När du nått dina drömmar – men ändå inte nöjd

GoMonday

Vad gör du när du nått dina mål?

Många som nått sina uppsatta mål blir förvånade över känslan av tomhet som infinner sig. Kanske också en känsla av skam – man borde ju vara nöjd när man nått så långt! Då kan det vara dags att omvärdera sitt jobbliv.

Tänk dig själv att du står på toppen av ett riktigt högt berg. I flera månader, kanske till och med år, har du planerat och förberett bergsbestigningen: sparat pengar till resan, tränat hårt, skaffat utrustning. Men när du står där och njuter av utsikten känns det samtidigt så tomt. Vad ska du göra nu när du har nått ditt mål? Det enda som återstår är ju att klättra ner igen.

Samma sak kan inträffa i jobblivet. Du har jobbat målmedvetet och ambitiöst, blivit befordrad och nått det uppsatta målet. Ändå är det något som känns fel. Du är helt enkelt inte nöjd, trots att du fått det du önskat dig.

Här är fyra olika anledningar…

…som kan beskriva varför du hamnat där du hamnat och varför du känner dig missnöjd även fast du borde vara nöjd:

  • Tillfälligheter spelar roll. Om du hamnar i den här situationen kan det vara värt att fundera över om det verkligen är dina egna drömmar du uppnått. Ibland “klättrar man i karriären” på grund av tillfälligheter: du kanske fått en möjlighet som du helt enkelt inte kunnat säga nej till. Det är djupt mänskligt att känna sig smickrad och tillfredsställd när man blir erbjuden något som många drömmer om. Till en början trivs du också, du lär dig hela tiden nya saker och växer med uppgiften. Men en dag tar det stopp. Du sitter på toppen och tittar ut och känner dig inte lika stimulerad och entusiastisk längre. Reflektera över om det här verkligen var det du ville och drömde om, var ärlig mot dig själv.
  • Andras förväntningar. Det kan också vara så att du försöker leva upp till andras förväntningar – dina föräldrars, dina vänners, din chefs. Fundera över vad som är framgång för dig och vems definition av framgång det egentligen är du lever och arbetar utifrån. Drivs du av att göra karriär, hjälpa människor, bli expert på ett snävt område eller starta nya galna projekt? Vi drivs av olika saker och utvecklas på olika, läs mer om din utvecklingsstil  här.
  • Distans till kärnverksamheten. Något som också är vanligt när du “klättrar i karriären” och får större och större ansvar är att du kommer längre och längre ifrån själva hantverket, det som du ursprungligen tyckte var roligt och som fick dig att från första början söka dig till en viss bransch.
  • Större ansvar men mindre stimulans. Ju högre upp i hierarkin du klättrar får du större ansvar och lägger ner mer tid på jobbet, utan att för den skull fortsätta utvecklas och lära nytt. Det är också något som gör att situationen kan upplevas som djupt otillfredsställande.

Våga börja om

Men oavsett om det är ditt eget uppsatta mål du uppnått eller någon annans är känslan av tomhet vanlig. Det var ju själva utvecklingen och växandet du strävade efter och som gjorde dig tillfredsställd, inte positionen i sig. Och när du liksom bergsbestigaren står på toppen återstår bara att släppa det du uppnått, ge upp din position och gå ner igen – något som kan upplevas som extremt skräckfyllt.

Att börja om på nytt kan även vara svårt av en annan anledning. Om man engagerar sig mycket i sitt jobb är det också lätt att man identifierar sig med sitt arbete. Om man då byter bransch eller yrkesroll – vem är man då?

Nästa steg blir att se ut en ny topp att bestiga. I jobblivet kan det handla om att byta arbetsplats, byta arbetsuppgifter eller rent av byta bransch.

Fundera då först över vad det är för nya mål du sätter upp för dig själv. Viktigt är att skilja på kvalitet och kvantitet. Om du i dag har personalansvar för tio anställda är det ganska poänglöst att ha som målsättning att inom tre år vara chef för 30 anställda. Jobbet kommer att vara detsamma, det kommer bara att ta mer av din tid och du kommer att känna dig lika missnöjd. Då kan det vara bättre att till exempel ge dig in i en ny bransch.

Liksom bergsbestigaren ska du kanske också fundera över vilka toppar det är du siktar på. Visst är det häftigt att bestiga de allra högsta topparna, de som alla känner till och imponeras av. Men när du väl varit där kanske du istället ska sikta på de mindre iögonfallande, men tekniskt svåraste topparna. Då får du en större utmaning, mer stimulans och kommer också att känna en större tillfredsställelse.

Hur vågar jag börja om på nytt?

Ta hjälp av en jobbexpert för att lista ut ditt nästa steg i jobblivet