Article

Gör det bästa av utvecklingssamtalet

Är det dags för utvecklingssamtal?

Inom många företag och organisationer har utvecklingssamtalet en central roll i att förbättra verksamheten – och framför allt ge dig möjligheter att själv utvecklas.

Utvecklingssamtalet och lönesamtalet hålls ibland i nära anslutning till varandra och de kompletterar naturligtvis varandra. Samtidigt skiljer de sig åt. På lönesamtalet ska fokus vara lön och att du får rätt betalt för det jobb du gör. Utvecklingssamtalet handlar däremot snarare om att se hur du kan utvecklas vidare i förhållande till verksamhetens behov.

Se utvecklingssamtalet som ett tillfälle att prata med din chef om dina intressen och vad som kan bli bättre. Det kan handla om arbetsuppgifter, kompetensutveckling, arbetsmiljö eller hur ni samarbetar på avdelningen. Helst ska din och verksamhetens utveckling förstås vara något som du och din chef pratar om kontinuerligt under året. Men utvecklingssamtalet är en möjlighet att jobba mer strukturerat med frågorna.

Så förbereder du dig för utvecklingssamtalet

Ha en egen agenda

Genom att komma förberedd till samtalet kan du bättre föra en egen linje. Det ökar markant dina chanser att få den utveckling som du själv mår bäst av.

Utvecklingssamtalet kan ha olika former beroende på vad du jobbar med, hur myndighetens verksamhet ser ut och vilka de största utmaningarna är just nu.

För att förbereda dig kan du fokusera på två centrala frågeställningar:

  • Hur kan du utvecklas och bli bättre i din roll? Reflektera över vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Tänk igenom och anteckna om något förändrats under det senaste året eller om något nytt är på gång under året som kommer. Är det något område du skulle vilja lära dig mer av? Finns det något behov av att gå en kurs, göra studiebesök hos andra organisationer, eller på något annat sätt lära dig mer eller växa i din roll? Var ser du dig själv om några år, kanske nya arbetsuppgifter du gärna vill ha, mer ansvar eller en helt ny roll?
  • Vad kan bli bättre på avdelningen? Skriv ner några punkter om vad du tycker fungerar bra och mindre bra i verksamheten och på din avdelning. Är det något som stör eller försvårar arbetet? Hur skulle det kunna fungera bättre?

När du tänkt igenom de här frågorna, skriv ner två eller tre egna förslag. Att säga att man gärna vill gå en kurs är bra. Men att säga vad du behöver lära dig, visa några alternativa sätt du kan göra det på och presentera vad det kommer att leda till, fungerar mycket bättre om du vill få igenom det.

Utgå från verksamhetens behov

Det är både ditt och verksamhetens intressen som tillsammans ska styra hur du utvecklas. Det blir som bäst, när både medarbetare och organisation kan växa tillsammans.

Ta därför en stund och tänk igenom vad du vet om verksamhetens mål och utmaningar. Vilka förändringar står ni inför? Vart är verksamheten på väg?

Under utvecklingssamtalet kan du relatera din egen insats och hur du vill utvecklas till verksamhetens behov. Om du till exempel vet att ni står inför stora utmaningar i samband med en förändring av regleringsbrevet som styr verksamheten, så använd samtalet till att prata om vilken roll du helst vill ta i detta och vart du ser att det leder dig.

Bolla med en utomstående

Ifall du känner dig osäker inför ditt kommande utvecklingssamtal kan det vara skönt att bolla dina funderingar med en utomstående. En utomstående jobbexpert kan hjälpa att reda ut tankarna och ta fram tydligare formuleringar för vad du vill få ut av utvecklingssamtalet. Oavsett var du befinner dig i ditt jobbliv är det bra att ta chansen att bolla med någon utomstående om vad du kan lyfta fram i ditt utvecklingssamtal.