jobbar dem? Och hur är det jämfört med idag? Underbart att du får mer kundkontakt, men det här är en jättestor organisation och du trivs egentligen rätt bra i en liten organisation där alla känner alla. Även de frågorna kan du börja besvara i förväg för att ta ut en riktning. Med andra ord:
 • Vilket sammanhang vill du vara i och fungerar som bäst i? Inte sällan står man ändå kvar med viss osäkerhet även när de där frågorna är besvarade. Och det har ofta att göra med att man behöver ett lite mer långsiktigt perspektiv. Om du nu tar det där jobbet du fått ett erbjudande om, vart leder det dig sen? Även om du får göra mer av det du gillar och får göra det i ett sammanhang som fungerar ännu bättre än ditt tidigare jobb – är det långsiktigt riktigt? Vart för det dig i nästa steg? Så den tredje frågan blir:
 • Vad är mer långsiktigt viktigt för dig i din utveckling och i ditt jobbliv?

För att sammanfatta så kommer vi fokusera på tre saker:

 1. Vad du vill göra mer av
 2. Vilket sammanhang du vill vara i och fungerar som bäst i
 3. Vad du värdesätter i din utveckling och i ditt jobbliv

Vi kommer att börja med den sista av frågorna. Den gör det lättare att komma vidare med de andra två. Men du kan förstås börja i vilken ände du vill.