Article

Skapa förtroende och bygg ditt varumärke

Strategier för att bygga ditt varumärke

Att lyckas förmedla vad du gör och samtidigt skapa förtroende för dig och dina tjänster är A och O för att nå ut, få nya kunder och stärka ditt varumärke.

Ett varumärke är inte en logotyp eller ett namn. Ett varumärke är en uppsättning förväntningar. Det handlar om vad folk tror om dig och hur du levererar. Ett starkt varumärke innebär att omgivningen har höga förväntningar och att du också motsvarar dem.

När du ska bygga ditt varumärke och skaffa kunder agerar du till viss del på samma sätt som när du söker jobb. I båda fallen handlar det om att du ska sälja in dig själv. Du måste helt enkelt skapa en stark presentation av dig själv i ett professionellt sammanhang.

1. Kompetens

För det första måste du få fram vad det är du är bra på och vad det är som skiljer dig från andra med liknande kompetens. Det kan handla om kunskap, kunskap du skaffat dig under din utbildning eller lärt dig genom erfarenhet – du vet kanske till exempel hur en viss bransch fungerar. Sedan finns det färdigheter, sådant som du är bra på att göra och som du tränat upp: du är kanske bra på att formulera dig i skrift. Men det handlar också om egenskaper, om hur du är som person: till exempel social, analytisk eller kreativ.

Genom att foga samman dina kunskaper, färdigheter och egenskaper kan du skapa en riktigt stark bild av din kompetens. Fundera dock även på var du lägger tyngdpunkten. De flesta av oss har en tendens att lägga tyngdpunkten på den ena eller andra formen av kompetens. En chef betonar till exempel ofta sina egenskaper. Den som har en gedigen akademisk utbildning pratar gärna som sina kunskaper medan den som är mer eller mindre självlärd gärna lyfter fram sina färdigheter. Var du ska lägga tyngdpunkten i din kommunikation beror på vart du är på väg och vilka dina potentiella kunder är.

2. Intressen och värderingar

Vad är det du vill, egentligen? Vad gillar du att göra? Det vi är bra på tycker vi oftast är roligt – och det vi tycker är roligt är vi ofta bra på. Därför bör också tjänsterna du erbjuder sammanfalla med dina egna intressen. Men fundera också på hur dina värderingar kan komma att spela roll när du skaffar kunder. Kanske det finns branscher eller organisationer som du inte vill jobba i på grund av deras värderingar eller produkter, liksom du kanske gärna skulle vilja komma in i en viss typ av organisation eller bransch just för att du delar de värderingar som finns där.

3. Kontext

Förutom att beskriva vad du är bra på och vad du gillar behöver du få fram vilka sammanhang du fungerar bäst i. Jobbar du bäst mot en tajt deadline eller föredrar du lite bättre framförhållning? Jobbar du gärna i team eller trivs du bäst när du kan utföra uppdragen på egen hand? Vill du vara en del av ett team på plats eller gillar du distansarbete? Det finns många faktorer att fundera över och ta ställning till.

Du kan på ett enkelt men effektivt sätt testa om du lyckats förmedla ett balanserat budskap. Gå helt enkelt in på din hemsida eller LinkedIn-profil och läs igenom din presentation. Markera kompetens, intressen och kontext med överstrykningspennor i olika färger. Då ser du väldigt lätt om det är något som tar överhanden och om något annat kommit i skymundan. Generellt sett blir din profil starkare om det är balans i din presentation.

Var tydlig med ditt erbjudande

Nu har du beskrivit dig själv som företagare. Nu ska du formulera vad du faktiskt gör, vad du erbjuder för tjänster eller produkter och vilken nytta potentiella kunder har av det. Det finns en grundregel: var extremt tydlig med vad du levererar. Många är alldeles för otydliga och vaga i beskrivningarna av sina tjänster. Ju mjukare och mindre konkreta tjänster du erbjuder desto svårare kan det dessutom vara att förklara.

Säg att du är ekonom. ”Jag jobbar med ekonomi” säger just ingenting. Men om du bryter ner det blir det tydligare. ”Jag räknar” – nu vet vi vad du gör, men fortfarande inte i detalj. ”Jag räknar på lönsamhet” – nu är det genast lite tydligare. ”Jag gör ekonomiska kalkyler i excel för att räkna ut var du tjänar mest pengar i din verksamhet” – nu börjar vi förstå vad det är du kan erbjuda. Med tillägget ”på så sätt kan du lägga fokus där det är bäst för din verksamhet” förstår vi ännu bättre varför vi kan tjäna på att anlita dig.

Så bli du trovärdig

Det spelar ingen roll hur bra din tjänst eller produkt är – om du inte framstår som trovärdig och kunden inte känner förtroende för dig blir det ingen affär. Det gäller därför att hitta olika typer av trovärdighetsmarkörer.

  • Omdömen. Det absolut viktigaste är att lägga i orden i någon annans mun. Skaffa därför omdömen, få andra att berätta om hur det är att jobba med dig och om de resultat ni åstadkommit tillsammans. Omdömena och citaten kan du sedan publicera på till exempel din LinkedInsida.
  • Resultat. En annan väg är att beskriva resultat som ditt företag åstadkommit, gärna med siffror om det går.
  • Kunder. Att visa vilka kunder du jobbat med skapar också trovärdighet. Fråga om du till exempel kan använda deras logotyper på din hemsida. I vissa yrken är det viktigt med en portfolio med arbetsprover som du kan visa.
  • Attribut. Det finns också flera externa attribut som stärker trovärdigheten. Det kan till exempel vara olika former av certifieringar, medlemskap i branschföreningar, hög kreditvärdighet. Om du tar betalt online – visa Mastercards och Visas logotyper. Bankgiro känns mer gediget än ett vanligt kontonummer, så om du har bankgiro kan du skriva ut det på din hemsida, liksom att du har F-skatt.
  • Kontaktuppgifter. Du ökar inte heller din trovärdighet genom att ha ett anonymt kontaktformulär på din hemsida. Skriv istället ut ditt telefonnummer och gärna en adress också. Det gör dessutom att du hamnar högre upp i Googles sökresultat.
  • Media. Få andra att prata om dig. Om du till exempel kan få uttala dig som expert i allt från riksmedier till branschmedier är det värdefullt. Resultatet, till exempel en artikel eller ett radioinslag, kan du sedan referera eller länka till på LinkedIn eller på din hemsida. Glöm inte heller att kontakta lokala medier, de skriver gärna om nystartade företag.

Bli synlig

Men även om du gjort allt enligt regelboken räcker det inte – du måste nå ut också. Om du syns mycket är det en trovärdighetsmarkör i sig. Därför ska du tänka på att bygga upp åtminstone en stark kanal i sociala medier.

Om du gör uppdateringar på LinkedIn kan du utgå från de tre punkterna som du använde dig av i din presentation: vad du kan, vad du gillar att göra och i vilket sammanhang du trivs bäst. Men för att det inte bara ska låta som att du försöker sälja in en tjänst behöver du även sprida din kompetens. Skriv därför om sådant som är relevant för din målgrupp. Ta ställning, sprid länkar till intressanta artiklar som relaterar till ditt specialområde och så vidare.