Artikel

Skapa förtroende och bygg ditt varumärke

Strategier för att bygga ditt personliga varumärke

Att lyckas förmedla vad du gör och samtidigt skapa förtroende för dig och din kunskap är A och O för att nå ut, profilera dig i branschen och stärka ditt varumärke.

Ett varumärke är inte en logotyp eller ett namn. Ett varumärke är en uppsättning förväntningar. Det handlar om vad folk tror om dig och hur du levererar - ditt personliga varumärke. Ett starkt personligt varumärke innebär att omgivningen har höga förväntningar och att du också motsvarar dem.

När du ska bygga ditt varumärke och profilera dig agerar du till viss del på samma sätt som när ett företag etablerar sig på en marknad och vill plocka marknadsandelar. I båda fallen handlar det om att du ska sälja in något. Du måste helt enkelt skapa en stark presentation av dig själv i ett professionellt sammanhang.

1. Kompetens

För det första måste du få fram vad det är du är bra på och vad det är som skiljer dig från andra med liknande kompetens. Det kan handla om kunskap, kunskap du skaffat dig under din utbildning eller lärt dig genom erfarenhet – du vet kanske till exempel hur en viss bransch fungerar. Sedan finns det färdigheter, sådant som du är bra på att göra och som du tränat upp: du är kanske bra på att formulera dig i skrift. Men det handlar också om egenskaper, om hur du är som person: till exempel social, analytisk eller kreativ.

Genom att foga samman dina kunskaper, färdigheter och egenskaper kan du skapa en riktigt stark bild av din kompetens. Fundera dock även på var du lägger tyngdpunkten. De flesta av oss har en tendens att lägga tyngdpunkten på den ena eller andra formen av kompetens. En chef betonar till exempel ofta sina egenskaper. Den som har en gedigen akademisk utbildning pratar gärna som sina kunskaper medan den som är mer eller mindre självlärd gärna lyfter fram sina färdigheter. Var du ska lägga tyngdpunkten i din kommunikation beror på vart du är på väg och vilka du vill kommunicera med - vilka du vill “imponera” på.

2. Intressen och värderingar

Vad är det du vill, egentligen? Vad gillar du att göra? Det vi är bra på tycker vi oftast är roligt – och det vi tycker är roligt är vi ofta bra på. Därför bör också det du erbjuder sammanfalla med dina egna intressen. Men fundera också på hur dina värderingar kan komma att spela roll när du profilerar dig. Kanske det finns branscher eller organisationer som du inte vill attrahera på grund av deras värderingar eller produkter, liksom du kanske gärna skulle vilja komma in i en viss typ av organisation eller bransch just för att du delar de värderingar som finns där. Du behöver ju såklart inte aktivt jobba för att ta avstånd från vissa, men samtidigt inte vara rädd för att utesluta personer som ändå inte är intressanta för dig att bli “omtyckt” av. 

3. Kontext

Förutom att beskriva vad du är bra på och vad du gillar behöver du få fram vilka sammanhang du fungerar bäst i. Jobbar du bäst mot en tajt deadline eller föredrar du lite bättre framförhållning? Jobbar du gärna i team eller trivs du bäst när du kan utföra uppdragen på egen hand? Vill du vara en del av ett team på plats eller gillar du distansarbete? Det finns många faktorer att fundera över och ta ställning till.

Du kan på ett enkelt men effektivt sätt testa om du lyckats förmedla ett balanserat budskap. Gå helt enkelt in på dina plattformar (Twitter, Instagram eller LinkedIn-profil, till exempel) och läs igenom din presentation och titta på ditt flöde. Notera vad som är kompetens, intressen och kontext. Skriv gärna ut allt på papper och sitt med överstrykningspennor i olika färger för att göra det extra tydligt för dig när du jobbar med det här. Då ser du väldigt lätt om det är något som tar överhanden och om något annat kommit i skymundan. Generellt sett blir ditt intryck starkare om det är balans mellan ovan nämnda delar.

Var tydlig med ditt erbjudande

Nu har du beskrivit dig själv som en intressant person inom ditt område. Nu ska du formulera vad du faktiskt gör, vad du erbjuder för tjänster eller produkter och vilken nytta din omgivning har av det. Det finns en grundregel: var extremt tydlig med vad du levererar. Många är alldeles för otydliga och vaga i beskrivningarna av sitt erbjudande. Ju mjukare och mindre konkreta tjänster du erbjuder desto svårare kan det dessutom vara att förklara.

Säg att du är ekonom. ”Jag jobbar med ekonomi” säger just ingenting. Men om du bryter ner det blir det tydligare. ”Jag räknar” – nu vet vi vad du gör, men fortfarande inte i detalj. ”Jag räknar på lönsamhet” – nu är det genast lite tydligare. ”Jag gör ekonomiska kalkyler i excel för att räkna ut var du tjänar mest pengar i din verksamhet” – nu börjar vi förstå vad det är du kan erbjuda. Med tillägget ”på så sätt kan du lägga fokus där det är bäst för din verksamhet” förstår vi ännu bättre varför vi kan tjäna på att anlita dig.

Så bli du trovärdig

Det spelar ingen roll hur bra du är på det du gör – om du inte framstår som trovärdig och man inte känner förtroende för dig blir det ingen effekt. Det gäller därför att hitta olika typer av trovärdighetsmarkörer.

  • Media. Få andra att prata om dig. Om du till exempel kan få uttala dig som expert i allt från riksmedier till branschmedier är det värdefullt. Resultatet, till exempel en artikel eller ett radioinslag, kommer i de flesta fall att uppmäkrsammas i branschen. Och ofta kan du själv också berätta om det, både internt där befinner dig nu och externt, till exempel på LinkedIn. 
  • Word-of-mouth. Att andra pratar om dig är ofta det mest effektiva sättet att bygga ditt varumärke. Det handlar förstås i grund och botten om att göra ett riktigt bra jobb. Men det räcker sällan hela vägen. Du behöver också våga prata om det själv, kanske bjuda in till en föreläsning, skriva en artikel, eller delta som talare på en konferens. Våga sticka ut och berätta om dina resultat och hur du jobbar. 
  • Framgångs-case. En annan väg är att beskriva resultat som du åstadkommit, gärna med siffror om det går. 
  • Berätta om hur du jobbar och lägg tonvikt vid aspekter som är viktiga för andra. Det kan handla om att prata om hur du ser på professionalism, vad som är viktigt för dig i ett projekt eller uppdrag, hur du ser på sekretessen i dina uppgifter eller vad som är viktigt för dig - noggrannhet, kreativitet, resultat… 

Bli synlig

Men även om du gjort allt enligt regelboken räcker det inte – du måste nå ut också. Om du syns mycket är det en trovärdighetsmarkör i sig. Därför ska du tänka på att bygga upp åtminstone en stark kanal i sociala medier.

Om du gör uppdateringar på LinkedIn kan du utgå från de tre punkterna som du använde dig av i din presentation: vad du kan, vad du gillar att göra och i vilket sammanhang du trivs bäst. Men för att det inte bara ska låta som att du försöker sälja in en tjänst behöver du även sprida din kompetens. Skriv därför om sådant som är relevant för din målgrupp. Ta ställning, sprid länkar till intressanta artiklar som relaterar till ditt specialområde och så vidare.

preview

Så får du till en slagkraftig story om dig själv

Med en stark story sticker du ut i mängden av sökanden

preview

Hitta och beskriv dina drivkrafter

Genom dina drivkrafter - hitta din riktning och nå dina mål.

preview

Skapa dig ett härligare jobbliv!

Få tillgång till alla våra artiklar och guider om jobblivet utan kostnad.