Skaffa ett jobb i Sverige – för dig som är expat

GoMonday

Read this article in English

Jobba i Sverige

Små företag, platta organisationer och inte alltid särskilt formella rekryteringsprocesser… Den svenska arbetsmarknaden skiljer sig ganska väsentligt från den i många andra länder.

Du kanske har följt med din partner som fått ett attraktivt jobberbjudande i Sverige. Nu sitter du i ditt nya hemland och funderar över vad du själv ska ägna dig åt de kommande åren: Vad vill jag jobba med? Hur hittar jag lediga tjänster och vilken är vägen till anställning?

Innan du börjar sökandet är den en hel del som du behöver veta om den svenska arbetsmarknaden, för att på så sätt öka dina chanser till en anställning. Kulturen som råder på den svenska arbetsmarknaden är på många sätt annorlunda jämfört med den i många andra länder.

Ditt nästa steg i jobblivet

Prata med en jobbexpert för personlig rådgivning

 • Små organisationer. I Sverige är många anställda i små och mycket små företag. Över 45% är anställda i företag med färre än 50 anställda. Ungefär 65% är anställda i företag med färre än 250 anställda. Och eftersom Sverige är ett förhållandevis litet land är de stora organisationerna inte heller särskilt stora, med internationella mått mätt. Det är dessutom bara de största organisationerna som finns representerade på arbetsmässor och som annonserar om lediga jobb – därför är det bara en bråkdel av arbetsmarknaden som du kommer i kontakt med via den typen av kanaler. Sju av tio jobb annonseras inte ut på traditionellt vis och därför behöver du välja andra vägar för att öka dina chanser. Använd de kontakter du har, men sök även upp organisationer som du är intresserad av.
 • Informella rekryteringsprocesser. Eftersom de flesta organisationer är små är rekryteringsprocessen också betydligt mindre formaliserad än i många andra länder och följer inte alltid uppsatta rutiner. Det behöver dock inte betyda att företaget är oseriöst – kanske har det gått tre år sedan man senast nyanställde och därför har man inga egentliga rutiner och inte heller särskilt mycket erfarenhet vad gäller rekryteringsprocesser.
 • Välutbildad befolkning. En väldigt hög andel av svenskarna är högutbildade. Konsekvensen blir att det inte räcker att vara högutbildad och ha fina meriter för att bli anställd. Du måste också sticka ut på något vis och visa vad som gör dig unik – som person eller genom dina specifika kompetenser.
 • Platt organisation. Svensk arbetsmarknad är inte hierarkisk. Undvik därför att visa alltför hög respekt för personer bara för att de har högre befattningar än du själv. Många som kommer utifrån känner ett kulturellt eller socialt motstånd att släppa på konvenansen i det här sammanhanget, men om du inte gör det riskerar du faktiskt att uppfattas som udda. Den platta organisationsform som kännetecknar svenska företag gör också att du kan ta kontakt direkt med ett företags VD, till exempel via Linkedin. Du kanske inte får något svar, eller blir hänvisad vidare, men ditt kontaktförsök är inte något som tas illa upp utan är i själva verket något helt normalt.
 • Trivsel viktigt. På svenska arbetsplatser strävar man efter att ha arbetsgrupper som fungerar socialt – man vill helt enkelt ha det trevligt och mysigt på jobbet. Att inta en helt affärsmässig attityd och fullständigt gå in i arbetsrollen på jobbet är därför ovanligt. Det är till exempel inte en god idé att varje dag hoppa över den gemensamma fikapausen, även om man tycker det känns improduktivt att sätta sig och dricka kaffe. Du ska inte heller bli förvånad om en kollega tar med sig hunden till jobbet någon dag eller om ett skolledigt barn dyker upp vid tillfälle. Tänk på det även i rekryteringsprocessen – släpp lite på det formella och var mer avslappnad och naturlig.
 • Skryt en dödssynd. Nej, svenskar trycker inte ner sig själva – men skryter inte heller. Att skryta om sig själv är en dödssynd. I Sverige har man en betydligt mer anspråkslös framtoning än i många andra länder. Om man till exempel jämför en svensk och en amerikansk jobbansökan är skillnaden milsvid. I USA är det naturligt att framhäva sig själv och berätta om allt fantastiskt man åstadkommit, något som i Sverige uppfattas som skrytsamt. I andra länder, i till exempel östra Europa, framhäver man istället sig själv genom name dropping: ”I went to the honorable college of…”, ”I studied with the famous professor…”. För en svensk arbetsgivare är det här helt ointressant information. Hen kommer snarare att undra om du inte har något eget att komma med, eftersom du lyfter fram andra än dig själv.
 • Initiativ en norm. I Sverige framhäver man istället sig själv genom att komma med förslag och visa initiativkraft. Till skillnad från många andra länder, som till exempel Frankrike, där det till och med kan uppfattas som illojalt att komma med egna initiativ, är det något som förväntas av dig på en svensk arbetsplats. Om du inte visar vad du själv tycker eller vill utan bara försöker passa in kommer du inte att passa in.
 • Personligt – men inte privat. I Sverige är man väldigt personlig men inte alltid så privat. Det är något att ha i åtanke också när du söker jobb. Du behöver prata om dig själv, vad du drivs av och vad du är intresserad av. Däremot behöver du inte berätta om din familj i din jobbansökan. Om du berättar vad din partner jobbar med eller vad dina barn heter och hur gamla de är kommer den informationen snarast att uppfattas som ovidkommande och därmed också som lite märklig.
 • Frågor naturligt. Det är alltid okej att fråga i Sverige. Inte minst under en rekryteringsprocess. Detta gäller inte bara under själva anställningsintervjun – ring gärna och ställ frågor innan, även innan du ens sökt ett jobb. Det är inte heller något märkligt om du föreslår en fika med någon på ett företag som du är intresserad av. Du kommer inte att uppfattas som okunnig eller uppstudsig – utan tvärt om som vetgirig och seriöst intresserad.
 • Referenser informella. Vad gäller referenstagning är det ofta betydligt mer formaliserat i många andra länder än det är i Sverige. I USA till exempel kan den som lämnar en referens riskera att bli stämd på grund av referensens innehåll. I Sverige kan en referensperson i princip säga vad som helst, det finns inget juridiskt ramverk kring referenser.
 • Kollektivavtal. I Sverige existerar inga lagstadgade minimilöner. I princip avgör du och din arbetsgivare själva vad som ska gälla. Samtidigt har vi i Sverige en väldigt stark fackföreningsrörelse, närmare 70 procent av alla tjänstemän är anslutna. Många arbetsplatser är därför knutna till kollektivavtal, som man slutit med de olika fackförbunden. Kollektivavtalen har en väldigt stor betydelse och när du förhandlar med din arbetsgivare förhandlar du samtidigt i förhållande till det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Det innebär att mycket är reglerat, men att det samtidigt finns ett förhandlingsutrymme.

Öka dina chanser att komma på jobbintervju