Guide: Skriv ditt CV

GoMonday

Ett CV anses ofta vara den viktigaste delen att skicka med i en ansökan när man ska söka ett jobb. Ett CV består allt som oftast av två sidor och utgör den del av en ansökan som beskriver vad du har gjort tidigare. Medan brevet fokuserar på vad du vill göra i framtiden och varför du är lämpad för jobbet, så berättar ditt CV vad du har lärt dig, bidragit med tidigare och vilka erfarenheter du besitter. Det är mer än bara en lista på anställningar.

I den här guiden lär du dig hur du presenterar dina meriter och hur du lyckas förmedla det du vill i förhållande till det jobb du söker. När du följt alla stegen kommer du ha ett CV som är tydligt, relevant och ökar dina chanser att komma till intervju, långt bättre än snittets.

Syftet med ett CV

För att skriva ett starkt och bra CV behöver presentera dina tidigare erfarenheter som är relevanta i förhållande till det jobb du söker idag. Baserat på vad du har gjort bedömer rekryteraren vad du kan bidra med i framtiden. När man läst ditt CV ska det vara självklart inte bara att du har kompetensen för jobbet, utan också varför du söker det här jobbet, även om det också förtydligas med hjälp av personliga brevet.

Vissa rekryterare kommer snabbt titta igenom ditt CV för att få en överblick och ett första intryck av vem du är, och kanske senare återkomma till det för att läsa igenom det mer noggrant. Andra kommer läsa igenom det grundligt från början och kanske inte ens läser ditt personliga brev om inte ditt CV fångar intresse. Vad som är säkert är att du i 99,9% av fallen har begränsad tid och fokus från rekryteraren och därför inte har råd att förlora den uppmärksamhet du får.

Vad man letar efter

Professionella rekryterare har i de allra flesta fall en checklista på krav och önskemål som hen letar efter och sorterar ansökningarna efter. Det kan handlar om en viss utbildning, ett visst antal års erfarenhet inom ett område, vissa metoder eller tekniker man ska behärska eller specifika situationer man varit med om. Sådant brukar oftast stå i annonsen och det gäller därför att du har koll på annonsen när du skriver sitt CV.

Utöver de mer formella kraven, vill rekryterare också få en djupare bild av dig, vart du är på väg, var du står nu och varför du vill ha jobbet . Här räcker det inte med att du skriver att du vill ha jobbet. Du behöver ge en djupare bild av varför just det här jobbet här är rätt val för dig. Det är ett av skälen till att “den röda tråden” är så viktig. Du behöver ge en sammanhängande bild av din historik, som leder hela vägen till idag och det jobb du just nu söker.


Skriv ett riktigt starkt och bra CV

Få feedback på ditt CV av en jobbexpert

Börja i vart du är på väg

På ytan kan det verka som att CV bara handlar om att lista allt man gjort, i omvänd tidsordning. Men det är snabbt och rätt lätt gjort. Utmaningen för att ta ditt CV ett steg längre är att börja med vart du är på väg, snarare än vart du har varit.

Oavsett din bakgrund, så kan ett CV nästan alltid bli effektivare med en stark inledning, som adderar personlighet och ett framtidsperspektiv.

Inledningen kan bestå till exempel av en sammanfattning av din kompetensprofil, ett karriärmål, en kort beskrivning av dina viktigaste personliga egenskaper, eller bara en enkel och betydelsebärande rubrik. Men ju fler av de aspekterna du lyckas få med, desto starkare blir det.

Därför är inledningen så viktig i ditt CV

 • Inledningen är den enda delen av ditt CV som kan ha ett framtidsfokus. CV ska fokusera på din bakgrund och dina meriter, men en stark inledning hjälper till att ge ett sammanhang åt dina tidigare erfarenheter och visar vad du har för avsikt att göra framöver. När man läser ditt CV ska man direkt känna att det jobb du söker nu är ett naturligt nästa steg för dig. Inledningen hjälper till att koppla dina meriter till framtiden.
 • Inledningen är ett sätt att addera personlighet till ett i övrigt ganska strikt och formellt dokument. Den hjälper till att ge en bild av människan som finns bakom meriterna. Och det är viktigt! Det är väldigt sällan en rekrytering avgörs enkom på de formella meriterna; personlighet spelar en mycket stor roll i rekryteringsprocessen. Att hinta om vem personen bakom en jobbansökan är, kan bidra till att skapa intresse och nyfikenhet hos läsaren. Så våga prova att lägga till något om vad du tror på, vart du är på väg i livet, en utmaning du ser, eller till och med något udda intresse. Håll det mycket kort och gör det relevant genom att knyta ihop det med dina meriter.
 • Inledningen hjälper läsaren att tolka ditt CV. Med en inledning kan du addera sammanhang till dina erfarenheter och din utbildning. Du kan hjälpa läsaren att förstå dina meriter bättre och undvika felaktiga slutsatser. Har du till exempel haft många olika jobb kan inledningen hjälpa till att ge en tydligare röd linje åt din ansökan: ”projektledare med fokus på detaljhandel”. Har du gjort en oväntad förändring i din karriär, kan du lyfta fram det i inledningen för att bemöta en rekryterares invändningar redan innan de uppstår: ”efter 10 år som projektledare inom detaljhandeln har jag gått mer och mer mot chefsroller i andra branscher”.
 • Inledningen hjälper dig att träffa rätt. Med en bra inledning blir du mer intressant för rätt jobb och får ett ”filter” mot de jobb som du ändå inte vill ha. Har du till exempel en bakgrund som redovisningskonsult sedan 8 år tillbaka och dessutom ett fokus på IT-bolag, så kan du vara en mycket intressant kandidat för ett nytt liknande jobb. Om det du vill nu är att gå i en annan riktning, så kan inledningen hjälpa dig att nå dit och samtidigt hjälpa dig slippa erbjudanden om jobb du inte längre vill ha. På det sättet får du till ett riktig starkt och bra CV


Ladda ner CV-mall

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en kostnadsfri CV-mall till dig
Våra användarvillkor och integritetspolicy

Beskriv erfarenheter och utbildningar

Varje erfarenhet och utbildning i ditt CV behöver en beskrivning för att man ska förstå vad den erfarenheten innebär.

CV är mer än en meritlista. I ett CV ska du beskriva din historia och vad du tar med dig från tidigare erfarenheter. Det räcker inte med att bara ange titlar, arbetsplatser, namn på utbildningar och skolor. Du måste beskriva varje erfarenhet mer ingående, även utbildningar, för att verkligen förklara vad du tar med dig. Rekryteraren varken vill eller kan gissa vad du har för erfarenhet och kunskaper bara av att läsa en titel på ett tidigare jobb.

En stark beskrivning redovisar resultat och skapar trovärdighet

Det är viktigt att du beskriver dina erfarenheter så att rekryteraren förstår vad de innebär. Det gäller såväl arbetslivserfarenheter som utbildningar och andra engagemang. I beskrivningarna gäller det att både vara kortfattad för att kunna få plats med allt du vill förmedla på det begränsade utrymmet, men också tydlig. Förutom att viss information ska framgå, måste den även vara trovärdig. Ett bra sätt är därför att använda sig av fakta. Jämför till exempel de här två meningarna:

 • “Under min tid på avdelningen förbättrade vi servicenivån med 22%”
 • “Under min tid på avdelningen förbättrade vi servicenivån”

Den första är betydligt starkare. Här är ett annat exempel:

 • “Jag har hjälpt över 300 kommuninvånare”
 • “Mitt jobb var att hjälpa kommuninvånare”

Arbetslivserfarenhet

Ange titel och därefter arbetsplatsen i en underrubrik. Ange även tidsperioden (månad och år) i marginalen till höger eller vänster.

Beskrivning av jobbet ska innehålla:

 • Kort beskrivning av arbetsplatsen
 • Dina främsta ansvarsområden
 • Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Vilka resultat du åstadkommit / vad du har lärt dig
 • Om det skett några relevanta organisatoriska förändringar under din tid på arbetsplatsen kan det även vara till fördel att ta med

Utbildning

Ange utbildningens namn och därefter utbildningsorganet i en underrubrik. Ange även tidsperioden (månad och år) i marginalen till höger eller vänster.

Beskrivning av en utbildning ska innehålla:

 • Vad utbildningen innebär
 • Vad du har lärt dig
 • Vad som varit utmärkande just för dig. Tänk på att beskrivningen ska vara personlig och skilja sig från vad personer som gått samma utbildning kan tänkas skriva

Du behöver inte beskriva dina utbildningar om du har relevant erfarenhet inom området som du studerat efter att du gått utbildningen.

 

Övriga engagemang, till exempel ideella

Ange titel och därefter organisationen i en underrubrik. Ange även tidsperioden (månad och år) i marginalen till höger eller vänster.

Beskrivning av engagemanget ska innehålla:

 • Kort beskrivning av organisationen
 • Dina främsta ansvarsområden
 • Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Vilka resultat du åstadkommit / vad du har lärt dig
 • Om det skett några relevanta organisatoriska förändringar under din tid på arbetsplatsen kan det även vara till fördel att ta med

Övrigt

Övrigt som kan vara intressant är till exempel språkkunskaper, program som du behärskar, datorvana, körkort etc. Ta med det som är relevant i förhållande till det jobb du söker.

Referenser

Ange alltid att referenser lämnas på begäran. Rekryteraren frågar efter dem om och när hen vill ha dem och det vanliga är att då skicka dem separat via e-post. Det finns mycket få undantag till detta. Ett är om du söker jobb som forskare, då du kan ange en lista på akademiska referenspersoner längst ner i ditt CV.

 

Gör du redan allt det här?

... men inget händer ändå? Då kanske du söker fel jobb.

Rikta och var relevant

För att skriva ett starkt och bra CV måste det alltid anpassas för just det jobb du söker. Det är minst lika viktigt att anpassa sitt CV som det är att skriva ett riktat personligt brev. Den information som du väljer att presentera och lyfta upp ska vara relevant i förhållande till jobbet du söker. Allt som inte är relevant ska skalas bort, så att det du vill förmedla inte försvinner i mängden. Även beskrivningarna ska anpassas, så att de riktas så mycket som möjligt och fokuserar på vad som är relevant för just det jobb du söker.

Du måste också se till att ha en röd tråd genom hela din karriär. Hur du väljer att presentera dina tidigare erfarenheter spelar stor roll i hur du och dina erfarenheter uppfattas och tolkas. Du kan ha haft ett jobb som inte är direkt kopplat till det jobb du nu söker, men försök hitta de gemensamma nämnarna och skala bort det som inte är värt att lyfta upp – så att den röda tråden förstärks.

Irrelevant information blir ingen glad av

Det som inte är relevant i förhållande till det jobb du söker hör inte hemma i ditt CV. Även om det är en stor del av ditt liv att du har familj och starka fritidsintressen så är det allt som oftast helt irrelevant i förhållande till jobbet. Såklart är det trevligt att få veta detta om dig senare i form av kollega, men inte när man ska ta beslut om du platsar för tjänsten eller inte. Du vill heller inte riskera att du tar fokus från relevanta erfarenheter bara för att berätta vad du gör på fritiden.

Här är några saker som du kan fundera på om du verkligen ska ha med (oftast ska dessa tas bort):

 • Fritidsintressen
 • Familjesituation
 • Gymnasieutbildning
 • Språkresor
 • Körkort
 • Resor

Upplägg och layout

Välj typ av CV

Det finns några olika typer av CV som passar olika beroende på vad man har för erfarenheter att presentera och vilket jobb man söker.

Traditionell CV

Det här är den vanligaste typen av CV. Här listar man de erfarenheter man har i (omvänd kronologisk) tidsordning sorterat på arbetslivserfarenheter, utbildning, ideella engagemang etc. Den passar bäst för de allra flesta och brukar vara den som man börjar skriva sitt CV efter.

 

Ladda ner CV-mall

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en kostnadsfri CV-mall till dig
Våra användarvillkor och integritetspolicy

Funktionellt eller tematiskt CV

I den här typen av CV så listar man de erfarenheter man har efter olika kategorier. Om man har erfarenheter som skiljer sig från varandra som gör det svårt för en rekryterare att förstå och se den röda tråden så kan en funktionellt CV hjälpa till att visa upp sina erfarenheter ur en annan synvinkel. Du kan till exempel ha arbetat som butikschef vid några olika tillfällen i ditt jobbliv, och däremellan ha jobbat som konsult inom dagligvaruhandeln. Då kan det vara klokt att sortera upp butikschefsjobben och konsultjobben var för sig, för att förtydliga de olika grenarna i karriären.

Layout

Ditt CV behöver inte vara specialdesignat och spännande rent grafiskt, men det ska vara tydligt. Fokusera på att låta innehållet (dig!) fånga intresse snarare än formgivningen. Tydlighet är A och O, så att man lätt kan överskåda ditt CV och snabbt navigera i det.

Checklista

Här kommer några grundregler som är bra att checka av:

 • Låt den löpande texten vara i storlek 11 eller 12
 • Använd ett lättläst typsnitt, till exempel Times New Roman, Arial eller Helvetica
 • Skilj rubrikerna för de olika delarna (arbetslivserfarenhet, utbildning etc.) och underrubrikerna för respektive erfarenhet åt. Du kan till exempel skriva rubrikerna i ett större typsnitt och låta underrubrikerna stå med fet stil
 • Använd enkelt radavstånd
 • Gör tydliga avgränsningar mellan de olika erfarenheterna och de olika delarna (arbetslivserfarenhet, utbildning etc.), förslagsvis med en tom rad mellan.
 • Använd standardinställningar för marginalerna i över- och underkant samt på sidorna
 • Undvik färger och former om du inte är helt säker på att du får till det grafiskt
 • Ange dina kontaktuppgifter, förslagsvis i sidhuvudet uppe till höger, på båda sidorna
 • Max två sidor långt
 • Referenser lämnas på begäran
 • Ange alla erfarenheter i omvänd kronologisk ordning; den senaste erfarenheten först.

Innehåll framför form

Det är viktigare att sticka ut för innehållet än för formen. Om du inte söker ett jobb där det är viktigt att du har en grafisk talang eller förmåga så kan det vara klokt att inte krångla till det genom att försöka sticka ut med en annorlunda layout. Det enkla är allra oftast det snyggaste.

Matcha med ditt personliga brev

En god idé för att få hela din ansökan att ge ett gott intryck är att matcha det personliga brevet med ditt CV. Genom att använda samma typsnitt och låta detaljer i layouten följa med kan du med enkla medel få din ansökan att se riktigt proffsig ut. Du kan till exempel:

 • Ange dina kontaktuppgifter på samma vis
 • Använda samma typsnitt
 • Använda samma storlek på brödtext och rubriker
 • Låta eventuella grafiska element upprepas

Bild

Lägg gärna in en bild i din ansökan. En bild kan göra ansökan mer personlig och kan göra det lättare för rekryteraren att få en uppfattning av dig som person. Tänk dock på att bilden ska vara anpassad för din ansökan och av bra kvalité för att addera ett positivt värde.

Stavning och grammatik

Oavsett var du söker jobb har stavning och grammatik en stor påverkan på det allmänna intrycket. Se därför till att du inte låter stav- och grammatiska fel slinka med. Meningsbyggnaden ska vara korrekt och språket ska flyta så att läsaren inte stakar sig och behöver läsa om delar för att förstå vad du menar. För att säkerställa att du lyckas med detta finns några knep:

 • Använd rättstavningsprogrammet i din dator för både stavning och grammatik
 • Läs ditt CV högt för dig själv
 • Lämna ditt CV när du anser dig klar och läs det igen några timmar senare
 • Be någon annan läsa igenom det

Vi hjälper dig med ditt CV

Få feedback på ditt CV av en jobbexpert. Snabbt och smidigt online.