Guide | 4 Steps

Referenser

Ett av dina viktigaste verktyg
Del 1

Ett av dina viktigaste verktyg

Läs sammanfattning

Syftet med referenser är att öka din trovärdighet och bekräfta den bild du själv gett under en rekryteringsprocess. Förutom referenspersoner finns det många andra verktyg för att öka din trovärdighet: Skriftliga omdömen eller testimonials på LinkedIn eller på din egen webbplats; betyg, arbetsprover, tester… I den här guiden fokuserar vi på den klassiska formen: referenser som rekryteraren eller arbetsgivaren ber om i slutet av en process.

Från rekryterarens och arbetsgivarens perspektiv handlar referenser i första hand om att säkerställa att den bild man fått stämmer. I viss mån kan referenstagningen också påverka vilken kandidat som till slut får jobbet, men i praktiken är valet redan gjort innan och referenserna är mest ett sätt att verifiera att allt är bra

Dina referenser kan stärka bilden av dig och öka ditt värde ytterligare för arbetsgivaren. Se därför dina referenser i första hand som ditt verktyg – och inte bara som något rekryteraren efterfrågar. En riktigt bra referens säljer in dig ännu mer för jobbet, kan presentera information som du själv inte har sagt eller förklara på ett annat sätt. Har du till exempel själv presenterat att du är en nyfiken person som gärna tar egna initiativ, kan referensen ge exempel som bekräftar just den bilden och samtidigt lägga till att din initiativkraft inte alls gör dig otålig eller svår att samarbeta med.

En dålig referens däremot, kan vara det som sänker dig i rekryteringen. Det kan handla om att personen säger något som är direkt dåligt, men ofta handlar det snarare om att den ger en annan bild än den du själv gett. Det skapar osäkerhet hos rekryteraren och kan leda till att jobbet går till någon annan. Du kanske har presenterat dig som en stark kandidat i kraft av din analytiska förmåga, men din referens lyfter fram just analytisk förmåga som en av dina svagheter. Även om samma referens höjer dig till skyarna för din kreativitet och samarbetsförmåga, så blir helhetsbilden inte lika tydlig. Och är det den analytiska förmågan man valt ut dig för fram till nu, så kan referensens utlåtande innebära att du inte går vidare.

Så, referenser är definitivt inte bara några telefonnummer som rekryteraren kräver. De är ett av dina absolut viktigaste verktyg för att säkra just det jobb du vill ha. (Kom ihåg att det också finns andra: Jobba med testimonials, arbetsprover och omdömen).