Artikel

Vad gör att du trivs riktigt bra på jobbet?

De yttre faktorerna

När man tittar på forskning kring vad som gör en lycklig på jobbet så finns det en hel del skrivet inom området. Det är förstås många faktorer som spelar in. För det första kan vi dela upp det i yttre och inre faktorer.

De yttre faktorerna är fortfarande de vi ofta tänker på först, som lön, höj- och sänkbart skrivbord, arbetstid, förmåner, semester, avstånd till hemmet… Allt detta har en stark påverkan på om vi är nöjda eller inte. Utan att de här faktorerna är uppfyllda så är vi missnöjda med jobbet eller mår till och med dåligt. Men det är inte dessa saker som gör oss lyckliga på jobbet – arbetsglädje är mer komplext än så och kräver mer. Det bekväma pendlingsavståndet till jobbet är inte det som gör att vi ser fram att gå till jobbet på måndag morgon, men det kan vara pendlingsavståndet som gör att vi bävar för att gå till jobbet om det är en yttre faktor som vi är missnöjda med.

Det som gör att vi verkligen tycker om våra jobb på allvar är de inre faktorerna. Det är dem som gör att vi ser fram emot att åka till jobbet på måndag morgon.

De inre faktorernas fyra dimensioner

Vi människor påverkas av alla fyra dimensioner. Det som skiljer oss åt är hur vi värderar dem gentemot varandra. För den som jobbar volontärt ute på fältet i ett krigsdrabbat område är till exempel “Mening” mycket högt värderad. För fastighetsmäklaren är istället kanske “Prestation” den viktigaste dimensionen, och kanske även “Autonomi”.

Mening

Att känna ett syfte. Vi behöver känna att det vi gör är viktigt på ett djupare plan, att det faktiskt är en bra sak att göra. De människor som känner att de bidrar till något, mår generellt bättre.

 • Känna att organisationen gör något som är bra på ett djupare plan och känna en koppling till något större.
 • Känna att det du gör är meningsfullt på ett djupare, större plan.
 • Att du bidrar till något för andra människor, något som är större än dig själv och den organisation du jobbar för.

Autonomi

En känsla av självbestämmande, självständighet. Det här handlar om att inte ha rutiner som motverkar att du gör ett bra jobb; inte ha ett regelverk som styr dig för mycket; och inte ha en chef som står och tittar dig över axeln. Men det handlar också om att ha det stöd och de verktyg som du behöver – om du inte har verktygen eller kunskapen för att göra ditt jobb, så kan du aldrig vara självständig i din roll.

 • Kontroll över hur och var du gör sitt jobb. Känna att jobbet jag gör är mitt.
 • Ägandeskap över dina uppgifter utan att känna sig för kontrollerad och styrd.
 • Arbetsplatsen gör det möjligt för dig att utföra ett bra jobb och du har de verktyg och förutsättningar som krävs för att kunna leverera.
 • Att själv kunna fatta beslut och känna att jobbet du gör är ditt.

Relationer

Att tycka om de du jobbar med och känna att det är ömsesidigt. Relationer är oerhört viktiga för hur vi mår på jobbet. Det behöver inte alls handla om att du ska vara kompis med alla, men du bör ändå trivas, känna att det funkar bra, att du i någon mån gillar de du jobbar med.

 • Du trivs med dina kollegor och ni har kul ihop.
 • Du kanske till och med har en nära vän i organisationen.
 • Det är en trevlig och trygg stämning i gruppen.

Prestation

Att åstadkomma resultat. Att lägga dagar av jobb på något bara för att inse att ingen behöver det, kan vara bland det mest demoraliserande som finns. För att må bra behöver du känna att du är bra på det du gör och att det du gör kommer till användning. Vi behöver alla kunna gå hem och (i alla fall ibland) känna oss stolta över det vi gjort. Jag har gjort det som förväntades och på ett sätt som jag själv är nöjd med.

 • Känna att du är bra på det du gör, att du blir bättre, att du presterar. Du har en viss skicklighet och du bemästrar det du gör.
 • Du får bekräftelse på det du gör.
 • Du känner att du åstadkommer något och att det du gör spelar roll.
 • Känna att du använder din potential och gör det du är bra på.