Go-Monday brand logo
Artikel

Så här presenterar du dina svagheter vid en intervju

Vilka är dina svagheter?

Många är alldeles för dåligt förberedda eller tacklar frågan om sina svagheter på fel sätt när den dyker upp på en anställningsintervju. Ärlighet och relevans är nyckelord när det kommer till att beskriva sina svagheter.

Det florerar många tips om hur man ska hantera sina svagheter i rekryterings- sammanhang. Många råd går ut på att man ska försöka lansera så odramatiska svagheter som möjligt eller till och med välja något positivt och överdriva det, så att det bara ger sken av att vara en svaghet. Som om man till exempel beskriver sig själv som ”alldeles för noggrann.” Många av de här råden är dock lite väl enkla och inte särskilt effektiva.

Tänk dig att du står inför ett viktigt och dyrt köp, låt säga att du ska köpa en ny bil. Självklart är du intresserad av att få information om bilens alla styrkor och finesser, men du vill så klart även känna till egenskaper hos fordonet som du kan komma att uppleva som negativa. Samma sak vid en rekrytering. När rekryteraren frågar om dina svagheter gör hen det för att kunna göra en så bra matchning som möjligt, för att undersöka vilka eventuella problem som kan uppstå. Om du inte själv ger ett tillfredsställande svar på frågan kommer rekryteraren att fortsätta leta och hitta dina svagheter i alla fall, och kanske även dra slutsatser som inte stämmer. Därför är det bättre att ta saken i egna händer och se till att själv ha kontroll över situationen.

Dina svagheter säger mycket om din självinsikt

Frågan om dina svagheter är dessutom viktig för rekryteraren ur flera aspekter. Svaret rymmer inte bara information om vad som inte är dina starkaste kort. Ditt svar berättar också mycket om din självinsikt och din motivation för att växa och bli bättre. Det allra sämsta svar du därför kan ge är ”jag har inga svagheter”. Det tyder bara på extremt bristande självinsikt eller ovilja att utvecklas. Ditt svar avslöjar också hur du uppfattat tjänsten du söker, om du har förstått vad den innebär.

När det gäller dina svagheter – tänk på det här när du förbereder dig inför intervjun:

  1. Skilj på form och innehåll. När du förbereder dig för en anställningsintervju – fundera inte bara över vad du ska säga utan fundera först på djupet över innehållet och på vilka dina verkliga svagheter är. Gör en lista för dig själv. Först därefter kan du börja fundera över vilka du bör ta upp och hur du ska uttrycka dig. Försök också att undvika klyschor, de ger lätt känslan av att du är opersonlig och kanske inte helt uppriktig.
  2. Var ärlig och uppriktig. Det är oerhört lätt att genomskåda någon som slirar med sanningen, inte minst för en erfaren rekryterare. Inte bara det du säger under intervjun berättar ju något om dig, ditt kroppsspråk och ditt tonfall är bara några av de faktorer som är minst lika avslöjande. Dessutom görs ofta någon form av referenstagning. Ibland letar rekryterare även information på nätet. Om du då har sagt att du tycker det är jobbigt att träffa nya människor och ditt Instagramkonto svämmar över av stimmiga partybilder misstänker nog rekryteraren att du fejkat en svaghet för att kanske dölja en som är betydligt allvarligare.
  3. Var relevant. Du kan ha svagheter som påverkar ditt liv som privatperson – men som inte har något med jobbet du söker att göra. Om du till exempel är mörkrädd kan det vara relevant att ta upp om du söker jobb som väktare med arbetstid förlagd till kvällar och nätter. Om du däremot vill arbeta dagtid i en butik är det inte särskilt relevant.
  4. Sätt saker och ting i sitt sammanhang. Men hur ska du då gå till väga för att svagheterna inte ska överskugga alla dina goda och starka sidor? Ett sätt kan vara att sätta in svagheterna i ett sammanhang. Istället för att bara säga ”jag blir lätt stressad” kan du utveckla och säga ”jag blir lätt stressad i situationer där jag står inför nya människor.” Därefter kan du komplettera med hur du hanterar sådana situationer. Du kan också förekomma genom att själv presentera en lösning: ”Att träffa nya människor är i ärlighetens namn nog inte min styrka. Jag vill gärna jobba med människor jag känner, i ett starkt team.”
  5. Skilj på svagheter och svagheter. Ofta tänker vi på svagheter som personliga drag – som att vara oorganiserad, ha svårt att delegera eller inte vara särskilt verbal. Det kan vara bra att nämna någon personlig svaghet om det är relevant i förhållande till jobbet du söker, men det finns också en annan typ av svaghet, som har att göra med vilken erfarenhet du har med dig. Vilken form av svagheter som är mest relevant beror på vilken typ av jobb du söker.

Om du till exempel hoppas få en säljande eller kommunikativ roll kan de personliga egenskaperna stå i centrum. I andra fall kan det vara din brist på erfarenhet inom ett visst område som kan utgöra en relevant svaghet. Kanske du söker jobb på en bank:

”Jag har jobbat mycket med finansiering och företagslån, men aldrig mot helt nystartade bolag. Därför har jag inte erfarenhet av de minsta företagens förutsättningar och behov.”

I det här fallet kan det emellertid vara lämpligt att tillägga:

”Det är det jag ser fram emot att få lära mig, därför jag är så intresserad av den här tjänsten.”

På det här sättet visar du att du verkligen förstått vad tjänsten innebär och vilken utmaningen är.

Ta det inte allt för personligt

Kanske leder intervjun till att du inte får jobbet och kanske var svagheterna du presenterade orsaken. Det kan självklart kännas tufft, men glöm inte att du vill hitta ett jobb där du verkligen trivs och där dina förmågor kommer till sin rätt. Om du inte är bekväm med att träffa nya människor ska du kanske inte jobba i en affär – även om du är intresserad av mode. Då kanske du istället ska söka dig till en annan del av branschen.

Tänk också på att något som ses som en svaghet i ett sammanhang kan vara en fördel eller till och med en förutsättning i ett annat. Du har kanske jobbat inom en stor, centralstyrd koncern där din ständiga otålighet lett till irritation. Söker du dig däremot till en snabbväxande startup är otålighet en del av företagskulturen.

Försök också att inte ta det hela alltför personligt. Glöm inte att det här handlar om svagheter i en specifik roll, i ett specifikt sammanhang – inte om dig som person.