Article

Så beskriver du resultat

Beskriv resultat på ett bra sätt – oavsett vad du jobbat med

Varje erfarenhet i ditt CV behöver beskrivas för att rekryteraren ska förstå vad den innebär. Förutom information om till exempel ansvar och relevanta arbetsuppgifter måste beskrivningen vara trovärdig och bekräfta din kompetens. Det är därför mycket viktigt att redovisa de resultat man uppnått. I den här guiden visar vi hur du beskriver resultat på ett bra sätt – oavsett vad du jobbat med. 

Läs också vår step-by-step guide om hur du skriver ett CV som tar dig till intervju.

Vad är resultat?

Resultat är de prestationer och bedrifter som du gjort på din arbetsplats. Det kan till exempel handla om ekonomiska vinster för organisationen, kostnadsbesparingar, förbättrad arbetsmiljö eller effektiviseringar. Resultat kan även vara mer personliga – du kanske har kommit på ett sätt att effektivisera din tid eller hittat nya tillvägagångssätt för ditt eget arbete.

Svara på de här frågorna för att hitta resultat:

 • Vad är annorlunda nu jämfört med när jag började?
 • Vad är annorlunda nu jämfört med för ett år sen?
 • Vad hade inte sett likadant ut om jag inte varit med?
 • Vad gör jag annorlunda nu jämfört med tidigare?
 • Vilka mål har organisationen haft – hur har jag bidragit till dem?
 • Hur många X har jag hanterat?

Mätbara resultat

Att använda siffror när du presenterar dina resultat skapar en större trovärdighet och gör resultaten lättare att mäta eller “checka av”.

Jämför de här två meningarna:

 • “Under min tid på avdelningen förbättrade vi servicenivån.”
 • “Under min tid på avdelningen förbättrade vi servicenivån med 22%.”

Den andra versionen är betydligt starkare, eller hur? Här är ett annat exempel:

 • “Mitt jobb var att hjälpa kommuninvånare.”
 • “Jag har hjälpt över 300 kommuninvånare under mina 18 månader.”

Genom att kvantifiera (det vill säga sätta siffror på) resultatet visar du dina styrkor och förmågor ur verksamhetens perspektiv. Det gör det lättare för rekryterare att uppskatta och förstå ditt bidrag till tidigare arbetsgivare. Samtidigt visar du också hur en kommande arbetsgivare kan tjäna på att anställa dig. Har du åstadkommit de där resultaten på en plats är det mer sannolikt att du kommer att göra det även på andra ställen.

Kvantifiera dina resultat – exempel från systemvärlden

I vissa roller och branscher kommer affärsmässiga, kvantitativa resultat naturligt, till exempel inom finansvärlden. Men även för yrken i helt andra branscher är det fullt möjligt att hitta mätbara resultat.

Säg till exempel att ditt jobb handlar om att hantera datasystem:

 • “Jag är ansvarig för att upprätthålla vårt bassystem Ozone och parallellt bygga ett nytt stödsystem som kommer att ersätta det gamla systemet som används av riskingenjörer.”

Kanske kan du kvantifiera hur många support tickets det handlar om? Antal användare? Eller grovt vilka SLA-krav som finns på systemet?

 • “Jag är ansvarig för att upprätthålla vårt bassystem Ozone, med över 1200 användare och SLA-krav på 99,9% tillgänglighet.”

Eller kanske jobbar du utvecklare av systemintegration och beskriver ditt arbete så här:

 • “Jag arbetar som utvecklare av systemintegration och implementerar lösningar för att utföra datakorrigeringar mellan två system. Jag ser till att data lagras och presenteras identiskt mellan integrerade system för ett smidigt dataflöde och jag gör nödvändiga anpassningar i både databasmodellen och relaterad källkod i integrerade system.”

Går det att kvantifiera förbättringarna? Hur mycket bättre har ni blivit på att identifiera och åtgärda de fall där datan inte är identisk? Hur stor är felmarginalen?

 • “Jag arbetar som utvecklare av systemintegration och implementerar lösningar för att utföra datakorrigeringar mellan två system. Under min tid har vi minskat felfrekvensen med 82%.”

Eller kanske du beskriver din roll så här:

 • “Jag stöder utvecklingsgruppen i att använda Scrum effektivt och samarbetar med leveranschefen för att få hela laget att fungera som ett smidigt team.”

Har du varit med och infört scrum? Eller har du tagit scrum vidare så att ni nu använder det bättre? Det är i så fall ett konkret resultat att vara tydligare med. Ett exempel:

 • “Jag stöder utvecklingsgruppen i att använda Scrum effektivt och samarbetar med leveranschefen för att få hela laget att fungera som ett smidigt team. Under min tid har vi ökat nöjdheten i utvecklingsteamet från 4,5 av 6 till 5,3 av 6.”

Kvantifiera dina resultat – exempel från HR- och socialsektorn

 • “Mitt arbete består av att möta arbetssökande och arbetsgivare samt andra samarbetspartners. Jag ansvarar för att skapa möten mellan arbetssökande och arbetsgivare genom matchning. Andra arbetsområden är dokumentation och administration samt att tolka och tillämpa regelverk.”

Av beskrivningen ovan framgår det visserligen tydligt vad du arbetar med. Men kanske kan du kvantifiera hur många lyckade matchningar du har skapat? Hur många av de arbetssökande som du handlägger som har fått jobb? Då blir ditt resultat betydligt tydligare:

 • “Mitt arbete består av att möta arbetssökande och arbetsgivare samt andra samarbetspartners. Jag ansvarar för att skapa möten mellan arbetssökande och arbetsgivare genom matchning. Jag har det senaste året matchat över 345 personer med rätt arbetsgivare.”

Kanske arbetar du som socialsekreterare:

 • “Jag jobbar som socialsekreterare och utreder och bedömer individers förutsättningar till självförsörjning och rätt till ekonomiskt bistånd.”

Finns det någon kvantitativ förbättring i hur många utredningar som den avdelning du jobbar på kan hantera sedan du började? Några procentuella effektiviseringar i din arbetsprocess?

 • “Jag jobbar som socialsekreterare och utreder och bedömer individers förutsättning till självförsörjning och rätt till ekonomiskt bistånd. Genom att jobba systematiskt och alltid ligga ett steg före har jag arbetat ikapp den kö som min företrädare lämnade efter sig.”

Om du arbetar med HR kan det kanske beskrivas så här:

 • “Jag är konsultativt HR-stöd till cheferna vid Stockholms läns tandvårdskliniker. Jag ansvarar för arbetsrätts- och avtalsfrågor, stöd i rehabiliteringsprocesser samt frågor om rekrytering och lön.”

Har ditt HR-arbete lett till mätbart ändrade personalbeteenden eller patientomdömen? Har du infört någon HR-policy med mätbar förbättring? Om du tar med de resultaten kan din beskrivning blir ännu starkare:

 • “Jag är konsultativt HR-stöd till 22 chefer vid Stockholms läns tandvårdskliniker. Jag ansvarar för arbetsrätts- och avtalsfrågor, stöd i rehabiliteringsprocesser samt frågor om rekrytering och lön. Jag har infört dokumentation av personalärenden, vilket inneburit att alla i organisationen har tillgång till rätt information vid rätt tid.”

Kvantifiera dina resultat – exempel från marknadsföringsbranschen

 • “Jag är ansvarig för företagets varumärkeskännedomsarbete, där vi framför allt jobbar med PR och utomhusreklam.”

Går det att mäta dina insatser? Kan man se någon skillnad på resultatet innan du kom in i företaget och hur det ser ut i dagsläget? I så fall skulle man kunna skriva så här istället:

 • “När jag kom in i företaget hade vi en varumärkeskännedom på 22 procent. Jag ansvarar för vårt varumärkeskännedomsarbete, där vi framför allt jobbar med PR och utomhusreklam och vi har nu uppnått en varumärkeskännedom på 25 procent.”

Kvantifiera resultat – exempel från servicesektorn

 • “I vårt team arbetar vi mycket med kundbemötande för att förbättra kundens upplevelse och jag får ofta beröm för min insats.”

Kanske finns det kundenkäter och statistik som visar att kunderna blivit mer nöjda sedan du började i företaget? Kanske har du också egna siffror på hur många du har hjälpt? Sådana uppgifter lyfter dina resultat ytterligare ett snäpp:

 • “I vårt team arbetar vi mycket med kundbemötande och under min tid i företaget har vi förbättrat kundupplevelsen med 17 procent. Under mina två är har jag hjälpt drygt tusen personer i deras ärenden och ofta fått beröm för min insats.”

Fler exempel på mätbara resultat inom olika branscher

Forskning/Life science

Antalet publikationer, föreläsningar eller citeringar, mängden bidragsfinansiering som genererats till institutet eller universitetet du arbetar vid tack vare tidigare forskningsprojekt.

Miljö

Förbättring av naturvärden i procent, antal nya miljöavtal, minskning av miljöfarliga beteenden, eller procentuell ökning av miljömedvetenhet.

Juridik

Antal fall, antalet framgångsrika eller vunna domstolsärenden, eller ökning av antalet klienter till advokatbyrån.

Industri

Effektivisering av arbetsprocess i procent, ökning av antalet producerade produkter, antalet nya implementerade säkerhetspolicys.

Rehabilitering

Har ni till exempel gjort någon mätning kring inkludering eller rehab, där ni med tiden kunnat se en förbättring? Har du jobbat direkt med människor skulle du till exempel kunna ta upp hur många det rör sig om.