Därför ska du inte ange ålder i din jobbansökan

GoMonday

Den som är bäst lämpad för jobbet, ska också få det. Det är en lika grundläggande som självklar princip i rekrytering. Faktorer som ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning ska inte påverka urvalet. Både i offentlig sektor och i näringslivet bör meriter värderas på ett sakligt och opartiskt sätt. Tyvärr är det inte alltid så i praktiken.

Många upplever att de sitter fast i sitt jobbsökande på grund av faktorer utanför deras egen kontroll. Och en del rekryterare upplever på liknande sätt att vissa kandidater är svårare att sälja in till arbetsgivare, just på grund av kandidatens ålder. Flera undersökningar visar att diskriminering förekommer på arbetsmarknaden. Ibland är det konkret och direkt: Någon väljs medvetet bort på grund av till exempel för låg eller för hög ålder. Men vanligare är kanske en mer indirekt diskriminering: Åldern påverkar omedvetet rekryterarens helhetsbedömning. Som när en person till exempel uppfattas som oerfaren för sin ålder, eller när det finns förutfattade meningar kring hur gammal man ska vara i en viss bransch.

Så hur ska du som arbetssökande förhålla dig till det här?

Vi tycker att man ska ha en pragmatisk inställning till jobbsök. Även om det förstås egentligen inte borde spela någon roll, så finns det en poäng med att helt enkelt ta bort ålder från sin jobbansökan. Det som inte ska ha betydelse – som ålder – behöver du inte själv ge en betydelse genom att ta med. I de flesta fall går en ungefärlig ålder ändå att lista ut genom att titta på till exempel examensår eller antal års arbetslivserfarenhet. Men det finns ingen anledning att göra din ålder tydligare än så.

Upplever du att din ålder är en nackdel? Börja med att ta bort ålder och personnummer från din ansökan. Du kan också prova det här:

  • Upplever du att du är för ung: Försök att inte gå in så mycket på detaljer i din kunskap och kompetens utan lägg så gott det går tonvikt på ansvar. Fokusera på några få saker snarare än att nämna allt du kan tänka dig att jobba med. Har du några års erfarenhet: Låt inte din utbildning vara det första du pratar om, utan ta ett tydligt kliv ut i arbetslivet.
  • Upplever du att du är för gammal: Lägg extra tonvikt på vart du är på väg i yrkeslivet, vad du ser som nästa steg och varför. Lägg fokus på ditt senaste jobb istället för att gå in i detalj på allt du kan och har gjort tidigare. Visa att du är nyfiken på något nytt, vill utvecklas och har koll på de senaste verktygen och metoderna på området.