Så hanterar du luckor i ditt CV

GoMonday

Vänd luckorna i ditt CV till en fördel

De allra flesta har någon gång under sitt yrkesliv gjort något annat än arbetat. Luckor i ett CV kan skapa problem när man söker jobb, men det går alltid att minimera skadan. I vissa fall kan man till och med vända luckorna till sin fördel.

Om du ska gå ut och äta – väljer du att sätta dig på en folktom restaurang eller på en med bara några få lediga bord? Förmodligen det sistnämnda. En tom restaurang gör de flesta osäkra: Varför vill ingen gå dit? Är maten dålig? Eller är personalen otrevlig? Samma sak gäller luckor i ett CV. En lucka i ett CV är en period när det är lite oklart vad du egentligen gjort. Ofta är det egentligen ingenting som har någon större betydelse för vem du är eller för vad du kan prestera – men hos en rekryterare eller potentiell arbetsgivare kan det ändå skapa en viss oro.

Arbetsgivaren vill ha trygghet och hitta en person som går att lita på, som är stabil. Då kan en lucka i ditt CV vara ett tecken på att du kanske är fel person, eller åtminstone uppfattas så. Du kan framstå som ett mindre tryggt val jämfört med andra sökande.


Få feedback på ditt CV av en jobbexpert

Olika luckor är olika problematiska

I takt med att allt fler har tillfälliga anställningar av olika slag har det blivit allt vanligare med luckor. Allra vanligast är det under de första åren på arbetsmarknaden. De flesta som tar examen har åtminstone några månader hit eller dit när de går utan jobb. Med det sagt finns det ändå luckor av olika slag. Vissa kan vara helt frivilliga: Du har varit föräldraledig, pluggat under en period, kanske rest, tagit ett sabbatsår eller sagt upp dig på eget initiativ. De frivilliga luckorna är lättast att hantera – du kan ju förklara varför du gjort ett visst val. Och att vara föräldraledig är något så naturligt och förväntat att det för det mesta är helt oproblematiskt.

Lite svårare är det med de ofrivilliga luckorna. Du har kanske fått sparken, blivit arbetslös på grund av nedskärningar eller inte lyckats få ett nytt jobb sedan du själv sagt upp dig. I andra fall kan det handla om att du varit långtidssjukskriven, kanske varit på rehab för att komma tillrätta med missbruksproblem eller suttit i fängelse.

Dölja eller förklara?

I de flesta fall är det bästa att försöka hitta så bra förklaringar som möjligt till luckorna – att försöka dölja dem fungerar oftast inte särskilt bra. Det finns även knep som gör luckorna i ditt CV mindre iögonfallande.

  • Skriv vad du har gjort. Väldigt många lämnar en lucka i sitt CV istället för att till exempel skriva ut att de varit föräldralediga. Om du har jobbat på samma arbetsplats i fem, sex år och varit föräldraledig under den tiden behöver du inte nödvändigtvis skriva ut det. Men har du varit anställd en kortare period eller varit föräldraledig mellan två jobb är det bra att skriva ut.
  • Plocka bort en period. Om luckan ligger långt tillbaka i tiden är den förmodligen inte särskilt viktig längre. Om den ändå känns viktig – börja eventuellt ditt CV efter luckan eller ta bort lite andra poster runt omkring den, så att ditt CV för den aktuella perioden inte blir lika detaljerad.
  • Gör ett tematiskt CV. Ett sätt att maskera luckor i ditt CV kan vara att bygga upp det tematiskt. Istället för att börja med din senaste anställning eller ditt senaste uppdrag och sedan arbeta dig bakåt i tiden kan du konstruera ditt CV utifrån olika teman. Du kanske har arbetat i ett par, tre olika branscher och kan bygga upp ditt CV utifrån det istället. Ett annat tema kan vara de olika yrkesroller du haft, till exempel som kommunikatör och projektledare. Ett tredje tema kan vara olika former av kompetens som du besitter. På det här viset blir dina luckor helt enkelt inte lika synliga. Ett tematiskt CV kan bli otroligt starkt, men det finns ändå en hake med metoden: de flesta rekryterare vet att det här är en metod som brukar rekommenderas till dem som har luckor i sitt CV.
  • Baka ihop flera jobb. Om du haft en period med flera, ganska korta anställningar med små luckor emellan, kan du sätta samman dem till en enda post i ditt CV. Skriv till exempel ”Tjänster inom reklam och marknadsföring ” och berätta vilka befattningar du hade och nämn några av företagen som du arbetade hos.

Vänd nackdelar till din fördel

I ett CV ska det framgå vilka uppgifter du haft, vilket ansvar du tagit och vilka resultat du uppnått på de tjänster du haft. Det är något du även kan få fram när det gäller eventuella luckor. I bästa fall kan du lyckas ge en förklaring som visar din personlighet eller till och med stärker din kandidatur. Din beskrivning av eventuella luckor är därför viktig. Även ofrivilliga luckor, perioder som du upplever som negativa, har oftast fört med sig någonting som är positivt. Fokusera på det! Om du varit arbetslös har du kanske passat på att läsa en kurs eller engagerat dig ideellt i den lokala idrottsföreningen och då kan det vara läge att berätta det – det kan ju visa att du är initiativrik och gärna vill förkovra dig.

En lång lucka på grund av utbrändhet kan till exempel beskrivas så här: ”Året var tufft, men ändå ett av mina mest givande år. Jag jobbade mycket med mig själv och lärde mig att prioritera bättre.” Om du sagt upp dig från ett tidigare jobb ska du naturligtvis inte skriva att det berodde på att du hamnade i konflikt med chefen. Leta istället efter formuleringar som kan stärka bilden av dig själv. Kanske valde du att sluta för att du vill utmana dig själv inom ett nytt område? Eller kanske ville du skapa större utrymme för att utveckla din kompetens fullt ut?

I riktigt allvarliga fall, som till exempel en längre fängelsevistelse, är det naturligtvis svårt att vända det till något positivt. En sådan lucka kommer helt klart att få konsekvenser för ditt fortsatta jobbliv. Och oavsett vilken typ av negativ situation du befunnit sig i kan du ändå försöka förklara att du till exempel blivit en erfarenhet rikare eller kommit till bättre insikt om vad du prioriterar i livet och så vidare. Det bästa är ändå att ta tjuren vid hornen och vara ärlig.

Oavsett vilken typ av luckor det handlar om och oavsett om du väljer att maskera eller försöka förklara dem måste du vara beredd på att få frågor kring dem om du skulle bli kallad till anställningsintervju. Då är det bra att du gått igenom och analyserat luckorna när du gjort ditt CV – på så vis kommer du att vara väl förberedd på eventuella frågor.


Låt oss hjälpa dig - vi kan det här!

Få feedback på ditt CV inom 24 timmar