Go-Monday brand logo
Artikel

Inspireras av din historik – låt din potential styra

Potential är viktigare än historik

När du börjar drömma och fundera på vad nästa utmaning kan vara i ditt jobbliv så tillåt dig själv att göra just det: Drömma, planera, fundera. Men tänk på att fokusera på de positiva aspekterna snarare än de negativa.

Tänk att du är på väg till något snarare än att du är på väg ifrån någonting

När du börjar fundera på att göra en förändring i ditt professionella liv så brukar det oftast vara två olika drivkrafter som styr – viljan att komma bort från någonting och viljan att komma till någonting nytt. Det är givetvis okej att känna båda delarna, men låt det sistnämnda styra så att projektet du tar dig ann bottnar i en positiv känsla snarare än en negativ. En vilja till något snarare än en vilja bort från något.

Ta med dig: Tänk igenom vad du vill och se sedan en sak i taget om det är sådant du vill ifrån eller som du vill till. Om du till exempel söker dig till en kreativ miljö, är det för att du verkligen vill ha en kreativ miljö eller snarare för att du vill bort från den direkt okreativa miljö du varit i?

Strunta i vad som förväntas av dig

Genom att koppla bort pressen från vad personer i din omgivning vill så förenklar du för dig själv. Det är ditt liv, dina drömmar och du kan ändå inte göra alla nöjda. Tänk också på andra krafter som kan begränsa dig, så som vad normen är i din bransch, för din utbildning eller din ålder. Det kan förväntas att du ska specialisera dig mer och mer eller att du ska stiga hierarkiskt – men det behöver inte vara det som är bäst för dig.

Ta med dig: Tänk igenom vad andra förväntar sig att du ska göra – och sen överväg om det verkligen är vad du själv vill.

Vänta inte på din passion

Genom att göra samma saker som du alltid har gjort så kommer du sannolikt inte att plötsligt hitta din passion eller det som passar dig bäst. Du måste ta dig utanför dina ramar och träffa nya människor, läsa om projekt som intresserar dig, gå på föreläsningar eller på något annat vis bli inspirerad och hitta passionen. Testa dig fram och var nyfiken.

Ta med dig: Prata med människor du normalt inte pratar med – eller gör saker du normalt inte gör.

Strunta i hinder och problem

I ett tidigt skede är det viktigt att inte låta praktiska hinder begränsa dig, så som att du saknar en viss erfarenhet eller utbildning till exempel. Låt det bli ett senare problem. Första steget är att drömma, andra steget är att uppfylla drömmen.

Ta med dig: När du börjar få en bild av vad du vill, skriv ner vad som kan hindra dig så kan du lättare ta tag i de sakerna.

Undvik att styras av vad som inte har fungerat

Även om du vill bort från ett läge så är det viktigt att fokusera på målet snarare än vad du är på väg ifrån eller vad du vill undvika. Om du till exempel har en riktigt dålig chef och inte vill annat än komma bort – så betyder det inte att du också måste byta bransch eller roll. Är chefen dålig så räcker det att byta arbetsgivare, men det är lätt hänt att man låter upplevelsen av den dåliga chefen “smitta av sig” även på annat och plötsligt känna för att byta både arbetsgivare, roll och bransch.

Skapa din egen väg baserat på dina intressen

Gå alltid efter det du vill, det som känns intressant och utvecklande. Ibland kan det vara läge att ta något tillfälligt som kanske inte är så intressant eller givande. Men då ska man vara medveten om att det är just tillfälligt. Jobba kvar där man inte trivs eller ta ett jobb som inte är lika intressant för att samla energi till en större förändring? Oftast bättre att ta det tillfälliga och samla energi, men kom ihåg att också ta nästa steg. Jobb på McDonalds eller hål i CV? Oftast bättre med jobb på McDonalds, men kom ihåg att det är tillfälligt och att du ska vidare igen.

Ta med dig: Om du tar något som egentligen inte känns så intressant – sätt ett datum för när du ska börja söka dig vidare och skriv in det i kalendern.

➡️ Vill du ha mer personlig hjälp? Prata med en jobbexpert 💛