Artikel

Så vet du att du är bra på ditt jobb – eller inte

När självförtroendet sviktar

Många, inte minst unga och nyanställda, upplever ibland sig själva som en bluff som snart kommer att avslöjas. Men du kan ganska enkelt komma fram till att du faktiskt hamnat på rätt plats och lägga oron bakom dig. I enstaka fall kan du dock behöva se över dina jobbval.

Alla upplever perioder när självförtroendet sviktar. När det känns som att det mesta går fel, att ingen uppskattar det man gör. Eller så går man runt och känner sig som en stor bluff och tänker att det bara är en tidsfråga innan chefen upptäcker hur inkompetent man egentligen är. Det sistnämnda är så vanligt att det till och med fått en egen benämning – ”imposter syndrome” eller ”bluffsyndromet” på svenska.

Troligtvis gör du ett bra jobb

Om du är nyanställd, och dessutom ganska ny på arbetsmarknaden, är de här känslorna ännu vanligare. Det kan också vara vanligt om man varit borta från jobbet en tid och kommit tillbaka, till exempel efter en längre sjukskrivning eller föräldraledighet – det vill säga är nygammal i sin roll. Speciellt om det skett förändringar under den tid man varit borta. Men troligen är du ganska bra på det du gör, kanske väldigt bra till och med. Personen som rekryterade och anställde dig är förmodligen en högst kompetent person som haft tydliga skäl till att välja just dig.

När du sätter dig ner för att försöka bena ut varifrån de här osäkerhetskänslorna kommer kan du börja med att fundera över var din tolkning av hur du ska vara för att vara ”bra” på ditt jobb kommer ifrån. Handlar det om dina egna krav eller om någon annans? Vems idealbild försöker du leva upp till?

Det finns också tydliga indikatorer som pekar mot att du faktiskt gör ett bra jobb:

  • Vem som helst kan inte ersätta dig. Fundera över om någon annan, till exempel en praktikant, lika gärna skulle kunna utföra dina arbetsuppgifter. Det är en bra metod för att åskådliggöra vad du gör och faktiskt kan.
  • Du gillar det du håller på med. Generellt sett är vi bra på det vi gillar och gillar det vi är bra på. Trivs du med dina arbetsuppgifter är du förmodligen också bra på det du gör.
  • Du får positiv feedback. Fundera över vad du får för feedback och vad andra säger till dig. Försök dock att se bortom ytliga kommentarer som ”bra gjort” eller ”ser fint ut”. Fråga gärna den andra vad det är hen tycker är bra eller fint. Fundera också över om det här är kommentarer som du faktiskt fått tidigare också.
  • Resultat. Vad får du för omdömen och betyg? I vissa branscher kan även olika typer av mätningar och resultattabeller vara tydliga och konkreta indikatorer på att du gör ett bra jobb.
  • Du får hela tiden mer och mer att göra, fler och fler uppgifter att utföra. Vilket tyder på att någon har förtroende för dig.

Kanske är jobbet fel för dig

Om du nu skulle gå igenom de här punkterna och inget av dina svar pekar i rätt riktning kan det faktiskt vara så att du inte gör ett särskilt bra jobb – men det behöver inte betyda det. Om du inte får fler och nya arbetsuppgifter kan det till exempel beror på att chefen eller organisationen för tillfället har fokus på något annat område än det som du jobbar inom. Och om du inte gillar dina arbetsuppgifter behöver det ju inte betyda att du utför dem dåligt, istället är det kanske ett tecken på att jobbet inte är vad du hade förväntat dig.

Men om du konsekvent ser negativa indikationer som dåliga omdömen, allt färre arbetsuppgifter och negativ feedback bör du nog börja fundera över vad som är fel, även om det kan bli en kalldusch att inse att du kanske inte är särskilt bra på ditt jobb. Då gäller det att vara modig och erkänna inför dig själv att det du håller på med kanske inte är din grej och att du kanske hamnat på en arbetsplats eller en tjänst som inte passar dig.

Om du hamnar i den här situationen är det läge att börja borra lite djupare. Fundera återigen på vad du lägger i begreppet ”bra” och försök sedan se det ur olika perspektiv. Vad är bra ur ditt perspektiv, ur kollegornas, ur organisationens? Om din syn på ett väl utfört arbete inte stämmer överens med organisationens har du kanske hamnat fel och bör söka dig till en annan organisation, som värdesätter ditt sätt att se på saker och ting. Eller så är det kanske din bild av ”bra” som är skev.

Om du ska kunna svara ärligt och korrekt på de här frågorna är det viktigt att du ställer dig utanför dig själv och skiljer din prestation från din person. Skiljer på att vara bra på vissa uppgifter och att vara bra som människa.

Tänk även på:

  • Att allt inte måste vara ditt fel om du inte lyckas prestera på topp: det handlar inte bara om dig själv utan om ditt förhållande till omgivningen, personerna runt omkring dig och om organisationen du arbetar på.
  • Vilken situation du befinner dig i: om du till exempel är ny på jobbet (eller är nygammal) är det mer naturligt att känna sig otillräcklig, eftersom sammanhanget är nytt för dig.
  • Att det finns en självuppfyllande profetia: om du går runt och tror att du är dålig på något kommer det inte att göra dig bättre, tvärtom. Om du däremot tror att du är bra på det du gör finns det stora chanser att du faktiskt blir bättre på det.