Article

Hitta din grej – för dig som vill starta eget

Jag vill starta eget – men vad?

Du känner starkt att starta eget företag skulle passa dig allra bäst. Problemet är bara att du inte riktigt vet vad det är du ska erbjuda.

Innan du säger upp dig: red ut vad som är din grej.

Det finns flera skäl till att människor vill starta eget. Ofta är det inte heller en enda orsak utan en mix av olika komponenter. Men man kan ändå dela in skälen i olika, distinkta grupper. Vi har valt att kalla dem Dregel, Hjärta, Cash och Livsstil.

  • Dregel: Det hörs på namnet: du är en riktig nörd som älskar ditt ämne. Du är specialisten som går helt upp i ditt specialområde och inte vill ägna dig åt något annat än just det. Grattis! Du har redan hittat din grej.
  • Hjärta: I mycket samma sak som Dregel. Du vill starta eget för att få göra det du brinner för: hjälpa människor i utsatta situationer, arbeta med globala miljöfrågor etc. Däremot är du kanske inte helt på det klara med exakt vilka tjänster ditt företag ska utföra.
  • Cash: Din drivkraft är att tjäna pengar. På vad är mindre viktigt för dig. Därmed blir det också svårare att bestämma inriktning för verksamheten.
  • Livsstil: Du vill starta företag för att få bestämma själv över din tid, slippa chefer och kanske jobba på distans. Precis som för cash-personerna är det inte heller för dig särskilt viktigt vad du gör, det är en speciell livsstil du vill komma åt.

Specialiserad – och smal

Om du tillhör dregelgruppen besitter du en specialkompetens som med tiden blir ännu mer specialiserad och därmed också smalare och smalare. Det är något som även påverkar dina uppdrag och ditt kundunderlag. Som specialist behöver du ofta vända dig till de allra största företagen – de är bara de som har råd och behov av Sveriges bästa experter. Eller så kan du behöva vända dig till mindre men specialiserade bolag, vars kärnkompetens ligger inom ditt område. Småkunder är inte för dig. Det här gör att din målgrupp är ganska tydlig, men också begränsad och det är något du måste ta i beaktande.

Värderingar viktigast

Den som tänker med hjärtat drivs till stor del av sina värderingar. Fundera därför lite extra över vilka värderingar som dina kunder ska stå för. Din grej är kanske till exempel att stötta företag som har en tydlig inriktning på att förbättra människors miljömedvetenhet. Då blir själva tjänsten du utför inte det allra viktigaste, det är istället syftet bakom som har störst betydelse för dig.

Nisch som ger cash

Om det är pengar som är det vägande skälet till att du vill bli egenföretagare behöver du gräva lite djupare. Ett bra sätt är att utgå från följande frågeställningar:

  • Vad är du bra på? Vad gillar du att göra och vad lägger du helst din tid på? Fundera också över vad andra tycker att du är bra på och tänk igenom vad du gjort tidigare. När du hittat svaren på de här frågorna har du förmodligen också kommit fram till något som engagerar dig och som du också har kunskap om.
  • Var har du flest kontakter? Är det inom en särskild bransch? Hur ser dina nätverk ut?
  • Vilket av de områden du behärskar idag ger bäst betalt?

När du har tänkt igenom detta sätter du upp en hypotes. Bestäm något som du ska tjäna pengar på och fundera sedan över vad som skulle kunna hindra dig från att uppnå det uppställda målet: Vilka är de svaga faktorerna? Vilken är den största risken för att det här inte kommer att fungera?

Om det är cash som driver dig vill du få in pengar i bolaget så fort som möjligt. Det innebär att du mycket snabbt måste testa marknaden, för att sedan gå tillbaka och revidera resultatet. Då finns det ytterligare många frågor som du bör ställa dig: Vad är det egentligen jag testar? Är min målgrupp fel eller är det min tjänst det är fel på? I det här skedet finns det flera välkända metodiker att inspireras av: Lean Startup Machine och Business Model Canvas är ett par exempel.

Det handlar helt enkelt om att på ett strukturerat sätt hitta fram till en egen nisch, där du kan tjäna pengar. Bolaget Mappyful är ett bra exempel. Företaget startades med målet att dra in pengar. Så var fanns möjligheten? Grundarna kunde konstatera att många människor sökte efter posters på nätet. Många sökte också efter kartor från sitt närområde. Mappyful började därför trycka upp stiliserade kartbilder av valfria, geografiska platser. Företaget testade idén genom att lägga ut annonser på Google för att se om människor klickade på annonserna. Bit för bit byggdes företaget upp.

Priset för en livsstil

Cash är också en viktig komponent för den som söker en speciell livsstil. En del av dem som är ute efter en viss livsstil drömmer i realiteten om att göra så lite som möjligt – flytta till Bali och småjobba på distans. Om det är din dröm måste du verkligen också ta fasta på cash och hitta intäktsströmmar som kan ge dig den efterlängtade livsstilen.

Jag har hittat mig grej – vad nu?

När du har hittat din grej kanske nästa steg är att bestämma om du ska satsa helt på ditt företag eller göra det på sidan av din anställning – läs mer om det här. Du måste även identifiera och hitta dina kunder. Att hitta kunder, och rätt kunder, kräver en hel del arbete, läs mer om hur du gör det här. Dessutom måste du påbörja arbetet av att bygga ditt varumärke, skapa förtroende och nå ut – läs mer om det här.