Article

De 4 utvecklingsstilarna – Vilken är du?

Jobbliv eller karriär?

Ordet karriär är förknippat med förutfattade meningar om vad det är att göra karriär. De allra flesta förknippar fortfarande karriär med en hierarkisk rörelse, mot högre och högre positioner. Men karriär är mer mångbottnat än så, vi har alla våra egna sätt att utvecklas. (Det är därför vi hellre använder ordet ‘jobbliv’.)

För att känna att du kommer framåt och fortsätter utvecklas är det bra att du har en bild av hur du vill att den utvecklingen ska se ut. Och vad som driver dig framåt.

Bejaka dina preferenser

Alltför ofta hålls vi tyvärr tillbaka av förutfattade meningar om hur det ska vara att utvecklas, eller av det som vänner eller familj framhäver som viktigt. Eller vad chefer framhäver eller vad organisationen premierar. Man låter sin inslagna väg styra lite för mycket.

Det är viktigt att förstå vilken stil man har för att få en klarare bild av vilka vägar som kommer att vara mest givande. Genom att bejaka din stil och inte försöka gå emot den, kommer du att känna att du utvecklas bättre och får mer ut av ditt yrkesliv. Utgå från dig själv så kommer du finna ett större värde i det du tar dig an och lättare välja arbetsplatser som passar just dig. Organisationer premierar ofta ett visst sätt att utvecklas på och om det sättet passar dig så kommer du lättare kunna jobba mot din vision. Om du är i en organisation som premierar ett annat sätt än det du helst vill ha, så kommer du snabbt att känna dig hämmad eller i värsta fall till och med motarbetad.

Fyra sätt att utvecklas i jobblivet

Man brukar prata om fyra olika utvecklingsstilar som hjälper till att förstå hur man tycker om att utvecklas i jobblivet och hur man ska tänka när det kommer till sin utveckling baserat på vilken stil man främst identifierar dig med. Det är inte så enkelt att man identifierar sig med en stil rakt av, utan är ofta en kombination av två eller kanske till och med tre stilar. Dock kan man oftast identifiera sig med en av dem lite starkare än de andra. Genom att tänka tillbaka på dina tidigare jobb, kanske även med hjälp av ditt CV för att få en bra överblick, så kan du förstå vilken stil du främst har.

De fyra utvecklingsstilarna är baserade på forskning från bland annat Lunds universitet. Vill du fördjupa dig stilarna kan du göra ett test genom Decision Dynamics.

Linjär

Utveckling: Vill hela tiden få större ansvar, befogenheter och klättra “uppåt” i organisationen. Efter ca: 2-3 år vill man vidare, gärna ha chefens jobb eller en annan chefsroll ovanför den man redan är på.

Drivkraft: Vill få utökat ansvar och fler befogenheter. Är tävlingsinriktad och tycker om att vara med och påverka, speciellt när det är betydande förändringar som ska genomföras. Gillar ofta att jobba med omorganisationer och resultat.

Vill belönas med: Du uppskattar materialistiska belöningar så som löneökning, tjänstebil, bonus etc. Du vill också bli belönad med synliga tecken på att du utvecklas och får större ansvar i organisationen, såsom till exempel en ny titel.

Tänk på! Du trivs när du känner tillhörighet i organisationen och har tydliga mål att sträva mot som också ligger i linje med organisationens utveckling och globala mål. I en platt organisation eller en organisation med stort fokus på gemensamma lösningar kan det vara svårare. Det kan också vara svårt (men också väldigt belönande när man lyckas) att hitta en plats i expertdrivna organisationer, alltså organisationer där chefen vanligen också är expert.

Experten

Utveckling: Vill bli expert på ett område och tycker om att bli bättre och bättre på ett snävare och snävare område. Koncentrerar dig på ett område som du vill bli bäst på, gärna bäst i landet. Jobbar inom samma område under en lång tid, kanske till och med under hela jobblivet.

Drivkraft: Att skaffa sig och ha kunskap inom ett område som andra inte kan lika mycket om. Drivs av att känna sig smart, kunskapsrik och påläst. Vill gärna vara den som andra frågar när de redan hört efter med alla andra.

Vill belönas med: Du vill gärna få uppdrag som kräver din specialistkunskap, eller som gör att du får sätta dig in i ditt område ännu mer. Du tycker om att berätta om din kunskap för andra och du vill gärna fördjupa dig vidare, även om det kanske inte här och nu finns ett konkret uppdrag eller en kund som betalar.

Tänk på! Ofta innebär den här typen av “expertkarriär” att man blir erbjuden chefsroller, men det är inte alltid man trivs med det även om det kan locka. Se också till att vidga ditt område så att du inte fastnar i ett område där du till slut är så specialiserad att det inte finns en marknad för din expertis. Tänk på att organisationer med få experter, kan vara svårare för dig att växa i eftersom du lätt saknar andra som delar ditt intresse.

Utvecklande/utvidgande

Utveckling: Du stannar ofta på samma område många år och värdesätter stabiliteten och hur din kunskap utvecklas. Efter kanske 6-7 år rör du dig gärna vidare till ett nästa jobb som har likheter med det du gjort senast, men som ändå tar det till ett lite nytt område.

Drivkraft: Att utvecklas och att känna att att du behövs. Det är viktigt att du själv och människor runt omkring dig mår bra och att ni trivs tillsammans. Du vill känna att du gör ett bra jobb, att du bidrar och uppskattas.

Vill belönas med: Att få utrymme för att utvecklas och skaffa sig ny kunskap, till exempel nya utmanande projekt eller kurser. Finner värde i att kollegorna och gruppen mår bra och har samma grundvärderingar.

Tänk på!: Att inte bli för bekväm eller fastna på samma ställe för länge. Ditt jobbliv är beroende av att du själv finner mod och ser till att du kommer vidare. Efter ca 5-10 år utan större utmaningar så börjar din motivation försvinna.

Episodiska (“hoppjerka”)

Utveckling: Du byter gärna både bransch, företag och arbetsuppgifter ofta. Det finns ingen given röd tråd i det du tar dig an och du rör dig fritt utan att ta hänsyn till gamla meriter när du söker dig vidare. När du känner att du “kan det här” så blir du uttråkad och vill vidare. Du byter ofta jobb efter ca 2-3 år.

Drivkraft: Nyfikenhet och att få lära sig så mycket som möjligt inom vitt skilda områden. Lust styr framför strategi. Du tycker om att göra sådant som du aldrig gjort förut. Visa sig en möjlighet till något du inte utforskat förut, så är du gärna där och tittar närmare på det.

Vill belönas med: Nya utmaningar och projekt som stimulerar nyfikenheten.

Tänk på! Acceptera att det är just utmaningar och “det nya” som driver och låt inte normer påverka dina val. Glöm samtidigt inte bort att du också behöver avsluta det du påbörjat, i alla fall en del av det, dels för din egen tillfredsställelse, dels för att du annars lätt trampar vatten och inte kommer till de större utmaningarna.