Artikel

Därför är inledningen så viktig i ditt CV

Varför inledningen är så viktig i CV

Ditt CV handlar om att ge en trovärdig bild av dina meriter. Fokus är utbildning och erfarenheter – men det räcker inte. Ett CV kan nästan alltid bli effektivare med en stark inledning. Inledningen kan bestå till exempel av en sammanfattning av din kompetensprofil, ett karriärmål, en kort beskrivning av dina viktigaste personliga egenskaper, eller bara en enkel och betydelsebärande rubrik.

  1. Inledningen är den enda delen av din CV som kan ha ett framtidsfokus. Ett CV ska fokusera på din bakgrund och dina meriter. Men en stark inledning hjälper till att ge ett sammanhang åt dina tidigare erfarenheter och visar vad du har för avsikt att göra framöver. När man läser ditt CV ska man direkt känna att det jobb du söker nu är ett naturligt nästa steg för dig. Inledningen hjälper till att koppla dina meriter till framtiden.
  2. Inledningen är ett sätt att addera personlighet till ett i övrigt ganska strikt och formellt dokument. Den hjälper till att ge en bild av människan som finns bakom meriterna. Och det är viktigt! Det är väldigt sällan en rekrytering avgörs enkom på de formella meriterna; personlighet spelar en mycket stor roll i rekryteringsprocessen. Att hinta om vem personen bakom en jobbansökan är, kan bidra till att skapa intresse och nyfikenhet hos läsaren. Så våga prova att lägga till något om vad du tror på, vart du är på väg i livet, en utmaning du ser, eller till och med något udda intresse. Håll det mycket kort och gör det relevant genom att knyta ihop det med dina meriter.
  3. Inledningen hjälper läsaren att tolka ditt CV. Med en inledning kan du addera sammanhang till dina erfarenheter och din utbildning. Du kan hjälpa läsaren att förstå dina meriter bättre och undvika felaktiga slutsatser. Har du till exempel haft många olika jobb kan inledningen hjälpa till att ge en tydligare röd linje åt din ansökan: “projektledare med fokus på detaljhandel”. Har du gjort en oväntad förändring i din karriär, kan du lyfta fram det i inledningen för att bemöta en rekryterares invändningar redan innan de uppstår: “efter 10 år som projektledare inom detaljhandeln har jag gått mer och mer mot chefsroller i andra branscher”.
  4. Inledningen hjälper dig att träffa rätt. Med en bra inledning blir du mer intressant för rätt jobb och får ett “filter” mot de jobb som du ändå inte vill ha. Har du till exempel en bakgrund som redovisningskonsult sedan 8 år tillbaka och dessutom ett fokus på IT-bolag, så kan du vara en mycket intressant kandidat för ett nytt liknande jobb. Om det du vill nu är att gå i en annan riktning, så kan inledningen hjälpa dig att nå dit och samtidigt hjälpa dig slippa erbjudanden om jobb du inte längre vill ha.

Läs igenom ditt CV och ställ dig den här frågan

Ger mitt CV en bild av vart jag är på väg, eller håller den mig fast i vad jag redan gjort och det som redan är ett avslutat kapitel? Ger jag en övergripande bild av vart jag är på väg karriärmässigt?