Guide | 4 Steps

Få jobb med LinkedIn

Bygg en stark profil för att skapa intresse
Part 2

Bygg en stark profil för att skapa intresse

En stark profil är en profil som andra hittar till och som får rätt personer att vilja ta kontakt med dig. Profilen är det första intrycket du ger de personer som söker upp dig. Profilen ska också se till att människor som hittar dig, även vill ta kontakt med dig. En riktigt bra profil gör på så sätt en del av jobbet åt dig. Och ju mer du jobbar med den desto mer effekt kan du få.

Det finns otroligt många knapphändiga och slätstrukna LinkedIn-profiler. Man har en tendens att göra sig själv mer neutral för att passa i så många sammanhang som möjligt. Det här är en fara eftersom man för det mesta istället inte blir intressant för någon. För att få effekt behöver du sticka ut, vara relevant och skapa intresse.

Du behöver också göra din profil så komplett som möjligt. LinkedIn mäter som du säkert sätt profilstyrka (“profile strength”) och visar hur du ligger till, från 0-100 %. Ju högre siffra, desto bättre kommer du att synas i sökresultat. Så när en rekryterare söker efter din kompetens kommer du att ligga bättre till, helt enkelt synas bättre, om din profil är mer komplett.

Några återkommande faktorer som ligger bakom de mest framgångsrika LinkedIn-profilerna är följande:

 • Din profil behöver vara riktad och relevant. Nyckeln till framgång bland miljontals profiler på LinkedIn är att vara relevant. Du behöver förmedla vart du är på väg och vad du söker. Och du behöver visa en röd linje mellan dina tidigare erfarenheter, som leder fram till nästa jobb.
 • Du behöver redovisa resultat och skapa trovärdighet. LinkedIn är världens största CV-bank och att berätta om sina erfarenheter och utbildningar är grundläggande. Men för att få kontakter och skapa möjligheter till jobb räcker det inte att lista erfarenheter och utbildningar – du måste ge en så trovärdig bild som möjligt av din kompetens och visa att du kan skapa resultat.
 • Översiktligt och korrekt. Din LinkedIn-profil ska vara korrekt skriven och lätt att ta till sig. För att bli hittad av rekryterare och andra som vill nå dig, är det också viktigt att profilen är komplett och att du fyllt i rätt uppgifter på rätt plats.

Några av de element som är allra viktigast för en effektiv profil är: Bild, yrkesrubrik, sammanfattning och yrkeserfarenheter. Det här är de fyra delar som du ska ägna allra mest tid på i din profil. De kommer att göra att du syns bättre i sökningar, att fler klickar på och upptäcket din profil, och att du skapar ett bättre intryck.

1. Bilden

Din bild och din yrkesrubrik är de två saker som syns mest och därför har enorm påverkan. De syns till exempel i sökningar, när din profil visas i en gruppdiskussion och i aktivitetsflödet. Bilden och yrkesrubriken är tillsammans det första intrycket av dig.

Bilder hjälper generellt till att bygga en relation människor emellan och underlättar för de som söker dig att kunna känna igen dig och veta att de hittat rätt. Faktum är att profiler med bild får 14 gånger fler besök än profiler utan bild, enligt LinkedIn’s statistik. Använd en bild som är tagen i ett professionellt sammanhang och som passar till din bransch. Söker du ett nytt jobb så är ett tips att titta på potentiella arbetsgivares webbplatser och se vilken typ av bilder som används för de anställda.

Det som fungerar bäst är en närbild på ditt ansikte, där du har ögonkontakt och visar ett leende. Tänk även på att bilden ska vara av hög kvalitet och fylla ut hela fältet för bild. Undvik helst passfoton, selfies och bilder med alltför låg upplösning. Men tänk samtidigt på att ett foto på dig, vilket som helst, är bättre än inget foto alls.

2. Yrkesrubriken

Som standard väljer LinkedIn din senaste anställning som yrkesrubrik, till exempel “Affärsutvecklare på Go Monday”. Men om du inte har en mycket speciell titel eller jobbar på en mycket intressant organisation så behöver du göra något mer.

För Barack Obama (https://www.linkedin.com/in/barackobama) fungerar det utmärkt att bara ange President of the United States of America. Men vi andra får anstränga oss lite mer. Utrymmet är bara 120 tecken, men försök att göra något som väcker intresse. Du kan till exempel lägga in ett resultat du uppnått, vad du vill åstadkomma, en passion eller en personlig egenskap. Vad du än väljer att skriva, så se till att din yrkesrubrik sticker ut från mängden.

3. Sammanfattningen

Sammanfattningen är det svåraste området, men även den mycket viktig. Genom att ha en sammanfattning ökar antalet besök 10 gånger, enligt LinkedIn.

För att skapa intresse från andra människor (inte minst rekryterare) behöver man visa personlighet, intressen, vilja, drivkrafter, mål, ambitioner och vart man är på väg. Och det här gör man, förutom i yrkesrubriken, allra mest (och bäst) i sammanfattningen. Resten av din profil är mycket fokuserad på dåtid, vad du har gjort och vilka utbildningar du gått. Det finns forskning som visar att det som får oss att bli intresserade av någon är potentialen snarare än historiken. Och det här är oerhört viktigt att få fram.

4. Dina yrkeserfarenheter

Här kan du utgå i stor utsträckning från hur du skulle beskriva dina erfarenheter i ett CV. En beskrivning av en erfarenhet ska innehålla fyra delar för att vara slagkraftig och ge effekt:

 • En mycket kort beskrivning av organisationen eller sammanhanget du jobbade i. Ge till exempel en bild av hur stor avdelningen du jobbade på var eller hur stor hela organisationen var. Det hjälper andra att få en tydligare bild av vad du gjorde.
 • Ditt huvudsakliga ansvarsområde. Även om du inte hade en roll som innebär ansvar över budget, personal eller projekt, så är det viktigt att tänka i termer av ansvar och inte bara ange olika arbetsuppgifter. För mycket fokus på uppgifter kan ofta göra att du ger ett intryck av att vara mer junior än vad du är.
 • Främsta och mest relevanta arbetsuppgifterna. Fokusera på det som är mest relevant i förhållande till vart du är på väg härnäst i ditt yrkesliv. Du behöver inte ta med allt, utan använd varje beskrivning till att styra fokus till de saker du helst vill fortsätta jobba med.
 • Resultat som du uppnått eller kunskaper som du fått. Visa att det du gjort hos arbetsgivaren också gett resultat. Det kan förstås vara i ekonomiska termer, men det kan också finnas resultat på många andra områden: förbättringar, nöjda kunder, nya order, eller något du lärt dig och tar med dig till kommande uppdrag.

Ett bra sätt att få en bild av hur LinkedIn fungerar och för att få inspiration till sin egen profil är att titta på andras profiler. Besök vänner och kollegor för att se hur de jobbat med sina profiler. Gå även in och titta på personer du inte känner, men som du tycker är skickliga på sitt område, skickliga på att presentera sig, eller som du ser som förebilder. Vet du någon som har ditt drömjobb idag, eller någon annan som inspirerar dig? Välj ut några av dessa profiler som du tycker verkar bra och kika lite närmre på dem.

 • Har personen en nisch i sin profil? Ser du en tydlig röd tråd?
 • Får du en bild av varför du ska kontakta den här personen?
 • Vad gör denna person unik i jämförelse med andra personer i samma bransch?
 • Är det någonting i personens profil som sticker ut, någonting som är djärvt?

Här är några tips på personer att använda som inspiration:

https://www.linkedin.com/in/jeanetteforsandree/

https://www.linkedin.com/in/jeffweiner08/

https://www.linkedin.com/in/frykman/

Step 2 / 4
Next step