Article

När du är kvar och kollegorna varslas

Bearbeta känslorna när kollegorna varslas

Flera av dina kollegor har blivit varslade om uppsägning, medan du är en av dem som får behålla jobbet. Även för dig är det här en svår situation – som kräver sin egen strategi.

Plötsligt är stämningen på jobbet som förbytt. Människor som varit glädjespridare går omkring sammanbitna, andra gråter på sina rum. Fikapauserna blir längre och längre, många är upprörda och ledsna. Att situationen är allvarlig för dem som blivit varslade om uppsägning är inte svårt att förstå. Men även den som blir kvar har många känslor att tampas med. Du saknar redan kollegorna som måste sluta. Den fina stämningen i arbetsgruppen försvinner när sammansättningen av medarbetare förändras.

Kanske du har en position som innebär att du leder andra – hur ska du då hantera att en del av gruppen inte kommer att vara kvar?

Det är också ganska troligt att du själv får mer att göra: kollegor lämnar över arbetsuppgifter som du ska ta över, andra lämnar över sådant de inte hunnit göra klart. Du ska alltså steppa upp samtidigt som du ska bearbeta allt som händer. Självklart finns också en annan oro där: är det du som står näst på tur?

Hantera situationen när kollegorna varslas på bästa sätt genom att följa några de här råden:

  • Maxa din insats. Även om det känns tungt – gör det bästa där du är, här och nu. Se till att inte tappa energi och fokus utan var på topp, trots omständigheterna.
  • Stötta – till en viss gräns. Visa empati, både som kollega och medmänniska. Ta dig tid att prata med kollegorna som blivit varslade, kanske även med dem som du inte samarbetar så mycket med. Sätt av lite tid för att vara stöttande och låt fikapausen bli lite längre än vanligt.
  • Samtidigt måste du sätta en gräns. Dels tidsmässigt – du måste hinna sköta ditt jobb. Dels innehållsmässigt – du måste bestämma var din gräns går i själva samtalet. När fikarumssnacket övergår från bearbetning av chocken till kritik mot ledningen ska du inte vara kvar och riskera att tvingas in i en intressekonflikt som inte är din.
  • Analysera. Självklart vill du inte känna att du profiterar på någon annans olycka, men du bör ändå analysera vad den uppkomna situationen innebär för dig. Vilka risker kan den medföra? Vilka möjligheter? Kan andra roller på arbetsplatsen öppna sig för dig? Kommer den roll du har idag att påverkas? När du gjort din egen analys kan du också bolla den med din chef, om det känns rätt för dig.
  • Se dig omkring. Om du tror att det kan bli fråga om fler varsel är det kanske dags att du börjar förbereda dig på att söka dig vidare. Istället för att vänta på ett eventuellt nytt varsel är det bättre att ta tag i saker på egen hand. Du gör dig själv en tjänst om du börjar söka nytt jobb innan alla andra också gör det. Uppdatera ditt CV, fundera över ett par, tre vägar som du skulle kunna ta och börja faktisk söka efter ett nytt jobb.
  • Prata om det. Om du känner dig orolig – behåll inte oron för dig själv utan ventilera den. Prata med din chef eller företagets HR-ansvariga. Du kommer visserligen inte att få svar på frågan om du också kommer att bli varslad, för det är det ingen som vet, förrän det eventuellt sker. Däremot kan du få hjälp med att förstå vad som ligger bakom den uppkomna situationen, förstå varför kollegorna varslades, ta reda på mer om vilka åtgärder som planeras. Genom att bilda dig en bättre helhetsuppfattning minskar du också din egen oro.

Förändrad gruppdynamik

Att vara en av dem som blir kvar när kollegorna varslas kan innebära både möjligheter och risker. Men ett som är säkert är att gruppdynamiken på avdelningen eller inom teamet kommer att förändras. Det kan vara på gott eller ont, men till en början nästan alltid förvirrande och en källa till oro eller till och med vantrivsel. Antalet medarbetare blir färre, nya kommer till. Det tar tid innan alla har hittat sina nya roller, inte bara i organisationen utan också i förhållande till varandra.

Genom att vara medveten om detta går det också lättare att hantera situationen. Ett bra och konkret exempel på hur det här fungerar utgår ifrån den så kallade Firo-teorin och dess båtmodell:

Tänkt dig att fyra personer sitter i en stor roddbåt med två par åror: Fatima och Erik sitter i fören, Julie och Svante i aktern. Alla hjälps åt att ro. Det är balans och båten håller en stadig kurs. Men när de närmar sig land börjar Julie förbereda sig för att gå av och båten börjar gunga. De kommer fram till bryggan och när Julie rester sig måste Svante flytta på sig för att de ska behålla jämvikten. När hon sedan hoppar i land blir stöten så kraftig att de andra tvingas klamra sig fast i relingen för att inte ramla i.

När båten slutat gunga ger de sig iväg igen. Men hur ska de nu fördela arbetet? Blir det inte orättvist om en måste ta hand om två åror? Vem ska sitta i fören och vem i aktern? Och vilken är den nya riktningen?

En stund blir färden vinglig och det går inte heller särskilt fort. Men så småningom har de tre som är kvar i båten hittat ett arbetsfördelning som gör alla nöjda. Nu vet de också vart de ska.

Det tar tid att hitta nya positioner i en grupp och att hitta sin roll när stora och oroande förändringar inträffar, som att kollegorna varslas på en arbetsplats – men det går.