Vår metod för ett bättre jobbliv

Så här hjälper vi dig

GO-metoden

Det finns forskning om hur man når fram med sin kompetens för att få nya jobb eller uppdrag och hur man ser till att visa upp sig själv för att skapa intresse och möjligheter. Det finns också forskning på flera närliggande områden, som psykologi, retorik och försäljning. Vi har gått igenom åratal av forskning, pratat med en mängd experter och identifierat de faktorer som gör att andra människor vill jobba med dig och som gör att du blir kontaktad eller att din ansökan eller projektbeskrivning går vidare.

Tre byggstenar

1

Kompetens

Visa vad du kan. Det här handlar om att visa vad du kan åstadkomma, vad du kan bidra med, hur du jobbar och vilka resultat du kan uppnå.
2

Vilja

Visa vad du vill. Här handlar det om att ge en bild av vad som driver dig, vad som intresserar dig, vad du värderar och vad som är viktigt för dig.
3

Kontext

Beskriv vilket sammanhang du funkar bäst i. Vilket sammanhang vi är i, har mycket stor påverkan på hur vi presterar och hur vi mår. Här handlar det om att visa vilka människor du vill jobba med, hur och var du vill jobba.

En cirkulär process

Utveckling anses ofta vara linjär och klassisk karriärvägledning utgår oftast från ett linjärt synsätt där både våra preferenser och omvärlden antas vara fasta. Man sätter planer för 10 år fram i tiden snarare än att ta en sak i taget och vara beredd att byta riktning på vägen.

De allra flesta av oss har dock andra prioriteringar när vi tar vårt första jobb jämfört med tio år senare. Och det är inte bara våra preferenser som förändras; arbetsmarknadens behov förändras ibland ännu snabbare. Därför har vi helt valt att avstå från just ordet ‘karriär’ och istället pratar vi om jobbliv.

Baserad på aktuell forskning och på de premisser som dagens arbetsmarknad bygger på jobbar Go Monday med en cirkulär process. För att utvecklas mot mer och mer givande jobb eller uppdrag behöver du kontinuerligt ta ut en riktning, röra dig åt det hållet och justera allt eftersom. Så här ser vi det.

Sätt en riktningFå det att händaBli upptäckt

När vi tänker tillbaka på de stora förändringarna i jobblivet, kan de flesta av oss se att de förändringarna ofta var helt oförutsedda. Kanske har du råkat träffa någon med ett visst intresse som senare påverkade ditt val av jobb. Kanske bär du på en ovanlig sjukdom som gjorde att du senare valde att bli läkare. Kanske har du stött på en gammal vän som visade sig jobba på just det företag du gärna ville till, eller på ett företag du aldrig ens hade tänkt på men som visade sig vara helt perfekt för dig.

Eftersom det till viss del är oförutsedda händelser kan du inte ha full kontroll, sätta ett exakt mål eller ta fram en detaljerad plan. Däremot kan du se till att skapa mer gynnsamma förhållanden för att det oförutsedda ska inträffa. Och du kan göra dig redo för att kunna fånga möjligheterna när de dyker upp. Det här är ett genomgående tema i vår rådgivning och vårt synsätt. Vi har utvecklat metoder och verktyg som stöder slumpen och det oförutsedda istället för att förneka dem.

Våra metoder i våra tjänster

När vi ger dig råd, oavsett vilken av våra tjänster det gäller, så utgår vi alltid från ovanstående metod och synsätt. Med dessa som grund har vi tagit fram verktyg som gör att alla våra medarbetare kan ge högkvalitativa råd med dessa som grund, så att du som kund ska känna igen dig vid varje kontakt med oss, och för att vi ska kunna erbjuda klassiskt dyra tjänster till konkurrenskraftiga priser, utan att tumma på kvalitén.

I vår metod och synsätt finns en mängd kriterier, som är viktade mot varandra för att vi ska kunna göra korrekta bedömningar och ge relevanta råd varje gång – oavsett vem av oss som faktiskt utför jobbet. Vi menar att det gör vår metod systematisk och mer vetenskapligt underbyggd.

Then another review goes

Så ger vi feedback

När vi tar emot din beställning utser vi en jobbexpert som går igenom det som ska granskas och sätter sig in i din situation.

Jobbexperten gör en systematisk genomgång av din information utifrån alla de kriterier vi identifierat. All feedback görs manuellt. Jobbexperten använder ett tekniskt stöd. Tack vare det kan vi ge personliga och relevanta råd till en rimlig kostnad.

Slutligen sammanställer jobbexperten en rapport med råd om vad du behöver förbättra.

  • Baserat på forskning och best practices

  • Systematisk och dokumenterad metod

  • Alltid svar inom 24 timmar

Then another review goes 2

Så går ett samtal till

När vi tar emot din beställning utser vi en jobbexpert. Inför samtalet går jobbexperten igenom den information du lämnat och ringer sedan upp dig under det tidsintervall du bokat.

Jobbexperten styr samtalet utifrån din ursprungliga frågeställning, om inget annat önskas. Hen utgår i första hand från vår metod och synsätt i rådgivningen.

När samtalet har avslutats ska du ha fått hjälp med den fråga som du formulerat inför samtalet och veta hur du själv kan gå vidare.

  • Effektiv rådgivning / problemlösning

  • Professionella jobbexperter med mångårig erfarenhet

  • Tillgänglig tidsbokning