Guide | 4 Steps

Jobbintervjun

Intervjun från rekryterarens perspektiv – och ditt
Del 1

Intervjun från rekryterarens perspektiv – och ditt

Läs sammanfattning

Nästan inget jobb tillsätts utan någon form av samtal mellan dig som söker jobbet och en rekryterare eller chef. Det går till på olika sätt och det är inte alltid det kallas intervju, men det har väldigt ofta en avgörande roll i rekryteringsprocessen.

Ett syfte med en intervju är att arbetsgivaren och du som sökande ska lära känna varandra, få en chans att ställa frågor och skapa er en första uppfattning om det är en bra matchning eller inte.

Arbetsgivaren vill förutom att få en djupare förståelse för din bakgrund och dina meriter, även få en bild av hur du är som person. Detta är inte bara för att lära känna dig utan också för att se hur du passar in i gänget med de andra på företaget, hur du skulle fungera på möten med andra avdelningar, eller hur du skulle vara som representant för organisationen gentemot kunder och andra externa intressenter.

Från arbetsgivarens perspektiv finns också mer konkreta krav på det jobb som ska utföras och på hur det utförs. Några av de centrala aspekterna i intervjun är att:

 • Bekräfta eller avvisa bilden man fått av dig.
 • Fördjupa och komplettera bilden så man har bättre underlag att gå på i jämförelsen mot andra kandidater.
 • Säkerställa att inget är fel.

Från ditt eget perspektiv är intervjun ett viktigt tillfälle att försäkra dig om att jobbet passar och är ett steg i rätt riktning för dig, samtidigt som du kan förstärka bilden av dig själv.Att få en uppfattning om företagskulturen och hur din potentiella chef är som ledare och kollega är dessutom värdefullt för dig som arbetssökande att ta reda på och intervjun är din första chans för detta. Se därför jobbintervjun som ett ömsesidigt samtal med utforskande av varandra för att undersöka om det är en bra matchning för båda parter.

Med den grundinställningen är inte intervjun ensidig. Det handlar även om att se att du kommer funka, passa, trivas. Ansvaret för en bra intervju är därför delat.

Lägg dig inte bara i rekryterarens händer, utan sätt dig i förarsätet. Bestäm vad du vill ge för bild av dig själv, vad som är dina viktigaste budskap, vad du behöver veta mer om och vilka krav du själv har på en arbetsgivare.

Intervjutyper

Under en intervju har arbetsgivaren egentligen en dubbel roll. Dels vill man säkerställa att du är rätt person för jobbet, dels vill man sälja in företaget och jobbet så du blir intresserad och vill tacka ja om du blir erbjuden tjänsten. Och samma sak gäller också för dig: Du vill å ena sidan sälja in dig, men å andra sidan också vara säker på att du hamnar rätt och kommer att trivas.

Det finns lite olika metoder för hur en intervju genomförs. Här är de viktigaste att känna till. Genom att tänka igenom framgångsfaktorerna för var och en av metoderna kan du själv använda det bästa från flera håll, oavsett hur just din intervju är upplagd.

Informell intervju

En informell intervju kan egentligen vara nästan vad som helst. Ni kanske träffas över en lunch, går en promenad, eller tar en fika. Eller så ses ni på ett kontor, men under lättsamma former. Stämningen är avslappnad och det finns sällan så särskilt förberedda frågor. Det är mer ett samtal än en intervju – till slut kan tiden ha gått åt och det enda ni pratat om är favoriterna i Eurovision, ert gemensamma intresse för vinodling, hur favoritlaget i fotboll presterade på senaste matchen.

Att lyckas på en informell intervju:

 • Slappna av och låt det vara informellt, det är en chans att komma närmre och både kunna ge en ärligare bild av sig själv och få en mer sann bild av organisationen. Men bli inte för avslappnad – kom ihåg att det är ett professionellt sammanhang och att du fortfarande kan bli bedömd baserat på det samtal ni har.
 • När intervjun är informell blir samtalsämnena lätt mer privata. Och då är det lätt hänt att känna förväntningar på att tycka och tänka samma sak. Kom ihåg att det inte behöver vara en styrka att gilla samma sak som chefen.
 • Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Ostrukturerad intervju

En ostrukturerad intervju är inte förberedd. Frågor och följdfrågor kommer mer spontant och varje intervju kan utvecklas i olika riktningar. Ändå har den en formell ton och uppfattas lätt som lite strikt.

 • Vid den här typen av intervju är det lätt att känna sig osäker. Och i många fall har man ingen aning efteråt om hur det egentligen gått. Det beror på att det är lätt både för intervjuaren och för dig att tappa tråden. Du gör dig själv en tjänst genom att vara extra uppmärksam och själv försöka styra intervjun till frågor du är mer intresserad av att prata om. Och ta tillfället i akt att också själv ställa många frågor.
 • Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Strukturerad intervju

En strukturerad intervju är väl förberedd av rekryteraren. Här finns specifika frågor som ställs i en bestämd ordning. Varje fråga är ofta genomtänkt och har ett syfte – och varje intervju genomförs på samma sätt med alla kandidater. Den här formen lämnar inte så mycket utrymme åt förutsättningslös konversation utan går betydligt mer rakt på sak.

Att lyckas på en strukturerad intervju:

 • Det är lätt att bli stressad vid strukturerade intervjuer. Formen i sig gör att man lätt känner sig utsatt, nästan i underläge. En skicklig intervjuare ser till att du inte hamnar i det läget men tyvärr finns många som inte gör det. Även om det känns formellt och strikt, tänk på att försöka slappna av och vara dig själv. Hamna inte i ett läge där du svarar på frågor som om det skulle vara ett försvar.
 • Låt intervjuaren leda, men var själv också aktiv. Tänk dig som dans: En för och en följer; men att följa är inte att stå och vänta.
 • Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Beteende-/situationsbaserad intervju

Det här är egentligen inte i sig en typ av intervju utan snarare ett sätt att ställa frågor. Det skulle kunna användas i vilken som helst av de tre typerna ovan, även om det är vanligast vid en strukturerad intervju. Här är frågorna formulerade på ett sätt som ska ge bättre och mer fullödiga svar. Det handlar om hur du skulle agera i olika scenarion eller situationer.

Några exempel:

 • “En kollega beter sig olämpligt på arbetsplatsen. Hur agerar du?”
 • “Ge ett exempel på ett svår problem du haft på en tidigare arbetsplats. Vad gjorde du?”
 • “Berätta om en situation då du blev riktigt stressad. Vad hände då?”

Att lyckas med svar på beteende-/situationsbaserade frågor:

 • Förbered dig genom att skriva ner några situationer som varit extra viktiga i ditt yrkesliv eller under dina studier eller andra engagemang. Kanske kan du hitta ett tillfälle där allt gick väldigt bra och tillfälle där det gick helt fel, eller kunde ha gjort det. Genom att vara förberedd på situationer blir det lättare att besvara situationsbaserade frågor utan att krångla in dig i långa berättelser som inte leder nånvart.
 • Den här typen av frågor kan kännas kluriga, men de är utformade för att ge en så bra bild som möjligt av dig. En skicklig intervjuare ställer några frågor kring samma ämne och kan snabbt läsa av om du försöker anpassa dina svar för mycket. Så var ärlig och våga berätta saker som de är, utan omskrivningar.
 • Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Hur situationen för jobbintervjun ser ut rent praktiskt skiljer sig ofta åt från arbetsgivare till arbetsgivare, beroende på bland annat storlek på organisationen, vilka resurser man har och hur man är van att jobba. De största skillnaderna ligger ofta mellan om du träffar chefen direkt eller om du träffar en rekryterare.

De vanligaste intervjusituationerna är:

Personligt möte

Det traditionella sättet att genomföra en intervju är att du får komma till ett av organisationens kontor. För mindre företag kan det vara chefen själv som genomför intervjun medan det i större organisationer är mer troligt att en rekryterare från HR-avdelningen eller en inhyrd rekryterare. Det kan även hända att den chef som tjänsten ligger under sitter med under intervjun.

Ett personligt möte kan också äga rum någon helt annanstans än på ett kontor. Till exempel på ett café eller i en hotell-lobby. Platsen kommer att bero dels på organisationens kultur och arbetssätt, dels på intervjuarens och dina preferenser.

Gruppintervju

För vissa tjänster där flera flera personer ska anställas, där det är många sökande eller där samarbete och social förmåga är extra viktigt, genomförs intervjuer i grupp tillsammans med andra jobbkandidater. Det kan vara alltifrån två personer till många fler. En gruppintervju kan spara tid och pengar men ett annat viktigt syfte är att se hur de sökande reagerar och interagerar med varandra. I den här typen av intervjusituation är det extra viktigt att visa intresse och hänsyn mot de andra i gruppen genom att hålla ögonkontakt och lyssna på varandra, och inte köra över någon annan för att framhäva sig själv.

Telefonintervju

En intervju över telefon går ofta snabbare än ett möte. Om du och arbetsgivaren finns på olika platser är det naturligtvis också en klar fördel att kunna ta intervjun på telefon. Det kan också ge vissa fördelar i att du kan ha all information du behöver framför dig under intervjun och du slipper tänka så mycket på kroppsspråk och rätt klädsel. Även om bara rösten hörs så är det viktigt att du tänker inte bara på vad du säger utan också hur du säger det. Stå upp och gestikulera gärna när du pratar, så låter din röst starkare och mer självsäker.

Videosamtal/Skype/Messenger

Video har fördelen att kunna ske på distans samtidigt som vi kan se varandra och därmed få ett mer personligt möte. Viktigt att tänka på vid en videointervju är att testa tekniken i förväg, så långt det går. Kolla att din mikrofon och kamera fungerar och att du kan komma in på den videotjänst ni ska använda. Tänk på ljudmiljön, det ska inte vara för stökigt omkring dig. Använd gärna headset.

Flera intervjuer

I de flesta rekryteringsprocesser hos större organisationer och för kvalificerade tjänster, kommer du att ha fler än en intervju. Fundera lite över vilka det är du träffar, vilken roll och infallsvinkel de har i frågan. Ibland är den första du får träffa en junior rekryterare som gör en första utsållning och därefter blir du intervjuad av någon mer senior. I andra fall träffar du först en rekryterare och därefter en chef, eller kanske omvänt: först en chef och därefter en rekryterare. Eller så träffar du flera chefer med en gång, eller först en chef och därefter dina blivande kollegor.

Våga fråga hur processen ser ut så att du kan förbereda dig på vilka och hur många som kommer att intervjua dig, när de tar beslutet och hur beslutet tas. Det är deras process men du har all rätt att få veta.