Article

Så får du till en slagkraftig story om dig själv

Med en stark story sticker du ut i mängden 

När du söker nya uppdrag och ska lyfta fram dig själv är det självklart viktigt att få fram vad du är bra på och vad du bidragit med tidigare. Men lika viktigt är det att få med ett framtidsperspektiv, vad du vill åstadkomma. Ett effektivt sätt är att skapa en story om dig själv.

En bra berättelse som är uppbyggd enligt klassisk dramaturgi börjar i ett nuläge eller en situation. Sedan händer något, som leder fram till någon form av upplösning.

Det handlar dock inte om att skriva långa och komplicerade berättelser. Vi har skrivit två exempel på hur en kortfattad, men bra story i skulle kunna se ut. Den kan man ha på sin hemsida, konsult-CV eller på sin privata LinkedIn-profil.

1.

"När jag tidigare var VD och anställde personal såg jag hur många kandidater hade svårt att presentera sig (situation). Jag började forska om hur man som kandidat kan presentera sig bättre för att få jobb (händelse). Det är den grunden vi står på idag, när vi levererar rådgivningstjänster till tusentals personer som söker sig vidare i jobblivet" (upplösning). (En story som Go Mondays grundare Erik-Fors-Andrée använder)

2.

"Vi startade i ett litet garage där vi byggde elektronikprylar. Eftersom jag hade studerat kalligafri och visste hur viktigt det är att saker ser bra ut var jag inte nöjd med att det bara "fungerade" (situation). Så vi uppfann datorgrafiken och datormusen (händelse). Och de används nu i hela världen" (upplösning). (Hypotetiskt sett hur Steve Jobs storytelling om Apple skulle kunna se ut).

3. 

"När jag jobbade i ett stort växande bolag behövde mycket ske på kort tid. Vi åstadkom enormt mycket med små resurser (situation). Men jag såg också att mycket kom tillbaka längre fram, när vi fick göra om och rätta fel. Det var då jag insåg hur viktigt det är att göra ett förarbete och att dokumentera det man gör (händelse). Sedan dess har jag hjälpt flera av Sveriges snabbast växande bolag med just det (upplösning)". (Story från en konsult för startup-bolag)

En stark och tydlig story är lätt för uppdragsgivaren att komma ihåg. På så vis blir du en kandidat som skiljer ut sig från mängden. En story är dessutom ett väldigt effektivt sätt att skapa en brygga eller övergång mellan din nuvarande nisch och den nya väg som du vill slå in på.