Article

Starta eget vid sidan av din anställning

Starta eget – det här bör du tänka på

Att starta eget är en dröm för många, men inte alla vågar ta steget. En väg kan vara att kombinera det egna företagandet med en anställning. Du skaffar dig inte bara erfarenhet och har väldigt kul – du blir också mer motståndskraftig i en lågkonjunktur.

Varför startar man ett företag när man redan har en fast anställning? En del gör det säkert med tanken att så småningom bli företagare på heltid. Ett bolag vid sidan av det ordinarie arbetet blir då ett sätt att testa om vingarna bär. Andra kanske vill bli egenföretagare men har inte råd att släppa sin anställning helt innan den egna verksamheten rullar på.

Men för de allra flesta finns det nog inga rationella förklaringar. Man börjar med något för att det är roligt, för att man får en idé man bara måste testa och för att den inre drivkraften finns där. Det ena leder till det andra och plötsligt har man faktiskt startat ett företag. Det finns dock några faktorer som påverkar hur framgångsrikt företagandet blir och som man behöver tänka igenom.

Syftet

Fundera över vilket syftet är med ditt företagande. Det är viktigt att du landar rätt vad gäller dina egna förväntningar på verksamheten och att du är på det klara med hur stor din insats av tid och energi kommer att bli. Är ditt företagande en kul hobby eller är det lite mer? Kanske ett sätt att få en sidoinkomst?

Om dina ambitioner går mer åt det professionella hållet måste du vara medveten om att det kommer att krävas lite större uppoffringar och att du behöver ställa lite högre krav på dig själv. Har du för avsikt att bli företagare på heltid behöver du också väga in det ekonomiska och ha ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv. Och glöm inte bort att du i sådana fall en dag måste ta det stora steget och faktiskt säga upp dig. 

Transparens

Alldeles för många väntar in i det längsta med att berätta om sitt sidoprojekt för chefer och kollegor. Du tycker kanske att det känns lite obehagligt, argumenterar med dig själv om att verksamheten är så liten att det inte behövs. Men i sådana fall spelar du inte med helt öppna kort och du måste faktiskt ha din arbetsgivares godkännande. Många chefer uppfattar tyvärr en sidoverksamhet som ett illojalt beteende och ett tecken på att du är på väg att lämna företaget. Så oron för att ta upp ämnet är inte helt obefogad, men ändå något du måste ta itu med.

Om du inte är öppen med ditt företagande gentemot din arbetsgivare blir det dessutom komplicerat för dig att nå ut med din verksamhet – det blir helt enkelt svårt att marknadsföra den.

Långsiktighet

Du har säkert redan tidigare gett järnet under vissa perioder, när du haft ett tillfälligt sidoprojekt eller engagemang. Men ett företag är inget som håller på i ett par månader eller ett halvår. Att jobba med den egna firman varenda helg och varenda kväll fungerar inte i längden, inte heller att använda hela semestern till det. Att dra ner på ambitionerna på ditt ordinarie arbete är heller inte någon bra lösning.

Du måste också väga in den kanske mindre attraktiva delen av egenföretagandet: administration, bokföring, fakturering och så vidare. Därför är det så viktigt att veta vad man har för mål med sitt företagande, att använda sin energi på rätt sätt och känna att det kommer att vara roligt också över tid, inte bara i den första himlastormande uppstartsfasen. Du måste helt enkelt vara medveten om konsekvenserna och ha en långsiktig strategi – det krävs ordentlig planering.

Strategi

De första månaderna händer det troligen väldigt mycket i ditt företag. Men sen går tiden och allting puttrar på, utan några större förändringar. Förr eller senare hamnar du vid en tröskel: ska du bara låta allting rulla på i sakta mak som det gör eller ska du lägga ner ett större engagemang för att ge ditt företag lite ny luft under vingarna?

Det är bra om du redan i förväg funderat över vad som krävs för att du ska gå ner i arbetstid eller rent av säga upp dig för att bli egenföretagare på heltid. Om du till exempel känner att du behöver få in kapital i ditt bolag för att få det att lyfta ska du förmodligen sluta din anställning. Då behöver du ha fullt fokus på den egna verksamheten och det kommer troligen en eventuell finansiär också att kräva.

Bollplank

Om du startar företag helt på egen hand kommer du snart att känna dig ganska ensam. Om du inte har en kompanjon behöver du hitta ett bollplank, en sparringpartner – både för att öka kreativiteten och för att få energi. Fundera över vem den personen skulle kunna vara: kanske en coach, kanske en mentor som gjort samma resa som du. Kanske du också ska fundera över om det finns någon du faktiskt kan starta företaget tillsammans med. Då har du någon att dela ansvaret och uppgifterna med, någon att växa tillsammans med.

Oavsett om du drar igång en revisionstjänst på konsultbasis, börjar fotografera bröllop eller säljer honung från egna bikupor kommer du att upptäcka oanade talanger hos dig själv. Och även om du i slutänden inte blir företagare på heltid, eller lägger ner din verksamhet efter ett tag, har du blivit en stor och användbar erfarenhet rikare. Att starta eget företag ökar din kompetens och din flexibilitet, något du har nytta av oavsett hur ditt kommande yrkesliv kommer att se ut.