Artikel

Så är det att vara chef – är det rätt för dig?

För- och nackdelar med att vara chef

Kanske du fått en förfrågan om att klättra i hierarkin eller själv går och funderar på att söka ett första chefsjobb. Innan du tar steget – tänk igenom ordentligt vad det innebär att vara chef.

Visst känns det smickrande att bli tillfrågad. Och visst finns det mycket som lockar i chefskapet. Men det tål att påpekas: att vara chef är inte rätt för alla. Många som söker sig till chefsposter lockas kanske lite väl mycket av de ytliga faktorerna: titeln, lönen, förmånerna, prestigen. Självfallet är det inte några oviktiga delar, men om det är det enda i chefskapet som lockar dig kommer du troligen inte att bli någon bra chef och du kommer inte heller att må särskilt bra.

Att gå från att vara medarbetare till att bli chef innebär flera stora förändringar. Mycket kan naturligtvis variera från organisation till organisation, men vissa faktorer är gemensamma för chefsrollen:

1. Att vara chef och att delegera

Som chef kommer du kanske att fortsätta med en del av de arbetsuppgifter som du utför redan i dag, men mycket handlar om att få saker och ting gjorda av andra. För en del kan det vara svårt att släppa arbetsuppgifter och faktiskt låta andra göra jobbet. Att delegera arbetet är också en kompetens i sig: du måste till exempel få folk att förstå vad de ska göra, kunna motivera dem och få dem att känna sig trygga med att söka hjälp när de behöver.

2. Förändrade arbetsuppgifter

Innan du bestämmer dig – gör ett tårtdiagram. I diagrammet delar du upp dina nuvarande arbetsuppgifter i olika tårtbitar. Idag har du kanske ett jobb där du ägnar en fjärdedel av din tid till administration och tillbringar en fjärdedel i telefon. Resten av tiden arbetar du med dokumentation. Fundera över hur diagrammet förändras om du blir chef. Vad blir det mer av och vad blir det mindre av? Vilka arbetsuppgifter försvinner och vilka kommer till? Hur ställer du dig till de här förändringarna?

3. Kompetens

Det är troligen din kompetens som gjort att du blivit tillfrågad om du vill bli chef. Men chefskapet innebär också att du behöver kompetenser som du inte haft tillfälle eller behov av att utveckla tidigare. Du kommer också att behöva bredda dig utanför din kärnkompetens. Det kan till exempel handla om områden som ekonomi, juridik, administration och personalfrågor. Som chef behöver du inte vara expert på allt, men du ska ha förmåga att sätta dig in i ämnen utanför din egen expertis. Det är trots allt du som ska fatta besluten och kunna stå för dem.

4. Att vara chef och att ta ansvar

En stor del av chefskapet handlar om att få ansvar – och att ta det. Det finns sidor i chefskapet som du inte kommer ifrån: du ska sätta löner och möta människor som blir besvikna. Du kommer att ha medarbetare som du upplever underpresterar och som du måste få att prestera bättre. Du kanske kommer att stå inför nedskärningar som innebär att du måste dra ner på budget, personal eller kvalitet. Du kommer att hantera konflikter mellan medarbetare eller mellan dig själv och medarbetare.

En del beslut kommer att vara väldigt svåra att fatta. Du kanske blir tvungen att fatta beslut trots ett bristande underlag och leva med den risk som det innebär. I andra fall kan det handla om intressekonflikter där olika parter har olika uppfattning. Men det blir du som till slut måste sätta ner foten. Det är ju därför du har högre lön än de andra.

Medarbetare kommer också att vända sig till dig för stöd och vägledning. Att vara den som andra människor vänder sig till upplever nog de flesta som något positivt. Men det finns en baksida också: du kanske inte har något svar på frågan eller ger ett svar som personen inte alls uppskattar eller har förväntat sig.

Att ha chefsansvar leder också till ett visst mått av ensamhet. Det är du, ensam, som måste fatta besluten.

5. Plats i det sociala

Du har varit en del av kollegiet, suttit i fikarummet och pratat om livet, planerat AW med de andra. Plötsligt blir du inte inbjuden lägre och i fikarummet tystnar sorlet när du går förbi. Och det kommer att pratas om dig – oavsett om det är positivt eller negativt. För många blir det här en chock, även för dem som faktiskt reflekterat över hur det kommer att bli att vara chef över sina forna kollegor. Oavsett vilken attityd du själv har gentemot dina medarbetare kommer etiketten ”chef” ändå att påverka andras uppfattning om dig, vare sig du vill eller inte.

6. Lojalitet

Många som söker chefstjänster lockas av att äntligen få vara sin egen chef och själv kunna fatta alla beslut. Men så kommer det tyvärr inte att bli. Det finns alltid en chef över dig. Kanske finns det också en annan chef på samma nivå som du som konkurrerar om samma resurser. På sätt och vis blir du som chef mer klämd än du varit tidigare. Din position som chef gör också att din lojalitet gentemot den högsta ledningen ökar. Som medarbetare har du kunnat säga ditt hjärtas mening om de beslut som fattas, men som chef förväntas du vara mer lojal mot organisationen än tidigare. Du måste stå för den linje som företaget har, även om du personligen inte står för den till hundra procent.

Innan du tackar ja till erbjudandet

Eller innan du skickar in din ansökan, reflektera en god stund över följande frågor:

  • Vad i chefskapet är det som lockar dig? Är det ansvar och vad menar du i så fall med ansvar? Är det lönen som lockar? Är det ledarskapet och vad lägger du i det? Är det makt som lockar och hur definierar du makt?
  • Vilka för- och nackdelar ser du med att bli chef? Vilka delar kommer du att tycka är givande och intressanta? Kan du stå ut med delarna som intresserar dig mindre?
  • Hur är en bra chef för dig? Tror du att du har samma bild som andra i organisationen? Hur beskriver du din ledarstil?
  • Vad behöver du lära dig mer om? Vad behöver du förändra hos dig själv innan du blir chef?

Tycker du att frågorna är jobbiga? Det är de. Svaren på dem kommer dock inte bara att bringa dig större klarhet, de kommer också att hjälpa dig att få det eftertraktade jobbet: du kan vara säker på att de här frågorna dyker upp under rekryteringsprocessen. 

Vågar man tacka nej?

Att inte ta ett erbjudande om en chefstjänst kan vara oerhört svårt. Den hierarkiska vägen är dock bara en av flera tänkbara vägar för att utvecklas på jobbet. För en annan person kanske det passar bättre att specialisera sig medan en tredje satsar på att bygga ut sin kompetens genom att bredda sig. Någon kanske har en mer långsiktig utvecklingsstil och strävar mer efter trygghet.

Att tacka nej till ett chefsjobb behöver inte heller betyda att man tackar nej till att bli chef för all framtid: kanske du känner att du vill skaffa dig mer erfarenhet först, kanske din nuvarande familjesituation är svår att kombinera med en chefsroll, kanske just den här typen av chefsjobb inte passar dig.

Samtidigt ligger det i chefskapets natur att klara av att prioritera och fatta beslut: din förmåga att tacka nej kanske faktiskt är ett tecken på att du besitter en hel del goda chefsegenskaper.

Dessutom är det alltid bra att vara nyfiken och prova nya saker. Om du tar det där chefsjobbet kommer det att vara enormt lärorik, oavsett hur det går. Skulle du inse att det inte är rätt för dig har du ändå skaffat dig många erfarenheter och ny kompetens som du kommer att få stor nytta av. Och glöm inte heller att inget chefsjobb är det andra likt.