Grunderna för en effektiv jobbansökan

GoMonday

Jobbansökan

En klassisk jobbansökan består av minst två dokument: Ett personligt brev och ett CV. Lite förenklat kan man säga att ditt CV ska handla mest om dig och din historia medan ditt personliga brev ska handla mest om arbetsgivaren och framtiden. I praktiken går det förstås sällan att dra en exakt gräns mellan de här aspekterna, men det är ändå viktigt att komma ihåg skillnaden. Det allra vanligaste problemet med jobbansökningar är att de har alltför stort fokus på “jag” och “dåtid”. En framgångsrik ansökan kombinerar alltid:

 • “Jag” och “arbetsgivaren”. Beskriv vem du är samtidigt som du visar att du känner till arbetsgivaren, branschen och rollen du söker dig till.
 • “Dåtiden” och “framtiden”. Berätta om dina meriter och erfarenheter samtidigt som du visar en tydlig riktning på framtiden och vart du är på väg.

En av arbetsgivarens största utmaningar är att rekrytera rätt. Det svåra är inte att hitta till exempel en civilekonom, en kundtjänstmedarbetare eller en projektledare. Det svåra för arbetsgivaren ligger ofta i att hitta en person som dels kan jobbet, dels passar in i kulturen.

Personligt brev

Om du lägger mer energi på det personliga brevet ökar dina chanser dramatiskt. Ett personligt brev är det svåraste och viktigaste i en jobbansökan. I takt med att det finns fler och fler sökande till samma jobb, blir personliga brevet viktigare än någonsin. Brevet är det första och i många fall det enda som arbetsgivaren eller rekryteraren läser.

Skillnaderna mellan de personer som söker ett jobb är ofta väldigt små vad gäller den formella kompetensen, det vill säga vilka utbildningar man gått och vilka erfarenheter man har. Det som däremot kan skilja ut dig från andra som söker samma jobb, är till exempel dina personliga egenskaper, dina mål och dina ambitioner. Det är här det personliga brevet kommer in.

Brevet hjälper dig styra förvätningarna och redan på förhand besvara invändningar. Det är din viktigaste möjlighet att lägga fokus på det som du anser gör dig till en unik kandidat. 

När du skriver personligt brev

 • Det personliga brevet ska vara just personligt. Använd inte mallar.
 • Skippa formuleringskonsten i början. Skriv ner utan att tänka efter så mycket, så får du redigera längre fram.
 • Fastna inte i vad du tror att de vill höra. Arbetsgivare är visserligen ute efter vissa personliga egenskaper, men det räcker inte att upprepa de egenskaper du tror är bra eller som nämns i annonsen.
 • Varje ansökan ska anpassas till just den tjänst du söker och just det företag du söker jobb hos.

Framgångsfaktorerna bakom ett effektivt personligt brev

Här är de fyra viktigaste framgångsfaktorerna bakom personliga brev som leder till jobbintervju:

 • Framhäv potential. Forskning visar att potential överväger prestation. Arbetsgivaren är mer benägen att välja dig om du kan förmedla din potential än om du kan referera till tidigare prestationer. Kort sagt: “Den här personen kan vinna priser för sitt arbete” är bättre än “Den här personen har vunnit priser för sitt arbete”. I vår granskning bedömer vi hur stor del av ditt personliga brev som fokuserar på potential, framtid och passion.
 • Fokusera på arbetsgivaren. Grunden i att övertyga någon är att förstå personens behov. Visa att du förstår arbetsgivaren, branschen och jobbet du söker. Visa att du valt den här arbetsplatsen och tjänsten av en anledning – att du på djupet förstått vad det handlar om. I vår granskning tittar vi på flera faktorer som rör arbetsgivarperspektivet.
 • Redovisa resultat och skapa trovärdighet. Arbetsgivaren vill bli försäkrad om att du kommer att åstadkomma resultat. Därför tittar vi i granskningen mycket på hur du beskriver dina kompetenser, erfarenheter och egenskaper som relevanta för det aktuella jobbet du söker. Vad hade varit annorlunda om du inte varit med? Förklara hur du kunde uppnå detta, vilken kompetens eller egenskap var det som ledde dit? Är den överförbar till det arbete du söker nu?
 • Aktivt, kort och korrekt. En dåligt skriven ansökan placerar dig som sökande ofta direkt längst ner i högen. Och ett alltför långt brev blir sällan läst. Dessutom finns det ett antal faktorer i språket och upplägget som påverkar hur du uppfattas som person. Ett bra brev ska vara kort och korrekt och skrivet med aktivt språk.

CV

I ditt CV beskriver du din bakgrund, vad du gjort tidigare: erfarenheter och utbildningar. Här är det viktigt att du inte bara anger titlar och årtal, utan förklarar och sätter dina erfarenheter och utbildningar i ett sammanhang. Om du dessutom kan ange några av dina personliga egenskaper är det ännu bättre.

Till skillnad från ditt personliga brev, ska ditt CV ha mer fokus på dig själv och din historik. Men det är samtidigt viktigt att varje del i ett CV är relevant för den tjänst du söker just nu.

När du skriver CV

 • Anpassa varje merit i ditt CV efter det jobb du söker just nu.
 • Plocka inte formuleringar direkt från arbetsbeskrivningar eller platsannonser, utan beskriv istället med egna ord.
 • Tänk på att ett CV lätt blir generisk, det vill säga en stor del av innehållet är detsamma som i alla andra CV. Det undviker du genom att vara specifik och personlig i dina förklaringar.
 • Kom ihåg att ett CV är en färskvara. På samma sätt som man besiktar bilen en gång om året bör man se över sitt CV.

Framgångsfaktorerna bakom ett effektivt CV

Här är de fyra viktigaste framgångsfaktorerna i alla CV som leder till jobbintervju:

 1. Redovisa resultat och skapa trovärdighet. Ett CV handlar i stor utsträckning om att bekräfta sin kompetens. Det är därför mycket viktigt att redovisa de resultat man uppnått.
 2. Rikta och var relevant. I ett effektivt CV är varje del relevant för det aktuella jobbet och den aktuella arbetsgivaren. Det kräver att ditt CV har en tydlig röd linje och att alla delar pekar i samma riktning.
 3. Översiktligt och korrekt. Ditt CV ska ge arbetsgivaren en snabb översikt över dina erfarenheter och meriter. Det ska vara korrekt skrivet, kort och koncist. Det finns även ett antal faktorer i språk och upplägget som påverkar hur du uppfattas som person.

Vi kan hjälpa dig mer om du vill vara säker på att lyckas

Vi har tagit fram en metod för att träffsäkert och snabbt identifiera de viktigaste förbättringsbehoven i din jobbansökan. Metoden utgår från hundratals olika kriterier, baserade på vetenskaplig forskning och samlade erfarenheter från arbetsgivare, rekryterare, headhunters och karriärrådgivare. Om du vill ha ytterligare hjälp med ditt CV eller ditt personliga brev så finns vi här.