Article

7 grundläggande principer för att söka jobb effektivt

1. Sök jobb riktat snarare än brett

Det är lätt att tro att ens jobbchanser ökar om man söker många jobb inom många olika branscher.

Mängden ansökningar ökar inte dina chanser till att få jobb. Det är lätt att tro att det är ett effektivt sätt att snabbt få en arbetsintervju, men det är snarare än fälla för att slentrianmässigt skicka (i princip) samma ansökan till olika arbetsgivare.

Du bränner tid och energi i onödan då en rekryterare genomskådar en “massansökan” direkt. Därtill har en rekryterare lite till övers för alltför ödmjuka formuleringar (“Jag har alltid tyckt det verkat intressant, så vill pröva lyckan…”) som blir oundvikliga för en ärlig person som gör misstaget att tro att det är bättre att ägna tid åt att söka många jobb än att ägna tid åt att skriva en ansökan som kommer att leda till jobb.

För att söka jobb riktat ska du:

 • Söka jobb inom tjänster/roller du verkligen vill ha
 • Söka jobb i branscher du verkligen vill jobba i
 • Söka jobb i organisationer och hos chefer du verkligen vill jobba för

Var smart och koncentrera ditt jobbsökande mot de jobb du verkligen vill ha. Identifiera på förhand exakt vilka tjänster hos vilka särskilda företag du är ute efter. Där kommer du att göra bäst ifrån dig, trivas bäst och ha störst chans att utveckla ditt jobbliv.

2. Anpassa dina ansökningar till tjänsten och arbetsgivare

 • Lägg ner mycket tid på varje ansökan i stället för mycket tid på många ansökningar
 • Lyfta fram de saker som är intressanta i den här arbetsgivarens perspektiv

Det är förstås viktigt att du inte skickar massansökningar som närmast garanterar att intrycket av dig sjunker lavinartat hos den som läser dem. Skicka aldrig samma ansökan till olika arbetsgivare, oavsett hur likartade tjänsterna eller arbetsplatserna kan vara.

Ägna tid på förhand åt att rannsaka dig för att identifiera dina främsta egenskaper och vem du är som yrkesperson. Likaså att läsa på om arbetsgivaren och att kartlägga branschen. Då kommer du bättre och lättare veta vad arbetsgivaren efterfrågar samt kunna svara på hur du motsvarar kraven.

3. Fokusera på att ta nästa steg snarare än att göra samma sak igen

Sök jobb som ligger ett snäpp över det du redan har gjort. Det behöver inte betyda att du söker dig till en högre befattning, utan det kan lika gärna handla om ett nytt område, ny kunskap eller en ny bransch.

Det nya du söker dig till kan vara:

 • Yrkesroll
 • Företag
 • Bransch
 • Sektor (Ideell/Offentlig/Privat näringsliv)
 • Utökad specialisering
 • Nytt specialistområde
 • Mer ansvar
 • Nya kundgrupper
 • Nytt land

När du fokuserar på att hitta något nytt får rekryteraren intrycket av att du tar ett medvetet och aktivt val om din framtid samt är en ambitiös person. Det är lätt att sållas bort i urvalsprocessen om man söker ett jobb som “redan är vad jag har gjort tidigare”. Som vi kommer att ta upp längre fram, rekryterare tilltalas av framåtanda och är allergiska mot alla som helst antydningar om stagnation i den personliga utvecklingen.

4. Innehåll framför form

Form är viktigt. Dålig textformatering, avsaknad av styckesindelningar, felstavningar och dylikt sänker omedelbart intrycket hos den som läser din ansökan. Men i så gott som alla tänkbara yrkesområden (möjligen undantaget digitala formgivaryrken) så är det ett stort slöseri med tid att ha arbetat fram en snygg men otillräcklig ansökan.

Du fokuserar på innehåll genom att:

 • Slipa på formuleringar
 • Låta andra läsa din ansökan
 • Skala ner på antalet typsnitt och teckenformat
 • Ta bort alla grafiska element och låta texten råda ensamt. Funkar din ansökan fortfarande lika bra? Lämnar det fortfarande ett intryck efter sig?

Var gärna kreativ i form av till exempel multimediala gestaltningar av meritlistan eller ha ett personligt brev i form av en videopresentation. Men kom alltid ihåg att det finns ingen rekryterare i världen som bryr sig mer om hur din ansökan ser ut än om vem du är, vad du kan och vad du kan tillföra!

5. Fokusera både inåt och utåt

Vi har redan behandlat exempel på hur man kan jobba med att förstå och utforska sig själv; Vart ser du dig själv om fem år? Vem gör du jobbet för? Vad är du mest stolt över av det du uträttat hittills? Vilka kärnvärden definierar dig som privatperson och yrkesmänniska?

I lika stor utsträckning ska du förstå och utforska tjänster, branscher och kunskapsområden du vill söka dig till. Då har du en god möjlighet att känna igen när det öppnar sig för jobbmöjligheter som är tilltalande för just dig. Fördelen är att du kan föregå hela sökningsprocessen med att helt enkelt ringa och erbjuda dina tjänster.

 • Nya jobbmöjligheter uppstår
 • När företag går med vinst
 • När företag tar hem stora order
 • När det satsas på nya projekt
 • När branscher växer
 • Vid nyetableringar
 • Vid nya företagssamarbeten
 • Vid nyemissioner
 • När företag byter vd eller ledning

Utöver att läsa morgontidningen bör du ha för vana att gå till biblioteket ett par gånger i månaden. Att lära sig att tolka tidningar och tidsskrifter och att hålla sig omvärldsbevakad ger en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Jobb tillsätts oftast via företagens egna kontaktnätverk, så det är bra när man kan känna igen jobbmöjligheter när tidningar eller tidsskrifter berättar om företag som växer.

Gör dig tjänsten att hålla dig omvärldsbevakad om vad som händer i branschen eller i de företag av intresse där du vill jobba. Många företag annonserar inte ut jobb, och det är i vilket fall ingen dum idé att inte vänta tills företaget gör det innan man ringer upp och erbjuder sina tjänster.

6. Jobba systematiskt men lita på magkänslan

Gör gärna ett schema för att strukturera ditt jobbsökande. Särskilda dagar eller tider ska du ägna dig åt kartläggning. Ena dagen kan det handla om att gå till biblioteket för att läsa i facktidningar om branschutvecklingen och dess historia. Nästa kan det handla om att scanna av platsannonser på nätet för att få en bild av tjänstebeskrivningar. Då kan du få en god uppfattning om du gör gott i att komplettera din kompetensprofil med ytterligare kurser alternativt arbetsuppgifter på ditt nuvarande jobb.

Att scanna av platsannonser ger dig också en viss översikt av vilka arbetsgivare som kan bli intressanta för dig både nu och i framtiden. Upprätta en lista över de tjänster arbetsgivare som är intressanta för dig.

Schemalägg också gärna skrivdagar, där du ägnar tiden åt att ta fram utkast till spontanansökningar för jobb du vill ha. Ignorera inte magkänslan när du ska prioritera vilket jobb du ska söka. Låt din framtidsvision vara din guide. Hur ligger jobbet eller jobben du tänker söka i linje med din önskade framtidsbild?.

Våga också bryta ditt schema vid behov. Dyker det upp en jobbmöjlighet som intresserar dig enormt, så lägg lite extra tid och energi på att få en riktigt bra ansökan till den tjänsten.

7. Sök hela livet

Låt aldrig din jakt på drömjobbet rinna ut i sanden. Du tar dig fram snabbare i livet om du är såväl proaktiv som tålmodig.