Go-Monday brand logo
Artikel

Så får du en bra start på jobblivet

Beslutångesten över att hitta “rätt jobb”

Att lämna studierna och börja jobba är ett stort steg. Samtidigt är det viktigt att du inte stressar upp dig själv alltför mycket. Du kommer att byta jobb och bana flera gånger under ditt liv, besluten du fattar nu är inte livsavgörande. Med öppet sinne och nyfikenhet kommer du att få ut det bästa möjliga av ditt första ”riktiga” jobb.

Du har en termin kvar på en flera år lång utbildning. För första gången i ditt liv ska du lämna skolbänken och ta klivet ut på arbetsmarknaden. Otroligt spännande, men också lite skrämmande. Livet kommer helt klart att förändras, men hur vet du ännu inte riktigt. Inte minst är du rädd för att göra fel val, välja fel bransch eller arbetsplats. Som om det jobb du får skulle bestämma riktningen för resten av ditt vuxna liv.

Vi får också allt större krav på oss att hitta ett jobb som är självförverkligande och skänker oss lycka. Det är självfallet bara positivt om man känner glädje i sitt arbete, men samtidigt innebär det i många fall att man lägger ännu större press på sig själv att hitta det perfekta jobbet med en gång.

Släpp oron

Många kan uppleva riktig ångest inför att ge sig ut i yrkeslivet. Och självklart handlar det om viktiga beslut att fatta. Men glöm inte att arbetsmarknaden idag ser helt annorlunda ut än den gjorde när dina föräldrar började jobba. Du kommer inte att ha samma jobb eller stanna på samma arbetsplats hela ditt jobbliv. Idag finns en helt annan rörlighet och flexibilitet och nya yrken skapas ständigt. Du behöver helt enkelt inte vara rädd för att välja ”fel”. Släpp lite av din oro och försök istället att se ditt inträde på arbetsmarknaden som ett nytt äventyr.

Var öppen

En del av dina kursare har från dag ett haft en färdig plan och vetat exakt vilket som är målet med deras studier. Hela tiden tycks de veta precis vilket som blir deras nästa steg. I själva verket är det ganska få som har allting tydligt utstakat för sig. Låser man sig tidigt vid en viss väg eller ett visst mål finns också risken att man fokuserar på fel saker, missar nya möjligheter som uppstår och en dag sitter på en post som man i själva verket tycker är ointressant.

Akta dig för att ha en alltför rigid “karriärplan”

Du måste inte ha ett mål – däremot bör du ha en idé om vart du är på väg, annars riskerar du att bli stillastående. Se också till att hålla ett par, tre vägar öppna – fokusera på en, men var beredd att slå in på en annan om det visar sig mer fruktbart. Låt säga att du gör ditt sista år på juristlinjen. Du kan välja att söka jobb på byrå, men du kan också vända dig mot domstolsväsendet, ta jobb inom den offentliga sektorn, söka dig till i en internationell organisation. Kanske du i första hand har tänkt dig en framtid på ett advokatkontor – men fundera över om det inte skulle kunna finnas andra vägar som också skulle kunna vara givande för dig på andra sätt och var beredd att ompröva dina beslut.

Så får du en bra start på ditt första jobb

Det finns några saker att tänka på för att din första tid på ditt första jobb blir så positiv som möjligt. En del kan låta som självklarheter, men upplevs inte alltid lika självklara när man väl är mitt uppe i allt nytt.

1. Var nyfiken. En del kan vara rädda för att fråga alltför mycket, av rädsla för att verka okunniga. Ingenting kan vara mer fel. Ingen förväntar sig att du som nykomling och nyutexaminerad ska veta allt. Var nyfiken, ställ frågor, sug åt dig så mycket kunskap som du bara kan. Ha alltid med dig ett block eller din mobil så att du kan anteckna den information du får. Se också till att förbereda dig så mycket som möjligt – då visar du dig som den entusiastiska och ambitiösa medarbetare du faktiskt är.

2. Kommunicera. Många som är nya på jobbet fokuserar alltför mycket på att inte göra dåligt intryck. Det leder samtidigt till att man fokuserar lite väl mycket på sig själv. Fokusera istället på att göra bra ifrån dig – och bra ifrån sig gör man för det mesta tillsammans med andra, inte som solospelare. Istället för att sitta för dig själv och arbeta fram en handlingsplan som du sedan presenterar som ett färdigt dokument (och riskerar att få kritik för) – presentera ett utkast för din chef eller kollega och be om input. Då framstår du som en seriös lagspelare.

3. Låt saker ta sin tid. När du är ny på ett jobb kan du inte förvänta dig att du ska veta allt om organisationen du jobbar i och leverera på topp från start. Visst har du med dig en viss kunskap, men du är samtidigt i ett nytt sammanhang, med nya människor. På din nya arbetsplats finns en rad oskrivna regler som det tar tid att upptäcka och lära sig: hur dags man förväntas vara på jobbet, hur fikapauserna fungerar, vem som är lättast att umgås med, vilka ömma tår man kan tänkas trampa på.

Som ny på en arbetsplats har du fördelen att se allt med nya ögon, nackdelen är att du inte vet vad som redan testats och förkastats. Bli därför inte frustrerad om du kommer med förslag som inte blir väl mottagna.

Ett visst mått av ödmjukhet kan också vara på sin plats. En del människor kommer till en ny arbetsplats med en enorm övertro på sig själva och tänker att de ska förändra allt på några veckor. Glöm inte att du ska arbeta med människor med andra erfarenheter än dina egna och som kanske också har betydligt mer erfarenhet än du.

4. Låt saker ta sin tid – igen. När du får ditt allra första jobb har du förmodligen relativt litet eget ansvar. Ganska snart känner du troligen att du gärna vill få större kontroll över din egen arbetssituation och ett större ansvarsområde. Du kommer emellertid aldrig att få större ansvar om du bara sitter och väntar på det. Det handlar istället om att göra lite mer och prestera lite mer än vad som förväntas av dig, utan att för den sakens skull klampa in på någon kollegas ansvarsområde. Men glöm inte att sådana här saker tar tid – tillit och förtroende är något som måste få växa fram.

Var beredd på bakslaget

Du börjar ditt första jobb förväntansfull och entusiastisk. Första veckan är du helt överväldigad och undrar kanske hur du ska klara av allt. Så går tiden. Du lär dig namnet på alla kollegorna, kommer in i dina nya arbetsuppgifter, förstår sammanhangen. Du tycker helt enkelt att du har koll på läget. Men ofta kommer ett bakslag. Det kan dröja veckor eller månader, men plötsligt får du veta någon som omkullkastar allt som du lärt dig och som du trodde dig veta. Det känns som att du inte fattat någonting och att du är tillbaka på ruta ett igen.

Men var lugn, det här är en väldigt vanlig känsla, som infinner sig när man börjat få en djupare kunskap om arbetet. Ta därför ditt eventuella bakslag som ett gott tecken på att du faktiskt är på helt rätt väg.