Artikel

Därför ska du jobba gratis – eller inte

Jobba utan lön?

Ska man kategoriskt säga nej till erbjudanden om att jobba gratis? Det finns inget entydigt svar på frågan. Allt beror på vad du kan få ut att arbetet, förutom pengar.

Ibland dyker det upp annonser på sociala medier om gratisjobb. Företaget kanske lockar med att du på så vis får in en fot på arbetsmarknaden och skaffar dig erfarenhet och meriter.

I Sverige finns en mer eller mindre generell uppfattning att man inte ska jobba utan lön, för att inte riskera att bli utnyttjad. I andra länder, som USA och Frankrike, är det däremot mycket vanligt att man i början av sitt jobbliv tar oavlönade jobb.

Mycket handlar om inställning. Om du är egenföretagare är det mer eller mindre självklart att du gör mycket gratisjobb, inte minst när du drar igång din verksamhet. Du investerar helt enkelt i dig själv och din egen utveckling. På samma sätt kan du se på ett erbjudande om att jobba gratis.

Ska man då i vissa fall verkligen arbeta helt gratis? Nej, man ska aldrig jobba utan att få något i gengäld. Däremot bör du tänka på att pengar inte är den enda valutan – det gäller helt enkelt att se till att det du gör värdesätts och att du själv får ut något av det.

Det kan handla om att få värdefulla referenser, börja skapa sig ett renommé, bygga upp en portfolio. Saker som inte kan köpas för pengar, men som kan hjälpa dig vidare till ett avlönat jobb i den bransch du vill verka inom.

Och om du ska jobba gratis är det dessutom om möjligt ännu viktigare att du gör något som du verkligen tycker är spännande och är intresserad av. Tar du ett gratisjobb inom en bransch du egentligen inte drömmer om riskerar du bara att få erfarenheter och referenser som därefter leder dig åt fel håll.

Men för att hitta ett gratisjobb som faktiskt ger dig något och som inte försätter dig i ett läge där du blir utnyttjad finns det flera saker att tänka igenom.

Vem är arbetsgivaren?

Företag har olika skäl till att erbjuda obetalt arbete. För en del större bolag kan det säkert handla om att man på det här viset sänker lönekostnaderna en aning, men många har ett gediget intresse av att hjälpa människor in i en bransch eller ett yrke. Lägger företaget några timmars handledning i veckan på dig motsvarar det i princip den lön du skulle fått. Det finns även bolag som använder gratisjobb som sin huvudsakliga rekryteringsmodell.

Arbetsgivarna skulle i det här sammanhanget kunna delas upp i fyra kategorier:

  • De stora bolagen. Att ha arbetat på ett stort bolag, med ett starkt och välkänt varumärke, är en extremt bra merit.
  • De anonyma. Bolag som i princip är okända för de flesta smäller inte lika högt rent meritmässigt, men du kan ändå lära dig väldigt mycket. Därför kan det vara värt att jobba gratis hos ett sådant företag i alla fall.
  • De oproffsiga. Det finns så klart även dåliga arbetsgivare, som inte ger det stöd och den handledning som behövs för att du som ny och oerfaren ska kunna sköta ditt jobb och utvecklas. 
  • De hänsynslösa. Och sist men inte minst finns de skrupellösa, de som satt i system att ständigt ha ett par, tre gratisjobbare enbart för att sänka kostnaderna. Kan många gånger handla om rutinartade och lågkvalificerade yrken där en gratisanställning inte kommer att ge dig några eftertraktade meriter.

Var tydlig – ställ krav

Innan du tackar jag till att jobba gratis är det viktigt att du har ett ordentligt samtal med din potentiella arbetsgivare. Det är viktigt att det från början står klart vad du förväntar dig och vad arbetsgivaren är villig att ge dig. Tänk på det som en löneförhandling. Även om ett sådant samtal kan kännas obekvämt är det inget som försvagar din position – tvärt om. Du visar att du har koll och att du är seriös. Uppfattas det som negativt är företaget förmodligen fel plats för dig.

  • Syfte. Gör klart för arbetsgivaren att du tar jobbet för att du vill skaffa dig erfarenhet och meriter.
  • Förutsättningar. Se till att få tydliga svar på vad som förväntas av dig och vad som ingår i din roll. Ta reda på vilka villkoren är: Vilka arbetstider gäller? Hur långt sträcker sig tjänsten i tid? Säkerställ att du får en handledare och att du kommer att få arbetsuppgifter där du får ta ansvar och kan utvecklas.
  • Referenser. Om det är värdefulla referenser du är ute efter – var tydlig med det. Helst bör du få svart på vitt att du kommer att få en rekommendation vid anställningstidens slut.
  • Andra referenser. Har andra personer arbetat gratis på företaget tidigare och kan berätta hur det var? Be att få kontaktuppgifter till dem.
  • Betalning, trots allt. Diskutera eventuellt om det ändå går att få någon, liten ersättning, så att du inte jobbar helt gratis. Istället för en månadslön kanske du kan förhandla dig fram till en projektanställning med ett lågt arvode.

Tips! Innan du tackar ja kan det även vara en god idé att kolla upp företagets ekonomi, om det rör sig om ett mindre bolag. Om det inte går särskilt bra för företaget är risken större att du enbart kommer att utnyttjas som gratis arbetskraft.

Inställning

En del kanske tänker att de inte behöver känna någon större press på sitt gratisjobb eftersom de faktiskt inte får betalt. Men om du ger dig in i något måste du se till att göra bra ifrån dig. Kanske är det till och med är ännu viktigare när den enda lön du kommer att få är just rekommendationer och referenser som kan ta dig vidare till nästa jobb. ”Erik har varit här i tre månader och skött sig bra” eller ”Erik överträffade våra förväntningar på alla punkter” – vilket omdöme vill du få med dig?

Var aktiv

När det gäller gratisjobb handlar det inte bara om att nappa på erbjudandens som dyker upp. Precis som en egenföretagare ständigt söker upp nya, potentiella kunder kan du också själv kontakta företag som intresserar dig.

Att ta emot en ny och oerfaren medarbetare, även oavlönad, kräver dock en hel del investeringar i form av tid och energi från arbetsgivarens sida om denne är seriös. Därför är det inte säkert att du får ett ja, även om du inte kräver någon lön. Det innebär också att du inte heller ska ta det personligt om du får ett negativt svar.