Artikel

Skapa mer tur och tillfälligheter

“Det var bara slumpen”

När man frågar personer om spännande händelser i deras liv så upptäcker man ofta att det är en ren slump att de inträffade. Man kan tro att en person har haft en idé, utvecklat den idén och aktivt arbetat för att förverkliga den. Men så är det ju inte, i många fall.

Se till ditt eget liv: Hur fick du ditt jobb? Eller hur träffade du din partner? Varför började du studera det du studerade? Hur träffade du dina vänner? Det är en del tillfälligheter – eller hur?

En tillfällighet antyder att det är någonting man inte kan styra över, någonting man “ramlar över”. Men du kan påverka det här! Det kan du göra genom att påverka hur ofta de sker, att se när det sker, och genom att våga hoppa på dem när de dyker upp.

Hur kommer det sig att du jobbar med det du gör?

“För kanske 15 år sedan hoppade jag in för en kollega som jobbade med inköp. Det var bara några månader, men när en tjänst blev ledig några år senare bytte jag till inköp. Tanken hade aldrig ens slagit mig innan.” – Siri

“Min syster blev misshandlad. Sedan dess har mäns våld mot kvinnor varit något jag engagerat mig i varje dag.” – Anna

“Jag träffade en vän och han berättade om kryptovalutor och blockchain-teknologi. Inget som intresserade mig alls, men det var trevligt att ses så jag lyssnade och försökte förstå. Ju mer jag lyssnade desto mer intressant tyckte jag det var. Jag läste en del böcker på området och började koda själv. Det ledde mig dit jag är idag.” – Oliver

Våga hoppa på tillfälligheter

Viktigt att komma ihåg är att du inte kan planera för när en tillfällighet dyker upp och försvinner igen. Det ligger ju lite i sakens natur att en tillfällighet är just tillfällig. Så om man inte är redo att hoppa på den när den dyker upp – då missar man den. Tajmingen kommer inte vara “enligt plan” när de dyker upp, med största sannolikhet. Just därför krävs det en viss dos mod och en hel del “hålla-ögonen-vidöppna”. Tillfälligheter är när något oväntat dyker upp. Återigen: oväntat. Och det som är oväntat eller sticker ut från vad vi är vana vid, skrämmer oss. Det är helt naturligt. Så det handlar om att våga. Utveckling handlar om att gå lite utanför det man kan till 100%, är van vid och har total kontroll över.

Det är viktigt att känna igen tillfälligheterna när de dyker upp. Det bör ju vara lika stor sannolikhet att du kan hitta din nästa arbetsgivare i en bar på en lördag, som på ett affärsmingel – rent krasst. Det handlar om att träffa människor och intressera sig för dem eller samtalet ni inleder. Avfärda inte ett spännande samtal om jobb, bara för att det inte är ett jobbsammanhang ni befinner er i. Våga lita på att det kan leda till något, även om du inte exakt vet vad eller hade planerat för det.

Jobbet och privatlivet är inte två separata delar av ditt sammantagna liv – det är jobblivet. Privat och arbete går hand i hand. Precis som att du kan skapa privata relationer på arbetsplatsen, kan du skapa arbetssituationer i ditt privatliv. Stäng inte av jobbradarn när du lämnar arbetet – se det istället som att du alltid har jobblivradarn på.

Glöm inte att allt inte behöver vara så stort heller. Om du får en möjlighet att hoppa på ett nytt jobb inom ett nytt område, så kanske läget faktiskt är fel – men det betyder inte att du ska släppa det helt. Här fanns någon som tyckte att du skulle passa i det nya sammanhanget. Fortsätt utforska det, lär dig mer om det och hoppa på det lite senare, om du vill då.

Öka tillströmningen av tillfälligheter

Du kan inte styra när tillfälligheter dyker upp, men du kan påverka tillströmningen av dem genom att göra aktiva val. Det man kan vara rätt säker på att ingenting spännande kommer hända om man alltid gör samma sak. Säg att du sitter och tittar på Netflix hela kvällarna, det kommer inte uppstå särskilt många tillfälligheter i ditt liv då, i någon form.

Men gör du något så enkelt som att ta en annan väg till kontoret, så kommer du få nya intryck och tänka minst en annorlunda tanke den dagen. Av att bara byta väg till jobbet kommer säkerligen ingenting revolutionerande att ske, men det är en bra början för att bryta fler invanda mönster.

Om man har ett aktivt liv där man har mycket att göra, så är det så lätt att man slår ifrån sig en potentiell tillfällighet av ren tidsbrist. Det är så lätt att avfärda eller säga: ”Ja, men det där, det tar vi sen. Det där är inte relevant här”, och så vidare. Och det är något som man faktiskt kan träna sig på, att ta in, att fundera på: ”Vad ligger det i det du säger nu, vad ligger det i det här perspektivet?” Eller: ”Hur ser någon som har en helt annan bakgrund än jag på de här frågorna?”. Försök att tänka mer ”Det här är spännande. Det här är kul. Det här vill jag veta mer om.” Ta dig tiden att vara öppen och nyfiken, även om det inte finns en uppenbar anledning och känns tidsödslande vid första anblick.

En enkel övning

En viktig första del är som sagt att försöka hitta sätt att bryta mönster. Ett verktyg är att rita upp cirklar av inflytande. Vilka personer i din omgivning är det som påverkar dig? Du kan ha en cirkel med dem som påverkar dig allra mest, där du förmodligen ritar in din familj och dina närmaste vänner. Skriv in namnen på de personerna som hör hemma här. Gör ytterligare en cirkel med personer som du ofta har kontakt med och ofta träffar, men kanske inte lika ofta. Och slutligen en cirkel till med de personer som du träffar på jobbet, lite mer avlägsna vänner och släktingar.

När du är klar med cirklarna och har skrivit in namn på personer i ditt liv som ingår i respektive cirkel, så kan du fundera på vilka personer du skulle kunna utöka din kontakt med. Kan du lägga till en cirkel med personer som du idag i princip aldrig träffar? Hur skulle du kunna träffa dem, vilka sammanhang finns de i?


preview

6 tips för dig som tycker det är obekvämt att nätverka

Vissa tycker att det är fantastiskt kul, medan andra avskyr det...

preview

Vilket rykte skapar du i sociala medier?

Oavsett om du vill eller inte, så har du en plattform som påverkar ditt jobbliv.

preview

Skapa dig ett härligare jobbliv!

Få tillgång till alla våra artiklar och guider om jobblivet utan kostnad.