Guide: Jobbintervjun

GoMonday

Att gå på jobbintervju är fyllt av känslor: spänning, förväntan och kanske prestationsångest. Timmarna före intervjun känner man sig ofta härligt nervös och pirrig i magen med många tankar som flyger runt i huvudet. Så länge vi har känslorna under viss kontroll kan nervositeten hjälpa oss att prestera bättre. Men går det till överdrift så kan vi känna att vi tappar bort orden, missar på väsentliga frågor eller bara inte gör så bra ifrån oss som vi skulle vilja.

Att förbereda sig för intervjun är avgörande för att lyckas. Du kommer inte bara göra bättre ifrån dig, det kommer dessutom att märkas att du är förberedd vilket visar att du tar intervjun på allvar och verkligen vill ha jobbet. Är du förberedd för intervjun blir det också lättare att känna sig avslappnad och säker. I den här guiden kommer vi att ta dig igenom ett antal steg för att du ska vara maximalt förberedd för intervjun.

Intervjun från rekryterarens perspektiv – och ditt

Varför finns intervjuer och vad kan du förvänta dig?

Nästan inget jobb tillsätts utan någon form av samtal mellan dig som söker jobbet och en rekryterare eller chef. Det går till på olika sätt och det är inte alltid det kallas intervju, men det har väldigt ofta en avgörande roll i rekryteringsprocessen.

Ett syfte med en intervju är att arbetsgivaren och du som sökande ska lära känna varandra, få en chans att ställa frågor och skapa er en första uppfattning om det är en bra matchning eller inte.

Arbetsgivaren vill förutom att få en djupare förståelse för din bakgrund och dina meriter, även få en bild av hur du är som person. Detta är inte bara för att lära känna dig utan också för att se hur du passar in i gänget med de andra på företaget, hur du skulle fungera på möten med andra avdelningar, eller hur du skulle vara som representant för organisationen gentemot kunder och andra externa intressenter.

Från arbetsgivarens perspektiv finns också mer konkreta krav på det jobb som ska utföras och på hur det utförs. Några av de centrala aspekterna i intervjun är att:

 • Bekräfta eller avvisa bilden man fått av dig.
 • Fördjupa och komplettera bilden så man har bättre underlag att gå på i jämförelsen mot andra kandidater.
 • Säkerställa att inget är fel.

Nervös inför din arbetsintervju?

Vi hjälper dig att öva på vanliga intervjufrågor, men framförallt hur du svarar för att ge ett så gott intryck som möjligt.


Från ditt eget perspektiv är intervjun ett viktigt tillfälle att försäkra dig om att jobbet passar och är ett steg i rätt riktning för dig, samtidigt som du kan förstärka bilden av dig själv.

Att få en uppfattning om företagskulturen och hur din potentiella chef är som ledare och kollega är dessutom värdefullt för dig som arbetssökande att ta reda på och intervjun är din första chans för detta. Se därför jobbintervjun som ett ömsesidigt samtal med utforskande av varandra för att undersöka om det är en bra matchning för båda parter.

Med den grundinställningen är inte intervjun ensidig. Det handlar även om att se att du kommer funka, passa, trivas. Ansvaret för en bra intervju är därför delat. Lägg dig inte bara i rekryterarens händer, utan sätt dig i förarsätet. Bestäm vad du vill ge för bild av dig själv, vad som är dina viktigaste budskap, vad du behöver veta mer om och vilka krav du själv har på en arbetsgivare.

Intervjutyper

Under en intervju har arbetsgivaren egentligen en dubbel roll. Dels vill man säkerställa att du är rätt person för jobbet, dels vill man sälja in företaget och jobbet så du blir intresserad och vill tacka ja om du blir erbjuden tjänsten. Och samma sak gäller också för dig: Du vill å ena sidan sälja in dig, men å andra sidan också vara säker på att du hamnar rätt och kommer att trivas.

Det finns lite olika metoder för hur en intervju genomförs. Här är de viktigaste att känna till. Genom att tänka igenom framgångsfaktorerna för var och en av metoderna kan du själv använda det bästa från flera håll, oavsett hur just din intervju är upplagd.

Informell intervju

En informell intervju kan egentligen vara nästan vad som helst. Ni kanske träffas över en lunch, går en promenad, eller tar en fika. Eller så ses ni på ett kontor, men under lättsamma former. Stämningen är avslappnad och det finns sällan så särskilt förberedda frågor. Det är mer ett samtal än en intervju – till slut kan tiden ha gått åt och det enda ni pratat om är favoriterna i Eurovision, ert gemensamma intresse för vinodling, hur favoritlaget i fotboll presterade på senaste matchen.

Att lyckas på en informell intervju

 • Slappna av och låt det vara informellt, det är en chans att komma närmre och både kunna ge en ärligare bild av sig själv och få en mer sann bild av organisationen. Men bli inte för avslappnad – kom ihåg att det är ett professionellt sammanhang och att du fortfarande kan bli bedömd baserat på det samtal ni har.
 • När intervjun är informell blir samtalsämnena lätt mer privata. Och då är det lätt hänt att känna förväntningar på att tycka och tänka samma sak. Kom ihåg att det inte behöver vara en styrka att gilla samma sak som chefen.
 • Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Ostrukturerad intervju

En ostrukturerad intervju är inte förberedd. Frågor och följdfrågor kommer mer spontant och varje intervju kan utvecklas i olika riktningar. Ändå har den en formell ton och uppfattas lätt som lite strikt.

 • Vid den här typen av intervju är det lätt att känna sig osäker. Och i många fall har man ingen aning efteråt om hur det egentligen gått. Det beror på att det är lätt både för intervjuaren och för dig att tappa tråden. Du gör dig själv en tjänst genom att vara extra uppmärksam och själv försöka styra intervjun till frågor du är mer intresserad av att prata om. Och ta tillfället i akt att också själv ställa många frågor.
 • Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Strukturerad intervju

En strukturerad intervju är väl förberedd av rekryteraren. Här finns specifika frågor som ställs i en bestämd ordning. Varje fråga är ofta genomtänkt och har ett syfte – och varje intervju genomförs på samma sätt med alla kandidater. Den här formen lämnar inte så mycket utrymme åt förutsättningslös konversation utan går betydligt mer rakt på sak.

Att lyckas på en strukturerad intervju

 • Det är lätt att bli stressad vid strukturerade intervjuer. Formen i sig gör att man lätt känner sig utsatt, nästan i underläge. En skicklig intervjuare ser till att du inte hamnar i det läget men tyvärr finns många som inte gör det. Även om det känns formellt och strikt, tänk på att försöka slappna av och vara dig själv. Hamna inte i ett läge där du svarar på frågor som om det skulle vara ett försvar.
 • Låt intervjuaren leda, men var själv också aktiv. Tänk dig som dans: En för och en följer; men att följa är inte att stå och vänta.
  Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Beteende-/situationsbaserad intervju

Det här är egentligen inte i sig en typ av intervju utan snarare ett sätt att ställa frågor. Det skulle kunna användas i vilken som helst av de tre typerna ovan, även om det är vanligast vid en strukturerad intervju. Här är frågorna formulerade på ett sätt som ska ge bättre och mer fullödiga svar. Det handlar om hur du skulle agera i olika scenarion eller situationer.

Några exempel:

 • “En kollega beter sig olämpligt på arbetsplatsen. Hur agerar du?”
 • “Ge ett exempel på ett svår problem du haft på en tidigare arbetsplats. Vad gjorde du?”
 • “Berätta om en situation då du blev riktigt stressad. Vad hände då?”

Att lyckas med svar på beteende-/situationsbaserade frågor

 • Förbered dig genom att skriva ner några situationer som varit extra viktiga i ditt yrkesliv eller under dina studier eller andra engagemang. Kanske kan du hitta ett tillfälle där allt gick väldigt bra och tillfälle där det gick helt fel, eller kunde ha gjort det. Genom att vara förberedd på situationer blir det lättare att besvara situationsbaserade frågor utan att krångla in dig i långa berättelser som inte leder nånvart.
 • Den här typen av frågor kan kännas kluriga, men de är utformade för att ge en så bra bild som möjligt av dig. En skicklig intervjuare ställer några frågor kring samma ämne och kan snabbt läsa av om du försöker anpassa dina svar för mycket. Så var ärlig och våga berätta saker som de är, utan omskrivningar.
 • Glöm inte ditt syfte med intervjun: Att föra fram dina budskap och lära dig mer om jobbet och organisationen. Du är där för att du vill lämna ett visst avtryck och för att du vill säkerställa att det här verkligen är platsen för dig.

Intervjusituationen – Var, när, med vem?

Hur situationen för jobbintervjun ser ut rent praktiskt skiljer sig ofta åt från arbetsgivare till arbetsgivare, beroende på bland annat storlek på organisationen, vilka resurser man har och hur man är van att jobba. De största skillnaderna ligger ofta mellan om du träffar chefen direkt eller om du träffar en rekryterare.

De vanligaste intervjusituationerna är:

Personligt möte

Det traditionella sättet att genomföra en intervju är att du får komma till ett av organisationens kontor. För mindre företag kan det vara chefen själv som genomför intervjun medan det i större organisationer är mer troligt att en rekryterare från HR-avdelningen eller en inhyrd rekryterare. Det kan även hända att den chef som tjänsten ligger under sitter med under intervjun.

Ett personligt möte kan också äga rum någon helt annanstans än på ett kontor. Till exempel på ett café eller i en hotell-lobby. Platsen kommer att bero dels på organisationens kultur och arbetssätt, dels på intervjuarens och dina preferenser.

Gruppintervju

För vissa tjänster där flera flera personer ska anställas, där det är många sökande eller där samarbete och social förmåga är extra viktigt, genomförs intervjuer i grupp tillsammans med andra jobbkandidater. Det kan vara alltifrån två personer till många fler. En gruppintervju kan spara tid och pengar men ett annat viktigt syfte är att se hur de sökande reagerar och interagerar med varandra. I den här typen av intervjusituation är det extra viktigt att visa intresse och hänsyn mot de andra i gruppen genom att hålla ögonkontakt och lyssna på varandra, och inte köra över någon annan för att framhäva sig själv.

Telefonintervju

En intervju över telefon går ofta snabbare än ett möte. Om du och arbetsgivaren finns på olika platser är det naturligtvis också en klar fördel att kunna ta intervjun på telefon. Det kan också ge vissa fördelar i att du kan ha all information du behöver framför dig under intervjun och du slipper tänka så mycket på kroppsspråk och rätt klädsel. Även om bara rösten hörs så är det viktigt att du tänker inte bara på vad du säger utan också hur du säger det. Stå upp och gestikulera gärna när du pratar, så låter din röst starkare och mer självsäker.

Videosamtal/Skype/Messenger

Video har fördelen att kunna ske på distans samtidigt som vi kan se varandra och därmed få ett mer personligt möte. Viktigt att tänka på vid en videointervju är att testa tekniken i förväg, så långt det går. Kolla att din mikrofon och kamera fungerar och att du kan komma in på den videotjänst ni ska använda. Tänk på ljudmiljön, det ska inte vara för stökigt omkring dig. Använd gärna headset.

Flera intervjuer

I de flesta rekryteringsprocesser hos större organisationer och för kvalificerade tjänster, kommer du att ha fler än en intervju. Fundera lite över vilka det är du träffar, vilken roll och infallsvinkel de har i frågan. Ibland är den första du får träffa en junior rekryterare som gör en första utsållning och därefter blir du intervjuad av någon mer senior. I andra fall träffar du först en rekryterare och därefter en chef, eller kanske omvänt: först en chef och därefter en rekryterare. Eller så träffar du flera chefer med en gång, eller först en chef och därefter dina blivande kollegor.

Våga fråga hur processen ser ut så att du kan förbereda dig på vilka och hur många som kommer att intervjua dig, när de tar beslutet och hur beslutet tas. Det är deras process men du har all rätt att få veta.

Ta kontrollen över intervjun

Få feedback av en jobbexpert på dina intervjusvar

Ditt mål med intervjun: Gör ett avtryck

Vad ska rekryteraren tänka om dig när du lämnat rummet?

En intervju är inte bara ett tillfälle där du ska svara på en mängd frågor. Det är ett tillfälle där du ska föra fram ett budskap och lämna ett avtryck. När du har blivit kallad till en intervju har du redan blivit utvald, vilket är viktigt att ha med sig. I en rekryteringsprocess för ett utannonserat jobb är det vanligt att uppåt 100 personer söker. Om tre kallas på intervju har alltså 97% sorterats bort, så du har uppenbarligen redan gjort ett starkt intryck. Det viktigaste på intervjun är att förstärka detta intryck och du behöver därför ha klart för dig vilka budskap du vill föra fram och vilket intryck du vill lämna.

Låt dina budskap komma fram i dina svar på de frågor som ställs under intervjuns gång. Ibland kommer frågan rakt ut: “Vad är de viktigaste skälen till att vi ska välja dig?” Men oavsett om frågan kommer eller inte bör du föra in dina budskap kontinuerligt under intervjun. Du ska självklart svara på den fråga som ställs, men genom att tänka igenom dina budskap i förväg kan du lättare föra intervjun i den riktning du vill. Du kan till exempel avsluta ett svar så här:

 • “… det är ju också därför jag tycker att den här tjänsten är så intressant (Budskap).”
 • “… det var då jag fick upp ögonen för x, vilket ju är det jag också ser som så spännande i det här jobbet.”

Arbetsgivaren kommer att bilda sig en egen uppfattning, men du har själv en mycket stor del i att forma bilden av dig själv. Hur vill du framstå? Vad vill du lägga mest tonvikt vid? Hur bemöter du eventuella brister jämfört med andra kandidater?

Skapa din position

Ta en stund och fundera över vilka dina konkurrenter kan vara i den här rekryteringen. Tänk så här: I de allra flesta rekryteringar är majoriteten kandidater väldigt snarlika. De har liknande bakgrund, liknande utbildning och har jobbat ungefär lika länge med ungefär samma saker. Tror du att du tillhör den gruppen? I så fall: Vad får dig att sticka ut bland dem, vad är det som kan göra dig till en starkare kandidat? Mer relevant kandidat? Tror du att du har två gånger så lång erfarenhet så kanske det är den position du ska ta i den här rekryteringen. Eller är du en kandidat som tydligt avviker från den här gruppen? Har du en helt annan utbildningsbakgrund? Saknar erfarenhet från området men har jobbat inom ett helt annat område under en lång tid? Då är det där du hittar din position.

Gör din del av matchningen

Matchning är inget du ska överlåta bara åt rekryteraren. Du vill ha ett jobb som passar dig för att trivas och för att kunna prestera bra. Genom att i förväg göra klart för dig själv varför du passar för tjänsten så har du en stabil grund att stå på.

 • Analysera företaget och lista upp tre personliga egenskaper du tror man värdesätter. Titta på företagets mission, vision, värderingar och vad man beskriver att man söker efter hos sina medarbetare. Exempel kan vara noggrannhet, kreativitet, originalitet… Tänk på att undvika alltför generella ord: professionalism är till exempel ett ord som kan betyda väldigt olika saker för olika personer men som nästan alla skulle säga är viktigt. Därför är det inte ett relevant ord.
 • Lista sedan upp de förmågor och kunskaper som den specifika tjänsten kräver utifrån annonsen och din egen uppfattning av vad som är viktigt.
 • Gå sedan noggrant igenom listan och skriv ner bevis för hur du visat på dessa egenskaper, förmågor och kunskaper. Förbered så specifika bevis som möjligt och ge exempel på en situation du varit i, vad din uppgift eller ditt ansvar var i den situationen, vad du gjorde för att lösa det och slutligen vad resultatet blev.

Före intervjun: Ta kontroll över intervjun genom att förbereda budskap och öva på kritiska frågor

En lyckad jobbintervju är när du lyckats ge det avtryck som du vill på rekryteraren. För att göra det behöver du förbereda vilket avtryck du vill ge. När du lämnar rummet sitter de ofta kvar och sammanfattar – vad vill du att de skall säga? Ska man tycka att du var en proffsig person? Eller pålitlig? Kreativ? Innan du går in i intervjun behöver du tänka igenom detta. Förbered vilka dina budskap är. Även om arbetsgivaren kommer att bilda sig en egen uppfattning, har du själv en mycket stor del i att forma bilden av dig själv.

Vilka budskap ska jag föra fram?

Ju mer du vet om tjänsten, företaget och branschen, desto lättare kommer det att bli att hitta starka budskap. Det finns också två andra viktiga aspekter att utgå ifrån när du förbereder dina budskap:

Vilka kan dina konkurrenter vara och hur särskiljer dig du dig från dem? Om du tror att de du möter i den här rekryteringen generellt har längre erfarenhet än du har, så bör du ha mer fokus på något annat, något som du tillför och som de saknar. Du vill påverka rekryteraren till att se att det finns andra aspekter att väga in, utöver erfarenhet.
Är det något i den här tjänsten som du inte gjort tidigare? Då bör ett av dina budskap handla om varför du nu vill göra detta.

Förbered dig på de viktigaste frågorna

En intervju inleds ofta med lite småprat och kanske en erbjuden kopp kaffe för att bryta isen och ge tid för båda att bekanta sig med varandra. Därefter är det vanligt att arbetsgivaren börjar med att berätta om företaget och tjänsten, för att sedan påbörja intervjun. De frågor som vanligtvis ställs under en intervju kan delas in i tre olika kategorier. Nedan beskriver vi dem, hur du ska förhålla dig till dem och vad du ska tänka på.

Visa att du kommer trivas

Ha det klart för dig vilka dina starkaste argument är till varför du passar in i organisationen, den kultur som finns på arbetsplatsen och i arbetsgruppen som tjänsten tillhör. Låt sedan dessa argument komma fram i dina svar. Du kommer säkerligen få frågor som handlar om dig som person och då gäller det att svara på dem med dig som “yrkesperson” som utgångspunkt, och inte som privatperson. Ge gärna exempel från tidigare erfarenheter för att göra dina svar tydliga och mer trovärdiga.

Varje organisation har sin kultur: Olika sätt att arbeta, olika ledarstil och olika sätt att samarbeta. För att du ska trivas och göra ett bra jobb behöver dina och organisationens synsätt stämma överens. Kulturell matchning blir en allt viktigare del vid rekrytering och flera frågor kretsar kring det temat. En del av de mest udda frågor man kan få under en intervju handlar också om just detta tema.

 • Vilken kultur skulle du vilja se på en arbetsplats?
 • Beskriv hur du ser på samarbete
 • Vad är viktigast för att du ska trivas med ditt arbete?
 • Beskriv en bra chef!
 • Vad kan du berätta om dig själv som jag inte redan vet från ditt CV eller personliga brev?
 • Vad gör du på fritiden?
 • Vilken typ av människor tycker du det är svårast att jobba med?
 • Om du skulle vara ett djur, vilket djur skulle du vara då?
 • Föredrar du att jobba ensam eller i grupp?
 • När är du som mest produktiv?
 • Hur ser du att du vill utvecklas framöver?
 • Vilken stöd behöver du för att utvecklas och göra ett bra jobb?

Förklara att du kan göra ett bra jobb

Se till att ha koll på vilka dina styrkor och svagheter är inför den här rollen. Få fram vad du tidigare har erfarenhet från som är till fördel om du påbörjar den här tjänsten och lyft upp det genom att berätta om tidigare erfarenheter och resultat du uppnått. Här handlar det om att matcha din kompetens och tidigare erfarenheter med den kompetens som krävs och efterfrågas.

På samma sätt måste du också ha klart för dig vad dina svaga sidor är. Alla människor har svaga sidor och att berätta om dem visar att du har koll på dem och att du jobbar på att bli bättre. Att berätta att man inte har några svaga sidor, eller genom att presentera en bra egenskap ur en negativ synvinkel, får det bara att låta som att du har dålig självinsikt eller döljer något. Ett exempel på ett sådant svar är att man är “för engagerad” eller att man “tar på sig för mycket jobb”.

Ett grundläggande område för intervjun är förstås att klargöra att du faktiskt kan göra jobbet. Det här handlar dels om de formella meriterna, som utbildning, erfarenheter eller olika typer av licenser och yrkesbehörigheter. Dels om de mindre formella kompetenserna, som dina personliga egenskaper och styrkor, eller värderingar och synsätt som är viktiga för jobbet och arbetsgivaren.

 • Berätta lite om dig själv!
 • Vad skulle du säga är dina viktigaste egenskaper för den här rollen?
 • Vad har du dragit för lärdomar under dina senaste jobb som du tar med dig till oss?
 • Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig?
 • Vad har du för svaga sidor?
 • Vad är det första du skulle göra om du fick jobbet?
 • Vilka konkreta resultat har du uppnått i dina tidigare arbeten?
 • Vi har fått ganska många sökande till den här tjänsten. Vad tror du är din största fördel gentemot andra sökande?
 • Vad tycker du att du har lyckats bra med i dina tidigare arbeten?
 • Vad tror du att dina referenser säger om dig?
 • Berätta om någon gång då du gjort ett misstag
 • Varför är du rätt person för det här jobbet?
 • Vad tror du de största utmaningarna kommer att bli för dig i den här rollen och organisationen?

Framhäv varför du vill jobba här

Tänk på att de inte vill anställa dig för att göra dig en tjänst. Att anställa dig är ett ömsesidigt utbyte; de får en duktig medarbetare och du får vara på en arbetsplats som ger dig “någonting”. Ha klart för dig vad detta “någonting” är för något och förklara hur detta gör att du kommer göra ett bra jobb när du fått tjänsten. De vill veta hur det här jobbet är ett naturligt nästa steg för dig och vad ditt nästa steg efter att du fått jobbet är – var din drivkraft ligger.

Visa att du kan någonting om organisationen och se till att vara ordentligt påläst, både för att kunna svara på frågor, men också för att det ska kunna avläsas mellan raderna under intervjuns gång. Nöj dig inte med uppenbar information som går att läsa sig till på organisationens informationssidor, utan gå djupare än så. Besök andra medarbetares profiler på LinkedIn för att få en bild om strukturen och kompetensen, Googla, hör dig för bland vänner och bekanta som känner till arbetsplatsen etc.
Man gör ett bättre jobb när man jobbar med sådant man gillar och i en organisation man tror på. Ditt engagemang och din förståelse för den organisation du ska vara i, kommer att vara ett viktigt tema under intervjun.

 • Varför vill du jobba för oss?
 • Vad vet du om oss?
 • Varför tycker du att det här jobbet är rätt för dig?
 • Vad motiverar dig att göra ett bra jobb?
 • Var ser du dig själv om fem år?
 • Söker du andra jobb för tillfället?
 • Skulle du vara stolt över att jobba här?
 • Vad trivdes du bäst med hos din förra arbetsgivare?
 • Vad tror du att vi som organisation har som mål att göra?
 • Har du några frågor om oss eller om tjänsten?
 • Vilka delar av jobbet ser du mest fram emot?
 • Hur skulle du definiera framgång?
 • Vad har du för förebilder?
 • Beskriv hur du har utvecklats de senaste åren!
 • Vad gillade du minst med ditt förra jobb – något som du fick anstränga dig för att få gjort?
 • Berätta om ett tillfälle då du haft en uppgift du inte tyckt om, men då du ändå gjort ett bra jobb.
 • Vilka delar av jobbet ger dig mest personlig tillfredsställelse?

Få skriftlig feedback på
dina intervjusvar

Under intervjun: Så hanterar du själva intervjusituationen

Det sägs att bara 10 procent av det som vi säger uppfattas i en konversation, resterande består av vårt tonfall, betoning och kroppsspråk. Under en anställningsintervju är alltså hur du svarar och beter dig minst lika viktigt som vad du säger.

En person som på ett lugnt och självsäkert sätt säger “Jag är inte rädd för att lösa konflikter” får betydligt större trovärdighet än en person som sitter hopkrupen och säger samma sak.

Vår erfarenheten är att förberedelse är grunden till att känna sig säker och ge ett självsäkert intryck.

Precis innan du går in i intervjun

Många repeterar frågor och svar innan de går in på en intervju. Det kan vara bra, men kom ihåg att det i första hand handlar om dina budskap och den bild du vill ge. Det är budskapen du ska vara mest trygg med. Släpp fokus på allt de kan tänkas fråga och på hur du ska hantera de där frågorna du tycker är allra klurigast. Fokusera på vad du själv vill ha sagt.

Om du ändå går igenom frågor och svar, tänk på att inte lära dig svar utantill – det gör att du låter inövad och att du får svårare att klara av att fånga upp nyanser i frågor, eller att du kommer av dig helt vid frågor du inte förberett.

Skapa en dialog

En intervju ska vara en konversation där båda parter får komma till tals och inte en utfrågning där du som sökande bara sitter passiv och svarar på frågor. Sikta på att uppnå 50/50, genom att visa initiativförmåga och våga ställa motfrågor. Siktet är att skapa en positiv interaktion. Underlätta för intervjuaren genom att till exempel fråga “Vill du veta något mer på den punkten?” eller “Kan jag förklara lite mer i detalj?”. Försök säkerställa att ni förstår varandra.

Har du svårt att komma på ett svar eller en bra motfråga är det bättre att du skippar ursäkter, såsom “Nu verkar jag ju helt oförberedd…”. Ta dig hellre tid och var inte rädd för att pausa och tänka efter.

Nervositet är bra

Att vara nervös är helt naturligt, speciellt vid en jobbintervju där vi ofta känner oss spända inför att få fram våra budskap på ett bra sätt. Går nerverna överstyr kan detta snabbt skicka osäkra signaler som kan få rekryteraren att tvivla på kandidaten, trots att passande kvalifikationer finns där. Men istället för att se nerverna som en fiende, kan du se det som något positivt. Ett visst mått av nervositet är alltid bra, eftersom det får oss att tagga till. Genom att lära oss att hantera våra nervösa tendenser, kan det hjälpa till att hitta gnista i vår presentation och ger den extra energin som behövs för att visa vårt engagemang.

Det första du behöver göra för att lära dig bemästra din nervositet vid jobbintervjun är att erkänna för dig själv att du är nervös och att det är helt okej. Att intala dig själv att du inte får bli nervös gör bara att det känns ännu värre. Vänd istället nervositeten till din fördel genom att till exempel berätta det för rekryteraren på ett lättsamt sätt. Att du känner så är ett gott tecken för både dig och arbetsgivaren – det talar för att jobbet känns viktigt och spännande för dig. Känner du ingen spändhet alls kan det snarare vara ett tecken på att jobbet kanske inte alls passar dig.

Var närvarande i samtalet

När vi är nervösa har vi en tendens att omedvetet ändra hur vi pratar och beter oss. Till exempel börjar vi svettas, får skakiga händer eller börjar pilla på naglarna – utan att vi själva märker det. Studier visar dock att den som intervjuar väldigt sällan lägger märke till nervösa tics som dessa. Det som snarare får dem att bedöma en kandidat som nervös är två saker: Brist på bestämdhet och brist på mänsklig värme. Med andra ord är det distansering och osäkerhet som framför allt skapar en potentiell negativ bedömning. Med denna kunskap i bagaget, finns alltså ingen anledning att känna nervositet på grund av nervösa tics som du kanske har. Fokusera istället på att tänka igenom hur du kan framhäva bestämdhet och värme i din presentation.

Det främsta du kan göra för att i förväg öva på att mer aktivt uppvisa dessa egenskaper är att bli säker på dina budskap och svar. Här är några fler saker du kan öva och tänka på:

 • Hitta en vardaglig samtalston och rytm. Du framstår som mycket mer engagerad och intresserad om du svarar med en avslappnad röst, än med en monoton röst som rabblar upp inövade svar. Öva gärna med en vän före intervjun för att identifiera om du har en tendens att prata snabbare och högre när du är nervös eller om du istället blir tystlåten och får en entonig röst, och hur du i så fall kan känna igen ifall du fallit in i det mönstret.
 • Håll dina svar korta. Kom ihåg att intervjun är ett ömsesidigt samtal, inte en monolog. Genom att inte sväva ut och prata för länge visar du att du är säker på din sak.
 • Le och gestikulera. Genom att le och använda gester framstår du som mer självsäker och naturlig. Ett leende är även välkänt för att dra till sig människor och det bidrar även till att skapa en mer avslappnad och positiv stämning.
 • Avbryt inte och tillämpa aktiva lyssnande. Visa intresse när den som intervjuar pratar genom att hålla ögonkontakt, nicka och ge små svar för att visa att du förstår. Din hållning är också viktig för att visa aktivt lyssnande. En person som sitter bakåtlutad framstår lätt oengagerad. Sitt hellre utan att luta dig mot ryggstödet och gärna något framåtlutad för att visa på att du är mottaglig och med i samtalet.
 • Ta djupa andetag och försök slappna av. När vi är nervösa kan det hända att vi börjar snubbla på orden, mumlar eller får in en massa “liksom”. Börja med att ta några djupa och långsamma andetag innan intervjun så du sänker pulsen och känner dig lugnare. Under intervjuns gång kan du sedan återkomma till att observera din andning. Är den snabb och ytlig är chansen stor att du även pratar för snabbt. Ta då en kort paus och ett djupt andetag, innan du fortsätter.

Kläder, handslag och kaffe

Det finns fler detaljer som påverkar intervjuarens bedömning av dig som jobbkandidat. Förutom vad du säger och hur du säger det, är det oundvikligt att din fysiska presentation samt beteende innan och efter intervjun också spelar in. Mycket av detta kan du planera i förväg.

Klä dig professionellt och lämpligt

Vad du har på dig på en jobbintervju borde kanske inte spela någon roll men det bidrar ändå till det intryck du gör. Förutom att vara hel och ren, är det viktigt att välja kläder som passar för den typ av jobb du söker. En kostym passar till exempel bättre på en intervju för ett jobb som banktjänsteman, än för ett jobb som reklamare. Titta på arbetsgivarens medarbetarsida, fråga vänner i branschen och fundera över vilken klädkod som gäller för just den arbetsplatsen. Är det en proper advokatbyrå? En artsy reklambyrå? Är tjänsten neutralt representativ i offentlig sektor? Eller casual tech startup? Vill du visa personlighet genom klädsel eller vara neutral? Viktigast är att du ska känna dig bekväm.

Kom i god tid och var förberedd

Naturligtvis är det viktigt att du kommer i tid till din jobbintervju och att du känner dig redo och taggad. För att undvika uppstressande missöden är det bäst att fixa allt praktiskt dagen innan. Lägg fram kläderna du skall ha på dig i förväg, kolla upp resvägen dit och hur lång tid det tar, kolla upp namnen på de personer du skall träffa och vart ingången eller receptionen ligger. Dubbelkolla även om du behöver ta med dig några handlingar, såsom ditt CV och personligt brev, anställningsbevis, betyg eller lista på referenser. Det kan även vara bra att se till att gå på toaletten och sätta din mobiltelefon på ljudlös eller flygplansläge innan intervjun.

Första intrycket

När du kommit fram till platsen där intervjun kommer att ske, är klädd för att imponera och du känner dig redo, är det dags för det viktiga första intrycket. Vi får ofta höra om hur viktiga olika delar av vårt uppträdande är för att skapa ett gott intryck. Som att man ska ha ett starkt och fast handslag, eller att man alltid ska tacka ja till kaffet. Att det är bra att ha ett fast handslag och oartigt att tacka nej till kaffet må ha ett visst mått av sanning, men kom ihåg att det handlar om så mycket mer. Första intrycket skapas av en helhet, inte av enstaka detaljer. Försök att vara avslappnad och vara dig själv. Försök att skapa kontakt och få igång ett samtal – tackar du nej till kaffet kan du ju alltid göra en grej av det, att du redan druckit så mycket kaffe eller att du hellre tar ett glas vatten den här gången.

Efter intervjun: Följ upp – Vikten av att följa upp lagom mycket

Intervjun är över – vad händer nu? Kanske känner du att du missade möjligheten. Eller så känner du att intervjun gick bra och du är otålig inför att få besked. Oavsett kan det ta olika lång tid efter jobbintervjun innan du får veta om du får jobbet eller inte. Men bara för att intervjun är gjord betyder inte att dina chanser att påverka är över. Görs det på rätt sätt kan du vinna mycket på att följa upp – dels kan du förstärka ditt intresse och intryck genom att höra av dig till företaget i efterhand, och dels kan du få värdefull feedback för framtida intervjuer.

En bra tumregel är att försöka ha ett ärende vid varje kontakt, utöver att bara höra hur det går. Ställ en relevant fråga, där svaret inte redan framgått under intervju eller i jobbannonsen. Eller komplettera något i bilden av dig själv.

Så kan vi hjälpa dig inför anställningsintervjun

Våra jobbexperter hjälper dig öva inför intervjun