Referenstagning

När du känner att det kanske inte är bra som det låter – och vill ta reda på vad dina referenser faktiskt säger

GoMonday

Referenstagning är normalt det sista steget i en rekryteringsprocess. Målet med att ta referenser är både att bekräfta och att komplettera den bild rekryteraren fått tidigare. Genom referensen får rekryteraren också en djupare bild av dina styrkor och svagheter och en uppfattning om vilka roller du passar för.

Ibland kan det kännas som att någon av dina referenser inte är så bra som du skulle vilja. Då kan du ta hjälp av våra karriärexperter – så ringer vi och kollar. Vi pratar i cirka 20 minuter med din referensperson och ställer ett flertal frågor och följdfrågor för att säkerställa att personens uppfattningar om dig kommer fram.

Så går det till

  • 1. I samband med att du beställer en referenstagning beskriver du kort din situation, vem du vill att vi ringer och vad du förväntar dig att personen ska säga.

  • 2. Karriärexperten söker din referensperson och pratar i cirka 20 minuter. Karriärexperten sammanställer en skriftlig bedömning och ger en rekommendation kring hur referenspersonen kan eller bör användas.

  • 3. När du fått din bedömning kommer vi att skicka en utvärdering så vi får veta vad du tycker. Vill du kan du också återkomma och ställa frågor till karriärexperten.

Låter det intressant?

Den här tjänsten kan inte beställas direkt online. Ta kontakt på hello@gomonday.se så hittar vi en lösning för dig!

c