All about work

Our guides and articles

Customised for you

Here you find all our guides and articles that are customised for you based on if you want to get a new job, develop where you are, your personal branding, start gigging och if you simply don’t know what you want to do in your work-life. All the guides and articles are based on common questions that we recieve about work and personal development. We frequently add new material. Choose what you want to read more about below:

Skaffa nytt jobb

“Skaffa nytt jobb” är anpassat för dig som bestämt dig för att byta jobb och behöver råd och tips i ditt jobbsök. På Go Monday presenterar vi olika systematiska angreppssätt så att ditt jobbsök blir effektivare, du sparar tid och får en klarare bild av var du ska börja och hur du skall gå tillväga.

Utvecklas där du är

För dig som vill stanna på din arbetsplats, men är redo för en utmaning - i din roll eller i en ny roll. Här hjälper vi dig känna att du kommer framåt och fortsätter utvecklas även om du är kvar på samma arbetsplats. Du får en bild av hur du vill att den utvecklingen ska se ut och vad som driver dig framåt.

Profilera dig i branschen

Man kan säga att profilera sig och skapa ett gott rykte om sig själv är som att skapa sitt egna personliga varumärke. Här hjälper vi dig att fastställa och förstärka vem du är och vad du står för i ditt jobbliv så att du syns mer och når ut till fler personer i ditt nätverk.

Börja konsulta

Att starta eget är en dröm för många, men inte alla vågar ta steget. I “Börja konsulta” hittar du material som hjälper dig våga ta det där första steget, men även guider och artiklar som sporrar din kreativitet och energi så att du och ditt företag kan fortsätta växa.

Hjälp! Jag vet inte vad jag vill

För dig som känner att är dags för en förändring i jobblivet, men inte vet vad. Du har den där känslan av att det är dags att ta ett steg vidare, men är osäker på vart du ska ta vägen. Det finns ju så många alternativ – vad är egentligen rätt – för dig? Här ger vi dig verktygen för att få en bättre bild av din övergripande riktning i jobblivet.

Get a job in Sweden

This content is for you who are new in Sweden and is looking for a job here. It can be difficult to navigate in the Swedish labour market if you don’t know the language and is not familiar with the Swedish working culture. Here we guide you toward a smooth transition to your new work-life in Sweden.